Wereldorientatie

Op de Graaf Floris werken wij met de methode TopOndernemers. Topondernemers laat leerlingen op veel verschillende, nieuwe en verfrissende manieren werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek (wereldorientatie).

Kinderen ontdekken de wereld en zichzelf via thematisch onderwijs. TopOndernemers realiseert zich dat je kinderen in de verkenning van de wereld niet aan hun lot moet overlaten, maar ze zeker ook niet aan het handje moet meenemen. Kinderen worden met TopOndernemers uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn. Zo bouwen ze zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen vragen.

Met TopOndernemers weten ze deze zelfstandig te vinden. Binnen deze methode worden ook alle competenties van de 21e-eeuwse vaardigheden gestimuleerd.

TopOndernemers maakt kinderen actief, ondernemend en vooral heel zelfstandig.

​Topondernemers laat kinderen de wereld ontdekken aan de hand van goed uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch onderwijs. De leerlingen bouwen er een grote dosis zelfvertrouwen mee op, vooral als het gaat om het vinden van antwoorden op eigen vragen. Kinderen krijgen onder begeleiding van de leerkracht bewust een grotere verantwoordelijkheid op dit gebied.

Leerlingen werken in een groepje of alleen aan een opdrachtkaart naar keuze. De kaarten stimuleren en bevorderen het zelf-ontdekkend leren en zijn zelfregulerend. Doordat leerlingen zelf een kaart en werkvorm kunnen kiezen, leren ze vanuit eigen interesse en nieuwsgierigheid, waardoor het geleerde en de opgedane kennis beter wordt opgenomen in het lange termijn geheugen.

Topondernemers gaat uit van een brede ontwikkeling van het kind. De opdrachtkaarten doen een beroep op ondernemingszin en ondernemingsvaardigheden.

  • Zelf bedacht (creativiteit)

  • Ik denk en doe! (initiatief tonen)

  • Samen praten (communicatie)

  • Zo doe ik (zicht op eigen gedrag en manier van leren)

  • Samen doen (samenwerken)

  • Ik kan het (zelfvertrouwen)

Tijdens het werken aan de opdrachtkaarten helpt de leerkracht de leerlingen op coachende wijze, stimuleert hen zelf oplossingen te bedenken en kennis te verdiepen.

De visie op leren van Topondernemers sluit aan bij die van onze school, ‘Leren van en met elkaar’