Missie en Visie
 

Missie:  ‘Leren voor morgen’

We willen een school zijn waarin leerlingen, leerkrachten en ouders samenwerken en elkaar respecteren in al hun verschillen.

We willen een veilige plek bieden waar ieder kind de kans krijgt om zich sociaal- emotioneel, cognitief en creatief naar aanleg en vermogen te ontwikkelen.

Belangrijke uitgangspunten van ons onderwijs zijn:

 • een prettige sfeer scheppen, zodat het kind met plezier naar school gaat
 • het kind een duidelijke structuur aanbieden met orde en regelmaat
 • alles uit een kind halen wat erin zit
 • zorg-op-maat bieden
 • samenwerking en overleg (driehoeksoverleg) met kind en ouders stimuleren
 • kinderen aanmoedigen en initiatieven van kinderen stimuleren
 • het ontwikkelen van de executieve functies
 • evenwicht bieden in het aanbod aan cognitieve, sociale en creatieve vakken
 • leerprestaties regelmatig en systematisch meten
 • een stevige basis leggen voor het vervolgonderwijs

Visie

Onze visie op de Graaf Floris hebben we in de volgende kernwaarden geformuleerd:

 

Kernwaarden

 

        We verstaan daaronder

 

Samen
 • We werken hier samen
 • We luisteren naar elkaar
 • We helpen en zorgen voor elkaar
 • We lossen problemen samen op
 • We respecteren elkaar en voelen ons veilig

Reiken

 

 • We leren leren
 • We zetten door
 • We blijven onszelf uitdagen
 • We leren doelen te stellen
 • We halen het beste uit onszelf

Richting

 

 • We kennen de regels en afspraken
 • We weten wat we gaan leren
 • We leren plannen
 • We weten waar we extra hulp voor nodig hebben
 • We weten welke paden we mogen bewandelen

 

Ruimte

 

 • We vertrouwen elkaar
 • We mogen zelf keuzes maken
 • We leren van onze fouten
 • We zijn eigenaar van ons eigen leerproces
 • We ontdekken onze talenten

 

Reflectie

 

 • We weten wat we kunnen
 • We weten wat we moeilijk vinden
 • We kunnen tips en tops geven en ontvangen
 • We zijn verantwoordelijk voor ons eigen handelen
 • We zijn zelfstandig

 

De kernwaarden zijn onze handen en voeten van onze identiteit. Ze geven richting in hoe wij werken en waar wij voor staan.