Florissant februari 2017

Welkom

Sanne is deze week 4 jaar geworden en mag beginnen aan haar schoolloopbaan bij Juf Karin en Juf Astrid. We wensen haar een hele fijne tijd op de Graaf Floris.

Schooldag starten om 08.30 uur 

We zien absoluut verbetering in het op tijd komen van de kinderen. Mocht u onverhoopt toch iets te laat van huis zijn vertrokken, wilt u dan op de gang afscheid nemen van uw kind en uw dochter of zoon alleen naar binnen laten gaan. Tevens wil ik u er nog even op attenderen dat de kinderen van de groep 6 t/m 8 afscheid moeten nemen bij de trap. Alleen wanneer het absoluut noodzakelijk is kunt u uw kind begeleiden.

Luizencontrole

Het blijft een hardnekkig probleem. De luizen! In de bijlage vindt u het luizenprotocol van de school. Wij zijn heel blij met de luizenmoeders en dankbaar dat zij de controles willen doen, maar zij kunnen slechts constateren dat een kind luizen/ neten heeft. We vragen u als ouder uw kind wekelijks te controleren (5 minuten tijd) en eventueel te behandelen zodat we gezamenlijk de luizen de deur uit krijgen. Er is niets zo vervelend dan wanneer je zelf heel zorgvuldig omgaat met het luizenprobleem, je het gevoel hebt dat anderen dat niet doen.

 

Juf Madelon

Juf Madelon heeft een voor haar heel moeilijke beslissing genomen. Zij gaat per 1 april ons team verlaten. Niet om ergens anders te gaan werken maar om rust te bewaren in haar thuissituatie. Zoals u weet heeft zij twee kleine kinderen en een man die binnenkort een nieuwe uitdaging aangaat waardoor hij erg veel in het buitenland zal verblijven. Het verantwoordelijke werk voor de groep en haar gezin kan en wil zij op deze wijze niet met elkaar combineren. Wij betreuren het zeer dat zij stopt maar respecteren haar beslissing natuurlijk.

Met de krapte op de arbeidsmarkt zijn we zeer verheugd dat we al een nieuwe collega hebben gevonden. Boris Verhaaf, 33 jaar, samenwonend en in april afgestudeerd leerkracht.

Op het moment is hij naast zijn afstudeerstage in groep 8 ook nog werkzaam als teamleider bij de AH. Naast zijn wens om fulltime leerkracht te worden studeert hij dit jaar ook af als vakleerkracht gymnastiek wat tegenwoordig een extra aantekening is. Wij zijn erg blij dat hij ons team wil gaan versterken tot de zomer.

 

Opleidingsschool

Het team van de Graaf Floris vindt het erg belangrijk om ruimte te bieden aan studenten om op onze school stage te lopen. De studenten nemen nieuwe inzichten mee vanuit de Pabo en wij kunnen er aan bijdragen om een waardevolle toekomstige collega op te leiden. Juf Marlien is binnen ons team de schoolopleider en zij onderhoudt de contacten met de verschillende organisaties en de studenten. Tegenwoordig mag niet iedere school zich Opleidingsschool noemen, hiervoor moeten zij aan allerlei criteria voldoen. Daarom zijn wij er extra trots op dat wij ons wel Opleidingsschool mogen noemen.

 Vreedzame school

Afgelopen week zijn we begonnen aan het nieuw blok van de Vreedzame School:      We hebben hart voor elkaar. In de bijlage vindt u de Nieuwsbrief van de Vreedzame school.

 LOK gesprekken (8, 12 en 14 februari)

Afgelopen week zijn de uitnodigingen voor de LOK gesprekken de deur uit gegaan. Helaas werkt het systeem niet optimaal, daarom willen wij u vragen het overzichtje dat de leerkrachten gestuurd hebben te controleren en daarop te reageren bij twijfel. Misschien moeten we besluiten om een papieren versie als back-up te gebruiken bij de deur van het klaslokaal van uw kind. Excuus voor het ongemak.

Studiedag 22 februari

Donderdag 22 februari is er een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij.

Wij als team krijgen een cursus om een thema via de methode Vier x Wijzer aan te bieden. Na de voorjaarsvakantie gaan we daarmee starten. Tegen die tijd krijgt u via de leerkracht meer te horen over het gekozen thema. Deze projectperiode wordt afgesloten op10 april met een Open Huis. U bent dan van harte welkom om in de klas te komen kijken naar hetgeen uw kind geleerd heeft.

 TSO

Carla Loenen van de tussenschoolse opvang heeft een nieuwe baan gevonden en gaat ons per 1 maart verlaten. Wij danken haar hartelijk voor haar tijd en inzet voor alle kinderen die overblijven de afgelopen jaren.  Zij wordt vervangen door Heleen van den Born. Heleen werkt al 10 jaar bij Kind en C0 (voorheen de Klimboom) en heeft ervaring in het coördinatorschap van de TSO in Vreeland. Voor u en uw kind(eren) veranderd verder niets. Denkt u er nog wel even aan om uw kind (weer) aan te melden voor de TSO via http://www.kmnkindenco.nl/tso/.

Data

8, 12 en 14 februari        LOK gesprekken

Maandag 19 februari     MR vergadering

Donderdag 22 februari   Studiedag Vier x Wijzer alle kinderen vrij

23 feb. t/m 5 maart         Voorjaarsvakantie

5 maart                               Start project

nieuwsbrief4vreedzameschool

Hoofdluizenprotocol GF