Vrienden “Graaf Floris”

 

De stichting ‘Vrienden van de Graaf Florisschool’ is ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan opgericht. Ouders, oud-leerlingen, belangstellenden van onze school en sponsors kunnen via de stichting de school financieel (donateurs) en moreel steunen. Van de financiën worden niet-gesubsidieerde plannen verwezenlijkt ten bate van het onderwijs aan de leerlingen.

In de afgelopen jaren zijn o.a. nieuwe speeltoestellen en computers aangeschaft en de boeken van de infotheek en zwaluwlezen vernieuwd. Op initiatief van de Stichting is er ook een ophaalservice-oud-papier gestart, elke tweede zaterdag van de maand.

Uw zeer welkome gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL06RABO0146577132 t.n.v. St. Vrienden Graaf Florisschool.

Het bestuur van de stichting ‘Vrienden’ bestaat uit de volgende ouders:

Marin van den Berg

Gerrit-Jan Laseur (voorzitter)

Jasmijn Waarderburg (penningmeester)