MR

Hieronder stellen de leden van de MR zich graag aan u voor:

Caroline Westerink-Ditvoorst

Caro

Sinds 2011 gaat onze oudste zoon Julius naar de Graaf Floris, en met plezier! De jongste, Olivier, volgt in de loop van dit schooljaar.

Eugène en ik hadden het aan de keukentafel vaak over school; reden om me bij de MR aan te melden als waarnemer. Dat doe ik nu ruim een jaar en ik vind het leuk en nuttig om samen met andere ouders en met Carolina en Gijsbert mee te praten en te denken over het beleid van de school. Dit varieert van de dagelijkse gang van zaken tot en met besluiten die op hoger niveau worden genomen (bijv. de overheid, maar ook de stichting waar onze school onder valt) en die van invloed zijn op hoe de school zich verder kan ontwikkelen.

Ik nodig iedereen van harte uit om vragen die leven, aandachtspunten etc. bij een van ons neer te leggen, zodat we er in de MR aandacht aan kunnen besteden. Hoe meer betrokkenheid, hoe beter!

Elice de Jong – De Lannoy

EliceMet veel enthousiasme ben ik gestart als lid van de MR. Mijn naam is Elice de Jong en ben moeder van 3 kinderen op de Graaf Floris (Sara in groep 5 , Mats in groep 3 en Faas in groep 1) .

Ik heb een professionele achtergrond op het gebied van financiën, planning en beleid, die ik kan gebruiken in de MR. Bovendien heb ik een bovenmatige interesse in ontwikkelingen in het onderwijs, zoals het kind als individu centraal stellen, het stimuleren van creatief denken en ruimte creëren voor het ontwikkelen van vaardigheden (itt kennis) om in de wereld van morgen te kunnen functioneren. Het lijkt me leuk om via de MR mijn steentje te kunnen bijdragen aan een onbezorgde, plezierige en leerzame schooltijd voor onze en jullie kinderen.