Welkom bij de Graaf Floris!

De Graaf Floris is een openbare basisschool in het pittoreske dorp Loenen aan de Vecht.

De school is onderdeel van de stichting Primair Openbaar Basisonderwijs Gooi- en Vechtstreek. Door het openbare karakter is de school voor ieder kind uit de buurt toegankelijk.

Wij zijn er trots op dat wij sinds een aantal jaren werken met de methode van de Vreedzame school. Een compleet programma voor sociale competenties en democratisch burgerschap.

De Vreedzame school werkt aan een vreedzame cultuur in de klas en de school en dat vinden wij heel belangrijk.
De groepen 5 t/m 8 werken met het leerorkest. Eén keer per week gedurende tenminste zes maanden krijgen de kinderen les op gangbare muziekinstrumenten uit een symfonieorkest. Daarnaast kunnen ze via een digitale methode zelf muziek schrijven. Hoe leuk is dat!

Sinds dit jaar is er ook een drama docent, Rafaela, actief met alle kinderen van groep 1 t/m 8. Na een cyclus van zes weken geeft de klas een presentatie over waar ze aan gewerkt hebben en ouders zijn daarbij uitgenodigd.

Topondernemers is de zaakvakmethode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur waar wij vanaf dit schooljaar mee werken. Wanneer een leerling in een groepje of alleen bezig is met een leersituatie aan de hand van een opdrachtkaart, wordt er van hem gevraagd om zelf ontdekkend en zelfregulerend bezig te zijn. Door dit actieve leren, wordt de opgedane kennis beter opgenomen in het lange termijn geheugen.

Een gelukkig kind, is een kind dat zich optimaal kan ontwikkelen op cognitief, creatief en sociaal emotioneel gebied.

21st Century Skills: wij werken aan een praktijk gerichte aanpak van innovatie in het onderwijs. Een methode waarin kinderen leren om eigen kennis te construeren en interesses en talenten kunnen ontwikkelen waarbij het persoonlijk leren centraal staat. Immers, leven en werken in de 21e eeuw betekent leven en werken met technologie en ‘nieuwe’ media.

Het werken met chromebooks en Ipads vormt daarom een vast onderdeel van ons lesprogramma. Alle groepen gebruiken chromebooks voor het bevorderen van het zelfstandig werken en het oefenen op individueel instructieniveau. Docenten kunnen via het systeemboard snel zien waar kinderen vastlopen en bijgestuurd moeten worden of juist kunnen versnellen en extra verrijkingsopdrachten aankunnen.

Wij kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal op hun eigen wijze laten schitteren!

Nieuws

Agenda