Florissant 5 Juni 2018

Florissant

Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 22 nr. 12 juni 2018

e-mail : info@obsgraaffloris.nl           website: www.obsgraaffloris.nl

 

De laatste Florissant

In de vorige Florissant meldde ik u dat dit de laatste zou zijn. Maar omdat nog niet iedereen zijn code geactiveerd heeft en we toch nog wel belangrijke informatie met u willen delen nog deze digitale Florissant via Parnassys en uw mailadres.

U heeft vorige week als ouder/verzorger een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan Social Schools.  Via een koppelcode kunt u lid worden van het communicatiesysteem Social Schools. Hiermee gaan de leerkrachten in de toekomst op klassenniveau met u communiceren. U bent alleen lid van de groep van uw eigen kind.
Het gaat bijvoorbeeld om een berichtje met hulpverzoek, een reminder over huiswerk, of gewoon een leuke foto met wat we in de klas hebben gedaan. U heeft deze aankondiging ook via uw mailboxadres gekregen. Bij die mail zit een bijlage die uitlegt waarom we voor dit systeem gekozen hebben en via Youtube social schools kunt u d.m.v.  informatiefilmpjes nog meer achtergrond informatie krijgen/lezen. U kunt Social Schools vergelijken met een Graaf Florisschool app. Te lezen via de computer en via de app.
In de toekomst zal ook de gesprekkenplanner via Social Schools gaan. Het is dus van belang dat u de koppeling via de koppelcode maakt zodat u een afspraak voor de overgangsgesprekken kunt maken.  Mocht u geen code hebben ontvangen wilt u dan contact opnemen via administratie@obsgraaffloris.nl

Talent Primair

Onze school valt onder het bestuur van Talent Primair (22 basisscholen verdeelt over 24 locaties) Per 1 september 2018 wordt mevrouw Fije Hooglandt benoemt tot lid van het College van Bestuur. Zij vormt dan samen met Jules van Brecht het College van Bestuur.

Zij neemt de portefeuilles Onderwijs & Kwaliteit en Personeel voor haar rekening. Met haar komst verandert de topstructuur op managementgebied. Wanneer daar op schoolniveau meer over bekend is brengen we u daarvan op de hoogte.

 

Vakanties volgend schooljaar

Na overleg in de MR hebben we ervoor gekozen om de meivakantie op te delen in twee kortere vakantieweken. De zomervakantie begint op maandag 22 juli 2019 en dat betekent dat er na 5 mei nog 11 weken school zijn. Dit vinden wij voor de kinderen een te lange periode. Hieronder vindt u het vakantierooster voor het komend schooljaar.

 

Vakantierooster 2018-2019 OBS Graaf Floris

Herfstvakantie:                      Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018

Kerstvakantie:                        Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 2019

Studiedag                               Donderdag 21 februari 2019

Voorjaarsvakantie:                 Vrijdag 22 februari t/m vrijdag 1 maart 2019

Goede vrijdag/Pasen             Vrijdag 19 april t/m maandag 22 april 2019

Meivakantie:                           Maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaart/ Pinkstervrij:       Donderdag 30 mei t/m maandag 10 juni 2019

Zomervakantie                       Maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

 

Overgangsgesprekken maandag 2 en donderdag 5 juli

Zoals u hierboven al heeft kunnen lezen krijgt u binnenkort de uitnodiging voor de overgangsgesprekken via Social Schools.  De overgangsgesprekken duren 10 minuten. Omdat we bij de evaluatie van de LOK gesprekken terugkregen dat het soms fijn is om deze gesprekken zonder kinderen te voeren vragen we u dit van te voren aan te geven bij de leerkracht. We gaan ervan uit dat de kinderen meekomen tenzij u anders doorgeeft aan de leerkracht. Omdat de overgangsgesprekken iets later in het jaar gepland zijn geven we de leerkrachten ook nog even de gelegenheid om de rapporten iets later mee te geven.

I.p.v. 21 juni gaan de rapporten 29 juni mee naar huis. De uitnodiging voor de gesprekkenplanner krijgt u 22 juni toegestuurd via Social Schools. Zorgt u dat u voor die tijd aangemeld bent bij Social Schools!

 

Topondernemers

Na verschillende zaakvakmethodes te hebben onderzocht hebben wij als team besloten om met de methode Topondernemers verder te gaan. Deze geeft vrijheid aan kinderen om hun eigen talenten in te zetten en eigen leerkeuzes te maken. Maar deze methode geeft ook voldoende structuur aan de leerkracht zodat er aan alle kerndoelen wordt voldaan.

De materialen hebben we inmiddels in huis zodat iedere leerkracht zich kan inlezen. In groep 5 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van een kaartensysteem, waar in groep 3 en 4 meer gebruik gemaakt wordt van digitale hulpmiddelen. De kleutergroep gaat thematisch aansluiten d.m.v. een uitbreiding van de methode Kleuterplein. Het komend jaar zal er ook nog een implementatiescholing plaatsvinden tijdens de studiedagen.

 

Data

Ma 11 juni                              Ouderraad

Week 23 en 24                       Toetsweken

Woe 13 t/m 15 juni                 Kamp groep 8

Ma 18 juni                              Schoolreisjes groep 1 t/m 7

Vr 29 juni                                Rapporten mee

Ma 2 en do 5 juli                     Overgangsgesprekken

Ma 9 juli                                  musical groep 8a

Di 10 juli                                 musical groep 8b

Do 12 juli                                Zomerfeest  (kinderen ’s ochtends vrij)

Vrij 13                                     12.00 uur alle kinderen vrij

Ma 27 aug                              Eerste schooldag 2018-2019