Welkom bij de Graaf Floris!

De Graaf Floris is een openbare basisschool in het pittoreske dorp Loenen aan de Vecht. De school is onderdeel van de stichting Primair Openbaar Basisonderwijs Gooi- en Vechtstreek. Door het openbare karakter is de school voor ieder kind uit de buurt toegankelijk.

Wij zijn er trots op dat wij sinds afgelopen schooljaar werken met de methode van de Vreedzame school. Een compleet programma voor sociale competenties en democratisch burgerschap. De Vreedzame school werkt aan een vreedzame cultuur in de klas en de school en dat vinden wij heel belangrijk.

Sinds vorig schooljaar zijn onze leerlingen van groep 5 en 6 gestart met het leerorkest. Eén keer per week gedurende tenminste zes maanden krijgen ze t/m groep 8, les op gangbare muziekinstrumenten uit een symfonieorkest. Hoe leuk is dat!

Een gelukkig kind, is een kind dat zich optimaal kan ontwikkelen op cognitief, creatief en sociaal emotioneel gebied.

21st Century Skills: wij werken aan een praktijk gerichte aanpak van innovatie in het onderwijs. Een methode waarin kinderen leren om eigen kennis te construeren en interesses en talenten kunnen ontwikkelen waarbij het persoonlijk leren centraal staat. Immers, leven en werken in de 21e eeuw betekent leven en werken met technologie en ‘nieuwe’ media. Het werken met chromebooks vormt daarom een vast onderdeel van ons lesprogramma. Alle groepen gebruiken chromebooks voor het bevorderen van het zelfstandig werken en het oefenen op individueel instructieniveau. Docenten kunnen via het systeemboard snel zien waar kinderen vastlopen en bijgestuurd moeten worden of juist kunnen versnellen en extra verrijkingsopdrachten aankunnen.

Onze school gaat dit schooljaar met 100m2 uitbreiden. Niet om een extra groep te plaatsen, maar om de ruimtes binnen de school optimaal in te kunnen zetten voor passend onderwijs voor alle kinderen.

Wij kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal op hun eigen wijze laten schitteren!

Nieuws

Agenda