Versterking gezocht voor de MR

Versterking gezocht voor de MR

Beste ouders, verzorgers,

Zoals jullie wellicht weten heeft elke school een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Gezamenlijk geven wij de directie van de school gevraagd en ongevraagd advies over allerhande zaken omtrent het onderwijs op de Graaf Floris. Zowel beleidsmatige zaken als praktische zaken passeren de revue. Ook proberen wij zaken die ons in de wandelgangen ten gehore komen bespreekbaar te maken.

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar versterking. Wij vergaderen op maandag eens in de 6-8 weken en benoemen tijdens het schooljaar vaak een aantal projecten die door één of een aantal van ons uitgevoerd wordt.

Lijkt het u leuk om via de MR een steentje bij te dragen aan een onbekommerde schooltijd van uw kind, laat dit dan aan ons weten.

Mocht u eerst nog wat meer achtergrond wensen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Namens de voltallige MR,

Elice de Jong- de Lannoy
Voorzitter