MR

Hieronder stellen de leden van de MR zich graag aan u voor:

 

Elice de Jong – De Lannoy

EliceMet veel enthousiasme ben ik gestart als lid van de MR. Mijn naam is Elice de Jong en ben moeder van 3 kinderen op de Graaf Floris (Sara in groep 5 , Mats in groep 3 en Faas in groep 1) .

Ik heb een professionele achtergrond op het gebied van financiën, planning en beleid, die ik kan gebruiken in de MR. Bovendien heb ik een bovenmatige interesse in ontwikkelingen in het onderwijs, zoals het kind als individu centraal stellen, het stimuleren van creatief denken en ruimte creëren voor het ontwikkelen van vaardigheden (itt kennis) om in de wereld van morgen te kunnen functioneren. Het lijkt me leuk om via de MR mijn steentje te kunnen bijdragen aan een onbezorgde, plezierige en leerzame schooltijd voor onze en jullie kinderen.

 

Eleonora van IJssel

Mijn naam is Eleonora van IJssel en ik ben moeder van Just (groep 8), Delphine (groep 7) en Evi (groep 5).             

Sinds begin van dit schooljaar maak ik onderdeel uit van de Medezeggenschapsraad en draag ik met veel plezier bij aan de samenwerking tussen leraren, ouders en het schoolbeleid.

Waarom? Omdat ik zie dat we elkaar nodig hebben en van elkaar kunnen leren. Ik wil graag samenwerken aan een school waar kinderen én leerkrachten zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen, gewaardeerd worden voor wie ze zijn en ze dus kunnen groeien op hun eigen unieke manier en in hun eigen tempo.

 

Marco de Jong

Al een aantal jaren ben ik als ouder betrokken bij school en nu ook als lid van de MR. Samen met Nienke ben ik ouder van onze dochter Fiepke in groep 7.

Ik heb een bedrijfskundige achtergrond en een natuurlijke interesse in het begrijpen van organisaties en mogelijkheden tot verbetering. Zo ook de Graaf Floris waar onze dochter Fiepke met plezier naar school gaat en dus de meeste tijd van de week verblijft. Een gezonde veilige omgeving voor ieder kind in goede harmonie met leerkrachten en ouders moet volgens mij een vanzelfsprekendheid zijn. Het is binnen dit drieluik waar ik mij wil inzetten. Voor ouders en kinderen ben ik graag een luisterend oor en ik sta dus open voor vragen, mogelijke dilemma’s en verbeteringen. Schroom niet om mij aan te schieten binnen of buiten school als je iets met de MR wilt delen.