Ziekmelden

 

We verwachten alle kinderen tijdig op school. Ziekmeldingen graag voor schooltijd doorgeven via tel: 0294-233207. Als kinderen zonder afmelding afwezig zijn wordt voor 9.15 uur met de ouders gebeld. Wanneer er door omstandigheden niemand aan de telefoon kan komen wilt u dan a.u.b. gebruik maken van de gelegenheid om het antwoordapparaat in te spreken.