Onderstaand vindt u de nieuwste versie van de Florissant, de Nieuwsbrief van de OBS Graaf Floris

Jrg. 5 nr. mei 2016

Welkom

Sander Dons is begonnen in groep 1 en weet zijn weg al aardig te vinden bij juf Karin en juf Madelon. In dezelfde groep gaan Lucas Starink, Anna Hagen en Hugo v.d. Vooren oefenen voor (nog even in dit schooljaar) of vanaf volgend schooljaar definitief. Bij juf Marlien zijn Jayden Wagenaar en Senna Pacenti 4 jaar geworden en mogen de hele week al meespelen. Jolie Zwaanswijk, Thibault Meerten en Bente Lettinga worden bijna vier jaar en oefenen de komende weken. We hopen dat al deze kinderen snel zullen wennen en zich thuis voelen op de Graaf Floris.

Nieuwe website

Afgelopen week hebben we een aantal kleine filmpjes opgenomen en wanneer deze gemonteerd en goedgekeurd zijn is de nieuwe website klaar om “de lucht” in te gaan. We willen Jacqueline Tange, Bert van Wijk en Jan Corstjens heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage hierin. We organiseren een leuk moment met de kinderen bij de lancering van de site. We houden u via de mail op de hoogte.

Avondvierdaagse

Dinsdag 31 mei t/m 3 juni lopen we met een grote groep kinderen mee met de avond4daagse. Liever geen snoep meegeven voor onderweg. Tijdens de pauze krijgen de kinderen iets te eten en te drinken waaraan zij meer dan genoeg hebben voor de tijd dat ze lopen. Gelukkig zijn de weersvoorspellingen goed zodat het vast een gezellig loopfestijn in groepsverband gaat worden. Op de laatste avond (vrijdag) worden we met extra muziek begeleid vanwege het 60 jarig bestaan. Maandagochtend krijgen de lopers in de klas hun medailles/ vaantjes bij inlevering van hun t-shirt.

Plus kinderen

Een aantal kinderen van onze school krijgen de gelegenheid om aan een plusprogramma mee te doen. De kinderen die hieraan mee doen moeten aan een aantal criteria voldoen. Juf Annemieke begeleid deze kinderen daarin op vrijdagmiddag. In deze periode zijn de kinderen aan het afronden. We vinden het leuk om één van de opdrachten met u te delen.

Wij zijn Marte, Famke en Sara. Wij hebben een onderzoek gedaan over hoe je hard kan slaan. Wij zijn op dit idee gekomen omdat we alle drie op hockey zitten en we vroegen ons af hoe we harder dan 40 km per uur konden slaan met een hockeystickWe gingen eerst dingen opzoeken over slaan. We hebben veel filmpjes gekeken en daarna hebben we een stappenplan gemaakt. We hebben 5 verschillende sticks verzameld. Maar we moesten ook iets hebben om de snelheid van de bal te meten. Maar een snelheidsmeter huren was heel duur, dus gingen we een bedrijf in snelheidsmeters bellen. Het bedrijf was vond het een goed idee en we mochten  de snelheidsmeter voor één dag gratis gebruiken. Daarna gingen we een plan maken voor het onderzoek. We gingen eerst verschillende manieren verzinnen om te slaan. Uiteindelijk kwamen we op 10 manieren die we gingen gebruiken. Met die 10 mogelijkheden hebben we een tabel gemaakt waarin we de uitslagen gingen schrijven van iedereen en het gemiddelde ervan gingen uitrekenen.We gingen naar de hockeyclub. Famke heeft met juf  Annemieke de snelheidsmeter in elkaar gezet, terwijl Marte Sara leerde slaan. Famke ging als eerste slaan, Marte en Sara schreven de uitslag in de tabel. Daarna ging Marte en daarna Sara. Dat ging zo 10 slagen door. We zijn er achter gekomen:We slaan gemiddeld het hardst met 46 km/u op deze manier: De stick was van hout, klein, hij had een kleine bolling en een korte krullende krul. We stonden op  een gewoon veld met een gewone bal een we stonden recht. We gingen daarna ook allemaal nog een paar keer flatsen, en toen ontdekten we dat we beter kunnen flatsen dan slaan. We zijn er ook nog achter gekomen dat iedereen het hardst slaat met een stick op de goede lengte. De lengte en leeftijd is ook belangrijk voor hoe hard je kan slaat.

Vreedzame school

Woensdag 1 juni hebben de leerkrachten weer een studiemiddag over de Vreedzame school. We kijken dan terug op de blokken 4 en 5. In de bijlage stuur ik u de ouderbrieven waarin u geïnformeerd wordt over welke onderwerpen de kinderen in de klas gesproken hebben. Volgend jaar gaan we de kinderen nog meer bij de Vreedzame school betrekken door kindermediators op te leiden.

Overblijven

Vanaf volgend schooljaar gaan wij gebruik maken van een professionele tussen schoolse opvang. Van de overheid mogen wij geen gebruik meer maken van vrijwilligers op de wijze zoals wij dat nu doen. De dames die nu de tussen schoolse opvang verzorgen kunnen wanneer zij dat willen wel bij deze organisatie in dienst treden. De kosten gaan helaas wel iets omhoog. Volgende week stuur ik u een mail met daarin meer informatie over deze organisatie. U dient zich wel voor de zomervakantie op te geven zodat we na de vakantie meteen een goede start met het overblijven kunnen maken. Aan het einde van het schooljaar nemen wij op gepaste wijze afscheid van de medewerkers overblijf.

Formatie

Het is altijd weer spannend: bij wie kom ik volgend jaar in de klas. Omdat we volgend jaar met twee zwangerschapsverloven te maken hebben moeten we nog een paar kleine gaatjes in de formatie oplossen. Volgende week stuur ik u in een aparte mail de formatie van volgend jaar.

Yara

Juf Inge is bevallen van een gezonde dochter. Het geboortekaartje van Yara Marinka Vermeer hangt bij de hoofdingang. Yara is geboren op 12 mei om 14.32 en woog 3460 gram bij de geboorte. De bevalling is voorspoedig verlopen en moeder en dochter genieten van hun tijd samen.

Data

Di 31 mei t/m vrij 3 juni                              avond4daagse

Vrij 3 juni                                                       onderbouw studiedag 1 t/m 4 vrij

Ma 13 juni                                                      MR vergadering 20.00 uur

Vrij 17 juni                                                      Schoolreisje  gr 4 t/ m 7

Ma 20 juni                                                      Schoolreisje 1 t/m 3

Vrij 24 juni                                                     Studiedag onderbouw 1 t/m 4 vrijdag

Vrij 24 juni                                                     Concert Leerorkest 17.00-18.00

Ma 27 en do 30 juni                                     Contactavonden gr 1 t/m 7

Do 7 juli                                                          Zomerfeest (aangepaste schooltijden)

Vrij 8 juli                                                        laatste schooldag:  alle kinderen 12.00 uur vrij.

 


Jrg. 4 nr. april 2016

Ouderavond Vreedzame school

Op maandag 7 maart heeft er een algemene ouderavond plaatsgevonden. Een select groepje ouders heeft zich laten informeren over de sociaal emotionele methode De Vreedzame school. Na een informatief gedeelte is er in de verschillende klassen n.a.v een les nog met de leerkrachten nabesproken. Vooral dit gedeelte van de avond werd als waardevol gezien door de aanwezige ouders. Inmiddels heeft uw kind (groep 1 t/m 6 ) een kletskaart meegekregen naar huis. Door middel van de vragen op deze kaart kunt u makkelijker in gesprek gaan met uw kind over de Vreedzame school.

Het nieuwe blok van de Vreedzame school heet: We hebben hart voor elkaar.

Schoolfotograaf

Maandag 11 en dinsdag 12 april komt de schoolfotograaf weer. Maandagochtend tussen 08.00 en 08.30 kunnen broertjes en zusjes die nog niet op school zitten met hun grote broer of zus op de foto. De rest van die dag worden de individuele foto’s gemaakt. De volgende dag staan in het teken van klassenfoto’s en de teamfoto.

CITO entree toets en CITO Eindtoets

De komende weken wordt er weer gestart met de entree toets voor groep 7. De verschillende onderdelen worden over een aantal weken uitgesmeerd. Aan het einde van het schooljaar wordt n.a.v. de ervaringen van de leerkracht en de uitslag van de entree toets een “stand van zaken” gesprek gehouden met de leerkrachten van groep 7 en 8, de ouders en kinderen.

Dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 april wordt de CITO eindtoets in groep 8 afgenomen. Deze heeft in principe geen invloed meer op het aannamebeleid van de middelbare scholen aangezien onze adviezen al zijn gegeven en de meeste kinderen al zijn geplaatst.

Koningsdag 22 april

Koningsdag wordt gevierd op woensdag 27 april. Alle kinderen zijn dan vrij. Om toch op een feestelijke wijze aandacht aan deze dag te besteden organiseren wij op vrijdag 22 april een sportief programma voor alle kinderen. Voor de onderbouw zal dat op de ochtend plaatsvinden. Voor de bovenbouw op de middag.

Oud papier

Onze dank aan Dick Gorris. Door het persoonlijk benaderen van ouders om te ondersteunen bij het ophalen van het oud papier hebben “de Vrienden van de Graaf Floris” weer voldoende mensen tot aan het einde van het schooljaar. Wij als team waarderen het zeer dat deze betrokken ouders op deze wijze bijdragen zodat er met de opbrengsten weer mooie dingen voor de kinderen kunnen worden gedaan.

School project/ Open Huis

Wat was het weer gezellig en informatief tijdens het Open Huis. Van een voorstelling in groep 6 tot het knuffelen met de kuikentjes in groep 2/3 was hetgeen in de verschillende klassen rondom het thema :het menselijk lichaam, gedaan is, heel divers.

Ook de opbrengst van de persoonlijke placemats van de kinderen was weer bewonderenswaardig. Het heeft ongeveer 650 euro opgebracht. Mocht u nog willen weten welke leerkracht op welke kinderfoto stond: ze hangen in de gang bij de hoofdingang.

Inschrijven avond4daagse

De 60ste Avondvierdaagse in Loenen aan de Vecht zal worden gelopen op 31 mei, 1,2 en 3 juni. Het wordt een speciaal evenement met verassingen. Er komen op de laatste avond een paar extra muziekkorpsen naar Loenen om het feestelijk af te sluiten.

Ter voorbereiding aan dit loopfeest hebben afgevaardigden van de ouderraadcommissie en van het team hun eerste bijeenkomst er weer opzitten. Dit evenement heeft altijd een forse voorbereidingstijd nodig en op de dagen zelf zullen wij nog een oproep doen voor ondersteuning via de mail en tijdens de inschrijving.

Op dinsdag 26, donderdag, 28 en vrijdag 29 april kunnen de kinderen zich weer inschrijven.

Tussen 08.15 en 08.45  zitten er een aantal ouderraadleden in de gang klaar uw inschrijving in ontvangst te nemen.

Vakantie 2016-2017

Herfstvakantie                                   17 t/m 21 oktober

Kerstvakantie                                     26 dec. t/m 6 januari

Voorjaarsvakantie                              24 feb. t/m 3 maart

Paasvakantie                                     14 t/m 17 april

Meivakantie    (koningsdag)              24 april t/m 5 mei

Hemelvaart                                        25 en 26 mei

Pinksteren                                          5 juni

Zomervakantie                                  10 juli t/m 18 aug

                      

Data

Ma 11 april                                         Ouderraad

Ma, di 11,12 april                                Schoolfotograaf

Di, woe, do 19,20 en 21 april             CITO eindtoets

Vrij 22 april                                         School Koningsdag

Ma 25 april                                         20.00 MR vergadering

Woe 27 april                                       Koningsdag alle kinderen vrij

Ma 2 mei t/m ma 16 mei                     Meivakantie

 


Jrg. 3 nr. maart 2016

Welkom

In de groep van juf Marlien en juf Ada is Stijn Bothé al helemaal opgenomen in de groep. Bij juf Karin en juf Madelon is Flynn Ellens aan het oefenen en wanneer hij vier jaar is geworden mag hij ook hele dagen naar school. We wensen deze jongens een hele fijne schooltijd op de Graaf Floris toe.

Ouderavond Vreedzame school

Maandag 7 maart willen we graag een ouderavond Vreedzame school beleggen. Op deze avond nemen het team en onze begeleider Eke Blijham u mee in de manier van (samen)werken binnen de Vreedzame school. De avond zal ingeleid worden door Eke Blijham van de CED groep. Daarna is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Ter afsluiting worden de aanwezig geïnteresseerde ouders verdeelt over drie groepen. Een onderbouw, middenbouw en bovenbouwgroep, waar u deel kunt nemen aan een les zoals uw kind die wekelijks krijgt.

Oudercafé

Aansluitend om 21.00 uur is er gelegenheid voor iedereen om een kopje koffie of thee te drinken en samen hetgeen u gehoord heeft met elkaar te delen of gewoon op een gezellige manier de dag af te sluiten met elkaar. 

Open dag

Aanstaande vrijdag 11 maart houden wij met alle gebruikers van de Brede School Loenen een open dag. Omwonende, ouders, aspirant ouders en geïnteresseerden worden hierbij uitgenodigd om een bezoekje te brengen aan ons gebouw. Onder het genot van een kopje koffie en een rondleiding kan iedereen zien waarvoor het pand bijna alle dagen van het jaar gebruikt wordt. Scholen, kinderdagverblijf en crèche zijn allemaal vertegenwoordigd en werken met elkaar samen. Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom.

Graaf Floris dag

De winnaar van het ganzenbordspel is geworden: Charlotte van Malsen (groep 7)

School project/ Open Huis

Na de voorjaarsvakantie zijn we in alle groepen gestart met het school-brede project :

Het lichaam. Vier weken lang zal er vanuit verschillende vakgebieden (taal, rekenen, zaakvakken, creatief en sociaal emotioneel) worden gewerkt aan dit thema. Hiermee sluiten we aan bij onze ambitie om de 21ste century skills extra te ontwikkelen en de betrokkenheid van de leerlingen bij hun leerproces te vergroten. Tijdens deze komende weken vragen wij van de kinderen een samenwerkende, onderzoekende en oplossingsgerichte houding t.a.v. hun eigen leerproces. Ter afronding van dit project houden wij een open huis op donderdag 24 maart van 18.30 tot 20.00 uur.  Dit wil zeggen dat alle geïnteresseerden (ouders, grootouders en kinderen) van harte welkom zijn om te komen kijken wat de leerlingen tijdens de projectweken hebben geleerd. Alle lokalen zijn open voor bezoek en in de aula wordt er koffie en thee geschonken.

 

Vakanties schooljaar 2016-2017

Herfstvakantie                                    17 t/m 21 oktober 2016

Kerstvakantie                                     26 dec. 2016 t/m 6 januari 2017

Voorjaarsvakantie                              24 feb. t/m 3 maart 2017

Paasvakantie                                       14 t/m 17 april 2017

Meivakantie    (koningsdag)            24 april t/m 5 mei 2017

Hemelvaart                                         25 en 26 mei 2017

Pinksteren                                           5 juni 2017

Zomervakantie                                   10 juli t/m 18 aug 2017

                      

Data

Ma. 7 maart  Ouderavond Vreedzame school van 20.00 – 22.00 uur in de aula 

Vrij. 11 maart  Open dag Brede school van 10.00 – 11.30

Ma. 14 maart  MR vergadering

Do. 17 maart Studiedag alle groepen

Vrij. 18 mrt  Studiedag groepen 1 t/m 4

Do. 24 maart Lente/ paasontbijt

Do. 24 maart Open Huis (18.30 – 20.00 uur)

Vrij. 25 t/m ma.28 mrt Paasvakantie


Jrg. 21 nr. oktober 2015

Welkom

In de groep van Juf Marlien zijn de volgende kinderen na het wennen inmiddels begonnen: Olivia Vossenaar, Lucas Scheepers en Beau Veenendaal. We hopen dat zij zich snel Graaf Floris kinderen voelen. Jasmijn Slangen mag eindelijk komen wennen. Ze gaat al jaren mee met haar grote broer Oscar en wilde al heel lang meedoen bij de kleuters. Dat mag nu bij juf Karin en juf Ineke.

Verloop oudertevredenheidsonderzoek

Helaas is er tot nu toe slechts een klein aantal ouders dat het oudertevredenheidsonderzoek heeft ingevuld. Daardoor is de uitkomst nog niet representatief. Het oudertevredenheidsonderzoek kan tot maandag 12 oktober aanstaande nog ingevuld worden. Wij hopen dat u dit weekend alsnog wilt doen. Op vrijdag 18 september heeft u uw accountgegevens ontvangen. In deze mail staat ook de link waarmee u uw eigen bedachte wachtwoord kunt instellen.

Let op, nadat u uw wachtwoord heeft ingesteld, is deze link niet meer bruikbaar.

Mocht u problemen hebben met gebruikersnaam / account, of opnieuw uw accountgegevens willen ontvangen neemt u dan contact op met: administratie@obsgraaffloris.nl U vindt het ParnasSys-ouderportaal op https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school van uw kind(eren).

Vreedzame school

Volgende week vrijdag 16 oktober hebben wij als team de tweede cursusdag rondom de Vreedzame School. Het is leuk om te horen dat de termen als opsteker en afbreker inmiddels bij sommigen van u thuis worden gebruikt. We zullen proberen een ouderavond rondom de Vreedzame school voor ouders te organiseren zodat u ook de zienswijze achter de Vreedzame School kunt begrijpen en uitdragen.

Algemene Ouderraad vergadering

Maandag 26 oktober 2015 wordt de Algemene Ouderraad Vergadering gehouden. U bent van harte welkom om deze vanaf 20.00 in de aula bij te wonen. Hier worden de activiteiten van het afgelopen jaar besproken en zal de penningmeester het financiële overzicht van de Ouderraad toelichten. Wilt u een bijdrage leveren aan de ouderraad dan is dit het geschikte moment om dit kenbaar te maken.

Project

In maart starten wij wederom met een schoolbreed project. Dit jaar hebben wij gekozen voor het thema: het lichaam. Daarbij kunnen we altijd hulp gebruiken van ouders. Heeft u een plannetje of zelfs een eigen bijdrage, dan horen we dat graag. Het project loopt van week 10 t/m week 13. Graag contact opnemen met de eigen leerkracht.

Luis in eigen huis

Helaas hebben we nog steeds haarluizen op school. Ondanks dat we regelmatig controleren, ligt de controle, behandeling en verantwoordelijkheid bij u. Zelf regelmatig controleren en eventueel bestrijden is dan ook een must. Wanneer u luizen constateert is twee weken lang ’s ochtends en ’s avonds kammen noodzakelijk om de luizen volledig uit te roeien. In het weekend aan het einde van een vakantie zullen wij u eraan herinneren dat u uw kind(eren) moet controleren. We hopen op deze wijze de luis de baas te worden.

Data

Vrijdag 16 oktober Studiedag, alle kinderen vrij
19 t/m 23 oktober  Herfstvakantie
Maandag 26 oktober 20.00 ALV Ouderraad
Vrijdag 6 november Koffieochtend
Maandag 9 november  Contactavond/ middag
Donderdag 12 november  Contactavond/ middag
Vrijdag 13 november  Laatste dag juf Ineke

Jrg. 21 nr. september 2015

Oudertevredenheidsonderzoek

Tijdens het algemene gedeelte van de informatieavond hebben we u al geïnformeerd over het oudertevredenheidsonderzoek dat we graag bij u uitzetten. Het is voor ons van het grootste belang dat wij weten hoe u denkt over de manier van werken op de Graaf Floris.

Als eerste krijgt u een mailtje met een (lang)wachtwoord en een stappenplan hoe u het wachtwoord kunt vervangen. Daarna krijgt u van ons een mailtje: “Nieuwe vragenlijst beschikbaar”. Via de link http://ouders.parnassys.net/ouderportaal/ en een stappenplan kunt u de vragenlijst invullen.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u hier even de tijd voor wilt nemen. Bij voorbaat dank.

Juf Billie/ juf Tatjana

Juf Billie heeft de afgelopen jaren met veel plezier binnen onze school gewerkt. Naast onze school is ze tevens werkzaam bij een school in Utrecht. Daar is een collega van haar langdurig ziek en de school heeft gevraagd of zij de groep fulltime zou willen opvangen. Daarin heeft zij in overleg met ons toegezegd. Deze uitleen is voor een jaar. Dus misschien zien wij haar volgend jaar weer terug. Gelukkig heeft juf Tatjana zich vrij gemaakt voor de hele week zodat zij fulltime voor groep 7 kan worden ingezet. Wij denken dat dit de beste oplossing is.

Juf Madelon/ juf Ineke

Hoewel juf Madelon al verschillende keren op school is geweest geniet zij op het moment nog van haar ouderschapsverlof. Het is natuurlijk heel fijn dat juf Ineke dat voor ons opvangt. Dit blijft zij doen tot en met vrijdag 13 november.

Studiedagen alle groepen

Omdat de studiedagen rondom de Vreedzame School van alle groepen zo laat in het jaar pas rondkwamen was de infokalender al naar de drukker. Hierdoor staan de studiedagen voor alle groepen wel op blz 12 in het informatiegedeelte, maar zijn ze niet opgenomen in de kalender. Daarom de dagen nog even op een rijtje met het verzoek ze zelf even in het kalendergedeelte op te nemen.

 1. Maandag                     24 augustus 2015
 2. Vrijdag                         16 oktober 2015
 3. Donderdag                   17 maart 2015

Inzameling vluchteling

U heeft al een mail mogen ontvangen met de uitnodiging om samen hulp te bieden aan vluchtelingen. In de aula op het podium staan dozen waarin u de meegenomen producten kunt stoppen. Nog even de volgende aandachtspunten op een rijtje:

 • Verzorgingsproducten: denk aan tandpasta/tandenborstel/douchegel/maandverband
 • Lang houdbaar voedsel: denk aan rijst/groenten/pasta/ tonijn/water/bloem/thee
 • Baby producten: denk aan flesjes/spenen/luiers/natte doekjes/babyvoeding/papjes/kraamverband
 • Slaapzakken
 • NIEUW ondergoed
 • sokken

!!!!!!!!!GEEN KLEDING EN GEEN SPEELGOED!!!!!!!!!!!!!

 

Tussendeur naar het kinderdagverblijf

Het is plezierig dat wij een tussendeur hebben met het kinderdagverblijf van de Klimboom. Hierdoor kunt u binnendoor uw kinderen wegbrengen naar de opvang of naar de klas. Zou u er rekening mee willen houden dat onze deuren om 8.20 open gaan. Vanuit onze nieuwe sociaal emotionele methode e Vreedzame School willen we de leerlingen graag bij de deur verwelkomen met het geven van een hand en het elkaar goedemorgen wensen. Wanneer de kinderen al in de klas zijn lukt dat niet meer. U bent tot 8.20 van harte welkom om nog even bij het kinderdagverblijf een boekje met uw kinderen te lezen.

Wanneer u aan het eind van de dag uw kind ophaalt bij de BSO en het pand via de Graaf Floris deuren verlaat, wilt u er dan erg in hebben dat de deur in het slot valt. Klink omhoog trekken dan kan de deur aan de buitenzijde niet meer geopend worden.

Samen houden we de school veilig voor onze kinderen

Chroom Books

Bij juf Nienke in groep 5 hebben alle kinderen nu een wachtwoord en kunnen zij gebruik maken van de Chroom Books. Stoer ging de hele kast van Chroom Books in de lift naar boven en konden deze worden uitgedeeld. Het is best nog lastig als je zelf je weg moet vinden op het toetsenbord en wachtwoorden moet gaan gebruiken. Gelukkig kan juf Nienke ze daar prima bij helpen. Afgelopen vrijdag heeft de groep in tweetallen met elkaar met Muiswerk gewerkt of opdrachten gemaakt die juf had klaargezet.

Vrienden van de Graaf Floris

Ieder jaar vragen de vrienden van de Graaf Floris hulp bij het inzamelen van oud papier. Voor de financiële bijdrage die dat oplevert kunnen wij weer hele mooie zaken bekostigen voor de kinderen. Wij kunnen nog een aantal vrijwilligers gebruiken die mee willen rijden met de ophaaldienst van oud papier op zaterdag, eens per maand. We zijn al blij wanneer u 1 zaterdag per schooljaar beschikbaar wilt zijn. Wilt u op deze manier een bijdrage leveren, dan graag even doorgeven aan ha.koelstra@kpnmail.nl tel: 06-49008829 of op school bij Carolina.

Overblijfbetalingen

Denkt u aan de betaling van uw overblijf abonnement voor 1 okt 2015.

Wilt u zelf in uw administratie de betalingsdata bijhouden en zorgen dat de betaling op tijd gedaan wordt?

Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt het bedrag om incidenteel over te blijven per strip verhoogd van 1,70 naar 2,00 per keer. Dit omdat het meer tijd kost dit bij te houden en te verwerken. Een strippenkaart voor 10 keer zal 20,- gaan kosten.

NL50INGB0008117341 t.n.v. Graaf Floris/Eet je mee :

 • per jaar voor 1 oktober 2015 (onze voorkeur)
 • per halfjaar voor 1 oktober 2015 en voor 1 februari 2016
 • per kwartaal voor 1 oktober 2015, voor 1 december 2015, voor 1 februari 2016, voor 1 mei 2016

De gemaakte financiële afspraken zijn als volgt: leerlingen die wekelijks overblijven met een abonnement krijgen daarvoor een korting; uitgaande van 40 schoolweken en een bedrag van € 1,50 per dag wordt de betaling als volgt:

 • bij gebruik op één dag per week: € 60,- per kind per schooljaar
 • bij gebruik op twee dagen per week: € 120,- per kind per schooljaar
 • bij gebruik op drie dagen per week: € 180,- per kind per schooljaar
 • bij gebruik op vier dagen per week: € 240,- per kind per schooljaar

 Data

 • Dinsdag 22 september: juf Madelon jarig en ouderraad vergadering
 • Vrijdag 2 oktober: start leerorkest groep 5
 • Maandag 5 oktober: MR vergadering
 • Vrijdag 16 oktober: Studiedag, alle groepen vrij.
 •  19 t/m 23 oktober: Herfstvakantie

Jrg. 21 nr. augustus 2015

Welkom

De kop is eraf en alle kinderen hebben weer een fijn plekje in hun nieuwe klas gekregen. Het is altijd een beetje spannend zo’n eerste dag maar gelukkig wennen kinderen snel. In groep 5 verwelkomen we Annebritt Boele. Vorig jaar heeft ze al een dagje meegelopen en hoort er nu meteen al bij. Bij juf Marlien/ juf Ada in groep 1/2 A zijn Faas de Jong en Meis Hogendoorn vier jaar geworden en mogen zich vanaf nu Graaf Floris kinderen noemen. In groep 1/2 B bij juf Karin/ juf Ineke mogen Jolie Bloemen en Lauren de Jager komen oefenen en zullen vast snel gewend zijn aan de kinderen op school.

De Vreedzame school

Onze school voert dit schooljaar het programma van De Vreedzame School in. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ongeveer iedere zes weken komt er een nieuwsbrief van de Vreedzame school uit die u digitaal toegezonden krijgt.

Ouderavond

Op donderdag 27 augustus en woensdag 2 september vinden de ouderavonden plaats

donderdag 27 augustus  woensdag 2 september
19.00 uur de groepen 3, 4, en 5  19.00 uur de groepen 7,8, 6b, 1/2 B en 2/3
20.00 uur Alg. informatie in de aula
20.30 uur de groepen 6a en 1/2 A

Vrienden van de Graaf Floris

Alle groepen hebben een spel voor in de klas mogen uitzoeken van het geld wat is opgehaald met het inzamelen van kleding. M.a.w blijft u vooral textiel inzamelen. Tussen de fietsenrekken bij de hoofdingang staat een kleine witte container die regelmatig geleegd wordt.

Data

Donderdag 26 augustus             informatieavond groepen 3,4 en 5

Woensdag 2 september               informatieavond groepen

Vrijdag 16 oktober                       studiedag alle groepen

Za 17 t/m zo 25 oktober               Herfstvakantie

 

Jrg. 20 nr. juni 2015

Welkom

Suze van Hemmen, Rein Wendel en Liselotte v.d. Pol zijn vier jaar geworden en zijn bij Juf Marlien en juf Ada in de klas begonnen. Bij juf Ineke en juf Astrid zijn Mels Veenstra en Joshua Berendsen vier jaar geworden en volgen hun grote broers die al bij ons op school zitten. Bij juf Karin en juf Jitske is Teun van Schaik aan het wennen. Fijn dat jullie nu ook bij de kinderen van de Graaf Floris horen.

Avondvierdaagse

Deze week start weer de avondvierdaagse. Gedurende de week is de weersvoorspelling steeds beter en hopen we er een fijn wandelfeest van te maken. Zeker op de laatste avond lopen er heel veel kinderen mee. Wij willen u, als ouder, graag op het hart drukken uw kind iedere avond bij zijn of haar teamcaptein af te melden. Maandagochtend 8 juni worden de medailles op school uitgereikt. U hoeft hier de laatste avond, wanneer de kinderen al moe zijn, niet meer op te wachten.

Overblijf

Heel veel ouders hebben al gereageerd op de mail mbt het doorgeven van de overblijfgegevens voor volgend schooljaar. Dank voor uw snelle reactie! Voor de ouders die nog niet gereageerd hebben: wij zijn alweer bezig met de overblijflijsten voor volgend schooljaar. Dit is administratief altijd veel werk, vandaar nu al de vraag of u volgend jaar voor uw kind(eren) weer gebruik wilt gaan maken van het overblijven.
Als de gegevens volgend jaar hetzelfde blijven wilt u dit dan doorgeven aan: administratie@obsgraaffloris.nl. Ook als de gegevens wijzigen t.o.v. dit jaar kunt u dit via mail aan de administratie doorgeven. Als uw kind volgend jaar naar groep 5 gaat, horen wij graag van u of u ook de vrijdag gebruik wilt gaan maken van het overblijven.

Bibliotheek

Hier vindt u informatie over de vakantiebieb. De Loenense Bibliotheek speelt in op de tijd van nu.

 

Schoolreis/ Kamp

Denkt u nog even aan de betalingen voor het schoolreisje en het kamp!

NL 82 INGB0006728792  t.n.v. OBS Graaf Floris schoolreizen

Het gaat om het volgende:

Groep 1 en 2: Maandag 15 juni per bus naar indoor speelparadijs Monkeytown in IJsselstein. Kosten: 18 euro

Groep 3 en 4: Maandag  22 juni per bus naar Dierenpark Rhenen. Kosten: 27 euro

Groep 5,6 en 7: Maandag 15 juni per bus naar Jeugdland/ Maakland in Amsterdam. Kosten: 25 euro

Groep 8:  18, 19 en 20 juni  op de fiets naar Austerlitz. Kosten: 85 euro

Stand van zaken: School van de toekomst

In januari heeft er een brainstormsessie met ouders en leerkrachten plaatsgevonden over de school van de toekomst. De voortgang is nog niet met een ieder gecommuniceerd. Vandaar deze update.

Op het gebied van de digitalisering is het glasvezel netwerk aangelegd en is er inmiddels een WIFI netwerk actief. Dit is noodzakelijk om met mobiele hulpmiddelen (chromebooks, ipads etc) te kunnen werken. Ook op het gebied van het onderwijs willen we aansluiten op de 21st century skills die kinderen nodig hebben in de toekomst.

Wat dat voor onze school betekent en op welke manier ook wij als team hierin opgeleid kunnen worden, is nog een complex proces. Hiervoor leggen wij contact met externe organisaties en hebben we contact met de onderwijsinspectie. Verandering is goed, maar we mogen het primaire leerproces van onze leerlingen niet uit het oog verliezen. Het bepalen van onze visie is op het moment een van de belangrijkste aandachtspunten. Voor de komende vijf jaren moet er een nieuw schoolplan geschreven worden, dat leidraad is in het ontwikkelproces van de Graaf Floris. Wanneer er weer nieuwe ontwikkelingen zijn, hoort u dat van ons, maar voel u vrij om ernaar te vragen.

Groep 2/3

Het afgelopen jaar hebben wij als team een beslissing moeten nemen over de voortgang van de groep die volgend jaar groep 3 wordt. Teveel kinderen voor 1 groep, te weinig voor 2 groepen. Tot slot hebben we gekozen voor een groep 3 en een groep 2/3. Omdat de combinatiegroep 2/3 voor ons, maar ook voor ouders nieuw is, hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden. Na een informatieavond en nog individuele gesprekken met ouders zijn we tot een meest optimale verdeling gekomen. Deze groep blijft een bijzondere positie in onze school houden aangezien deze tot het einde van hun schoolloopbaan bij elkaar blijven. Zij zijn de enige combinatiegroep binnen onze school. Juf Maartje en juf Karolien gaan het komend schooljaar deze groep leiden en zij zijn nu al volop bezig om zich daarop voor te bereiden.

Uit dit proces hebben wij geleerd dat we ouders eerder moeten meenemen in de ontwikkelingen en eerder van informatie moeten voorzien om onrust te voorkomen. Gelukkig heeft ieder kind nu een plaatsje gekregen waar hij of zij optimaal tot ontwikkeling kan komen.

Gemeente

De gemeente heeft ons verzocht de volgende informatie met u te delen: Bel Veilig Thuis 0800 -2000

Advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. In de bijlage vindt u meer informatie over dit onderwerp. 

Muiswerk

Om alvast in te spelen op de digitale mogelijkheden die internet met zich meebrengt zullen we de komende weken gaan proefdraaien met Muiswerk. Muiswerk is een digitaal programma voor leerlingen waar ze d.m.v. een inlogcode thuis ook mee kunnen werken. Juf Nienke zet de komende weken een “proeftuintje” uit in haar klas om te kijken hoe het thuis en op school ervaren wordt. Zij zal hiervoor met ouders via de mail contact hebben. Wanneer het goed werkt, overwegen wij dit schoolbreed uit te zetten.

Zomerfeest

Het thema zee/beach begint al duidelijkere vormen aan te nemen. Werkgroepen van leerkrachtenen en ouders zijn volop in de voorbereidingen. De komende weken zal ook uw hulp gevraagd worden om te helpen. Dit kan op allerlei manieren: lekkere hapjes voor het avondeten verzorgen, ondersteuning bij het op en afbreken van de kraampjes en bardienst draaien op de dag zelf. Bij de spelletjes ’s middags kunnen we ook niet zonder uw hulp om er weer een fantastische dag van te maken. Wilt u zich hier aub voor opgeven bij juf Nienke: nienkedenekamp@obsgraaffloris.nl

Voor de meeste ouders is het reeds bekend dat de kinderen op donderdag 9 juli pas ‘s middags op school komen. Mocht uw kind op die dag naar de BSO gaan, dan worden zij tot die tijd opgevangen door de medewerkers van de Klimboom.

Programma zomerfeest

14.15 – 16.30   Spelletjes voor alle kinderen

16.30 – 17.30 pauze en voorbereidingen voor de voorstelling

17.30 – 18.30   Voorstelling: ouders welkom

18.30 – 20.00   Lopend buffet en loterij voor iedereen op het schoolplein

Vakantie 2015 – 2016

Herfstvakantie            17 okt. t/m 25 okt.

Kerstvakantie             19 dec. t/m 3 jan.

Voorjaarsvakantie      19 feb. t/m 28 feb.

Meivakantie                30 april t/m 16 mei

Zomervakantie           9 juli t/m 21 aug.

De studiedagen kunnen we helaas nog niet doorgeven aangezien we deze in overleg met de BSO en het Podium moeten plannen.

Data

2-5 juni                       Avond4daagse

5 juni                           studiedag 1 t/m 4: kinderen vrij

8 juni                           Meester Gijsbert jarig.

10 juni                         groep 8 naar NEMO

15 juni                         schoolreisje groep 1,2,5,6 en 7

22 juni                         Schoolreisje groep 3 en 4

22 juni                         MR vergadering

24 -26 juni                  Kamp groep 8

25 juni                         Voorstelling Leerorkest groep 4

26 juni                         Studiedag 1 t/m 4: kinderen vrij

29 juni, 2 juli              Contactmiddag/ avond

6 juli                            Musical groep 8

9 juli                            Zomerfeest

10 juli                          Alle kinderen om 12.00 uur vrij

13 juli t/m 23 aug.       Zomervakantie

Jrg. 20 nr. april 2015

Welkom

In de klas van juf Ineke en juf Astrid is Yousra Faress aan het wennen en bij Juf Karin en juf Jitske is Amar Vejzovic al aan het meelopen. We hopen dat zij een hele fijne tijd op de Graaf Floris mogen beleven en dat ze heel veel kunnen leren.

Open huis

Als afsluiting van het “Kunstproject” was het open huis een groot succes. In iedere klas konden ouders en geïnteresseerden zien waar de kinderen allemaal aan en mee gewerkt hadden. Er is weer veel geleerd. Ook de verschillende bezoeken aan het Rijksmuseum waren een groot succes. Van kleuters tot achtste groepers was er een leerzaam programma toegespitst op de leeftijdgroep. En als topper van de avond was daar de opbrengst van alle mooie schilderijtjes die de kinderen gemaakt hadden. De “Vrienden van de Graaf Floris” hebben op die avond 1065,- euro opgehaald. Iedereen hartelijk dank voor de bijdrage. Hiermee kunnen weer mooie educatieve middelen worden aangschaft voor de school.

Vakantie 2015 – 2016

Herfstvakantie            17 oktober t/m 25 oktober

Kerstvakantie             19 december t/m 3 januari

Voorjaarsvakantie      19 februari t/m 28 februari

Meivakantie                30 april t/m 16 mei

Zomervakantie           9 juli t/m 21 augustus

De studiedagen kunnen we helaas nog niet doorgeven aangezien we deze in overleg met de BSO en het Podium moeten plannen.

Zomerfeest

De eerste voorbereidingen voor het zomerfeest zijn al in volle gang. Het thema is dit jaar “de zee”. De ouderraad is op

zoek naar vrijwilligers en hoopt via deze oproep al een aantal aanmeldingen te krijgen. Deze eerste oproep is vooral voor sterke papa’s en mama’s die willen helpen bij het opbouwen van de kraampjes. Ook voor achter de bar wil de organisatie vast weten wie zich beschikbaar stelt. Heb je zin en tijd richt je dan alsjeblieft tot roos.limburg@oracle.com

Schoolfotograaf

De datum voor het bezoek van de schoolfotograaf is gewijzigd. Omdat we dit jaar de portretfoto’s op een andere dag willen laten plaatsvinden komt de fotograaf twee dagen. I.p.v. 14 april komt hij dinsdag 28 april voor de portretfoto’s en woensdag 29 april voor de groepsfoto’s.

Verkeersexamen

Dinsdag 19 mei vindt het tweejaarlijks verkeersexamen weer plaats. ’s Ochtends zullen de kinderen van groep 7 en 8 een rondje door Loenen rijden en worden zij door verschillende posten beoordeeld op hun rijgedrag. Zorgt u ervoor dat uw kind tegen die tijd een goed functionerende fiets op maat heeft. Wanneer uw kind geslaagd is voor het theoretische en het praktische gedeelte van het examen, krijgt hij of zij een verkeersdiploma.

Data

Week 14 Start CITO entreetoets gr 7
13 april MR vergadering
21,22,23 april CITO groep 8
24 april Koningsspelen
27 april Koningsdag, kinderen vrij
28, 29 april  Schoolfotograaf
4 t/m 15 mei  Meivakantie
21 mei Sportdag gr 1 t/m 5
22 mei Sportdag gr 6 t/m 8
22 mei Studiedag 1 t/m 4, kinderen vrij.

Jrg. 20 nr. maart 2015

Kunstproject

Deze weken werken we over kunst. Op donderdag 19 maart houden we een open huis van 18.30 tot 20.00 uur. Iedere klas zal op eigen wijze bezig zijn met allerlei vormen van kunst: schilderkunst, danskunst, creatieve vormen etc. Naast de activiteiten die we in de klassen ontwikkelen is er ook een bezoek aan het Rijksmuseum gepland. Omdat we helaas niet met de hele school tegelijk naar het Rijksmuseum kunnen zijn we afhankelijk van de tijden die hiervoor ingepland kunnen worden. Hieronder de data van de geplande bezoeken:

 • Maandag 9 maart: 1/2 ’s ochtend en 3 ’s middags.
 • Dinsdag 10 maart, 1/2’s ochtends en 4 ’s middags.
 • Donderdag 12 maart, 6 en 7 ’s middags.
 • Vrijdag 13 maart, 5 ’s middags
 • Vrijdag 20 maart, 8 ’s middags.

De leerkracht van iedere individuele klas brengt u via de mail op de hoogte of de kinderen overblijven dan wel later weer op school terug zijn. Het feit dat groep 8 op 20 maart is uitgenodigd, is de reden dat de studiedag voor alle groepen verplaatst wordt naar 27 maart. (een week later) Ook groep 4 heeft 20 maart een activiteit die niet verplaatst kan worden.

Open huis

Het kunstproject wordt afgesloten met een “open huis” waarin u als ouders en geinteresseerden wordt uitgenodigd om de “kunsten” van uw kind te komen bekijken. Tijdens projectweken zullen alle kinderen een klein schilderijtje maken. Deze worden tijden het open huis geetaleerd. Onder leiding van de “Vrienden van de Graaf Floris” wordt u als ouder in de gelegenheid gesteld om het schilderijtje van uw kind te kopen. De opbrengst van de schilderijtjes zullen de “Vrienden” weer ter beschikking stellen aan educatieve middelen voor de school. Te denken valt aan educatieve uitstapjes voor een project, nieuwe boeken voor de bibliotheek of digitale middelen ter ondersteuning van het onderwijs. De deur gaat om 18.30 open en we ronden om 20.00 af.

Leerorkest

Vrijdag 13 maart gaan we starten met het project leerorkest. De opzet van het leerorkest is dat de kinderen van groep vier een muziekinstrument mogen uitkiezen waarmee ze dit jaar al een aantal maal gaan spelen. Vanaf volgend jaar, als de leerlingen in groep 5 zitten, krijgen ze 26 weken lang muziekles en mogen ze het gekozen muziekinstrument in bruikleen mee naar huis nemen. De jaren daarop komen de volgende groepen 5 erbij, net zolang tot alle kinderen in de groepen 5 t/m 8 een muziekinstument bespelen.

Programma dit schooljaar:

 • Vrijdag 13 maart         Theorieles
 • Vrijdag 20 maart         Speeddaten
 • Vrijdag 12 juni            muziekles
 • Donderdag 18 juni      muziekles
 • Vrijdag 19 juni            muziekles
 • Donderdag 25 juni      Generale repetitie
 • Voorstelling voor genodigden tussen, 17.00 – 18.00.

Vervanging juf Madelon

In de eerste week van april gaat juf Madelon met zwangerschapsverlof. Zoals u mischien al gezien en gemerkt heeft is juf Jitske weer volop aan het werk. Om de continuiteit binnen alle groepen te behouden, hebben we ervoor gekozen om juf Astrid tot het einde van het schooljaar op maandag en dinsdag in groep 4 te laten staan. Juf Jitske gaat vanaf 2 april juf Madelon vervangen die dan met zwangerschapsverlof gaat. We wensen juf Madelon een goede bevalling en een fijne kraamtijd toe.

Concept indeling groep 2/3

Afgelopen week hebben de leerkrachten van groep 1/2 een concept indeling voor volgend schooljaar gemaakt. De ouders van deze kinderen kunnen een telefoontje van de leerkrachten verwachten.

Donderdagavond 9 april houden wij een informatieavond die voor alle ouders van de groepen 1 en 2 bedoeld is. Hierin geven wij u een beeld van hoe we volgend jaar gaan werken om de voortgang van de ontwikkeling van alle kinderen te kunnen waarborgen. U krijgt tegen die tijd nog een officiële uitnodiging via de mail.

Ouderbijdrage

Beste ouders,

Hierbij wil ik u graag herinneren aan de ouderbijdrage voor dit jaar. Hoewel de bijdrage klein is (25 euro per kind) kunnen wij uw bijdrage hard gebruiken aangezien we dit jaar naar het Rijksmuseum gaan en de ouderraad heeft toegezegd hier een grote bijdrage aan te willen leveren.

Ouderraad Graaf Floris NL34INGB0002304419

School van de Toekomst

Afgelopen dinsdag is een leerkrachtendelegatie (Nienke, Annemieke, Karolien en Carolina) naar Tilburg geweest om daar een school te bezoeken, die op het gebied van zelfstandigheid, leerarrangementen en digitalisering grote stappen in de toekomst heeft gemaakt. Alle vier kwamen we daar enthousiast van terug. Deze school was een goede bron van inspiratie voor onze plannen voor de toekomst.

De eerste stappen naar digitalisering worden gemaakt door de glasvezelkabel door te trekken naar de server zodat we een optimaal wifinetwerk kunnen realiseren. De komende maanden zijn we volop bezig om samen met een groep enthousiaste ouders een mooi ontwikkelplan neer te zetten.

Data

Week 10 Start project “Kunst”.
13 maart Theorieles Leerorkest
18 maart Koffie-ochtend en schoolvoetbal
19 maart Open huis (18.30-20.00)
20 maart Speeddaten groep 4 voor het leerorkest en muziek presentatie    Simon en Juliette Westveen
27 maart  Studiedag: alle kinderen vrij

Jrg. 20 nr. februari 2015

Welkom

In de maanden januari en februar1 zijn er verschillende kinderen komen wennen of inmiddels 4 jaar geworden en volledig aan het meedraaien. Bij juf Marlien is dat Isha Luttikhuizen. Bij juf Karin en juf Madelon zijn dat Miró Duijkers en Valentijn van Wageningen. Bij juf Ineke en juf Astrid zijn Amin Scheffer en de zusjes Isabel, Josephine en Juliette Broos gestart met oefenen. Voor de ene is de school al bekend omdat ze hun broertje of zusje volgen, maar voor de meeste starters is het allemaal heel spannend: de grote basisschool. Wij wensen hen allen een hele fijne basisschooltijd toe op de Graaf Floris.

Wijziging studiedag

20 maart wordt 27 maart!!!

In de weken na de voorjaarsvakantie zijn we bezig met het project “Kunst”. Naast de activiteiten die we in de klassen ontwikkelen is er ook een bezoek aan het Rijksmuseum gepland. Omdat we helaas niet met de hele school tegelijk naar het Rijksmuseum kunnen, zijn we afhankelijk van de tijden die hiervoor ingepland kunnen worden. Te zijner tijd krijgt u hierover meer informatie, maar hieronder vast de data van de geplande bezoeken

 • Maandag 9 maart 1/2 ’s ochtends en 3 ’s middags.
 • Dinsdag 10 maart 1/2’s ochtends en 4 ’s middags.
 • Donderdag 12 maart 6 en 7 ’s middags.
 • Vrijdag 13 maart 5 ’s middags.
 • Vrijdag 20 maart 8 ’s middags.

Het feit dat groep 8 op 20 maart is uitgenodigd, is de reden dat de studiedag voor alle groepen verplaatst wordt naar 27 maart (een week later). Ook groep 4 heeft 20 maart een activiteit die niet verplaatst kan worden.

Groepsindeling volgend schooljaar

De ouders van de kinderen in groep 1 en 2 hebben inmiddels een mail ontvangen waarin uitgelegd wordt hoe wij de groepen 1 t/ m 3 volgend jaar willen gaan samenstellen. Er komen 2 groepen 1/2, één groep 2/3 en één enkele groep 3.

Informatieavond

Omdat voor de ouders van onze school de combinatiegroep 2/3 onbekend is en er natuurlijk vragen over zijn, willen wij de ouders van de groepen 1 en 2 graag uitnodigen voor een informatieavond. Deze zal na de voorjaarsvakantie plaatsvinden. Omdat deze avond in overleg en in samenwerking met de MR (dit is een agendapunt voor de komende MRvergadering op 3 maart) zal plaatsvinden, geven wij u de datum van deze bijeenkomst na de vergadering zo snel mogelijk door.

Graaf Floris dag

Donderdag 19 februari hebben wij weer een Graaf Florisdag. Deze dag wordt ingevuld met het jaarlijkse ganzenbordenspel. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 worden uitgenodigd om een eigen pionnetje en dobbelsteen mee te nemen. Aan het einde van de dag zal de zilveren gans aan de winnaar worden uitgereikt. De kleuters zullen een aangepast programma met spelletjes krijgen. De ouderraad verzorgt op deze dag altijd wat lekkers en wat te drinken om er een feestelijk tintje aan te geven.

Data

2 maart Start project “Kunst” en OR vergadering
3 maart  MR vergadering
18 maart  Schoolvoetbal
19 maart   Open huis
20 maart   Speeddaten groep 4 voor het Leerorkest

Jrg. 20 nr. januari extra 2015

Extra editie

Wijziging studiedag

20 maart wordt 27 maart!!!

Project Kunst 

In de weken na de voorjaarsvakantie starten we met het project “Kunst”. Naast de activiteiten die we in de klassen ontwikkelen is er ook een bezoek aan het Rijksmuseum gepland. Omdat we niet met de hele school tegelijk naar het Rijksmuseum kunnen, zijn we afhankelijk van de tijden die hiervoor ingepland worden. Binnenkort krijgt u hierover meer informatie, maar hieronder vast de data van de geplande bezoeken:

 • Maandag 9 maart
  1/2 ’s ochtend en 3 ’s middags.
 • Dinsdag 10 maart
  1/2’s ochtends en 4 ’s middags.
 • Donderdag 12 maart
  6 en 7 ’s middags.
 • Vrijdag 13 maart
  5 ’s middags.
 • Vrijdag 20 maart
  8 ’s middags.

Omdat groep 8 op 20 maart is uitgenodigd is de studiedag verplaatst naar 27 maart (een week later).

Deze culturele projectweken worden afgesloten met een “open huis” op donderdag 19 maart.  U bent dan uitgenodigd om te komen kijken naar het werk waaraan de kinderen die afgelopen weken gewerkt hebben.

Graaf Floris sociaal

In onze beleving kunnen kinderen het beste leren wanneer zij zich veilig en gewaardeerd voelen op school en in de klas. In het begin van het schooljaar hebben wij u reeds kennis laten maken met de basisregels zoals wij die op de Graaf Floris graag explicieter zouden willen uitdragen.

Onder motto Wij hebben respect voor elkaar, gaan wij de komende weken tot aan het einde van het schooljaar extra aandacht besteden aan de volgende regels:

 • Wij hebben respect voor elkaar
 • We luisteren naar elkaar
 • Problemen lossen we op door met elkaar te praten
 • We zorgen goed voor onze spullen
 • Samen zorgen we ervoor dat we op school kunnen werken en leren
 • We begint bij mezelf

Hieronder treft u een overzicht van de bovengenoemde regels met daarachter de weken waarin deze centraal zullen staan. Wellicht kunt u er ook

We hebben respect voor elkaar

 • We luisteren naar elkaar: week 6, 7, 8, 10
 • Problemen lossen we op door met elkaar te praten: week 11, 12, 13, 14
 • We zorgen goed voor onze spullen: week 15, 16, 17, 18
 • Samen zorgen we ervoor dat we op school kunnen werken en leren: week 21, 22, 23, 24
 • We begint bij mezelf : week 25, 26, 27, 28

Rectificatie

In de vorige Florissant is onder het kopje contactavonden per abuis de datum 6 februari opgenomen. Bij de data stond wel de correcte datum. Nog even voor de duidelijkheid: de contactmiddagen/avonden zijn op 9 en 12 februari.

 

Het leerorkest

We zijn heel blij u te kunnen vertellen dat de Stichting het Leerorkest vanaf volgend schooljaar gaat starten met het initiatief Leerorkest op alle basischolen van Loenen. Vanaf volgend jaar krijgen alle kinderen van groep 5 een muziekintstrument in bruikleen en krijgen 26 uur muziekles op school. Het jaar daarop komt de volgende groep 5 aan de buurt zodat in vier jaar tijd alle kinderen vanaf groep 5 een muziekinstrument leren bespelen. Dit jaar starten we met speeddaten in groep 4 zodat zij reeds een muziekinstrument kunnen uitzoeken voor volgend schooljaar. Ook zullen zij een aantal keer oefenen en een voorstelling geven ter promotie van het project. Hierbij wil ik de initiatiefnemers nogmaals hartelijk bedanken voor het fantastische initiatief. Voor meer informatie verwijs ik u naar het beleidsplan van het Leerorkest dat u hier kunt downloaden.

 

Jrg. 20 nr. januari 2015

 

Welkom

De eerste dag na de kerstvakantie zijn de 3 nieuw gevormde groepen 1/2 van start gegaan. Hoewel het voor de vakantie druk maar toch ook goed onder controle was, zijn we blij met deze drie groepen en de komst van juf Ineke en juf Astrid. We delen de zorg van een aantal ouders dat de huidige groep 2 een grote groep is.

Dit komt mede doordat kinderen die voorheen tussen september en januari geboren zijn (late leerlingen) niet doorstroomden naar de volgende groep maar dat nu wel zouden kunnen. De doorstroomdatum van 1 oktober is sinds enkele jaren verplaatst naar 1 januari. Omdat de groep die hieronder valt dit jaar relatief groot is moeten de leerkrachten in samenwerking met de Intern Begeleider deze kinderen heel goed observeren en toetsen. Naast het feit dat ze op leergebied op niveau moeten zijn, moet ook hun sociaal emotionele ontwikkeling en taakgerichtheid toe zijn aan groep 3.

We nemen deze taak heel serieus en in samenspraak met ouders. Totdat het helemaal duidelijk is welke kinderen er doorstomen kunnen wij pas uitsluitsel geven over de te vormen groepen. Er zijn verschillende opties mogelijk. Een grote groep 3 met extra ondersteuning zodat de groep dagelijks wordt opgesplitst, of 1 groep 3 met een combinatiegroep ernaast.

Omdat deze beslissing ook gevolgen heeft voor de formatie van de rest van de school en de overige groepen 1/2 hebben we hier nog een aantal weken de tijd voor nodig. We hopen voor de voorjaarsvakantie meer te kunnen vertellen. U kunt erop vertrouwen dat dit onze absolute aandacht heeft in het belang van alle kinderen.

 

 

Adviesgesprekken

Deze week vinden de adviesgesprekken voor het vervolgonderwijs van groep 8 weer plaats. Nu dit jaar de CITOeindtoets in april plaatsvindt moeten de middelbare scholen afgaan op het advies van de groep 8 leerkrachten. Deze gebruiken daarvoor natuurlijk het leerlingvolgsysteem van de hele schoolloopbaan van de kinderen en wat ze het afgelopen jaar hebben laten zien in de klas. Naast de harde cijfers van rekenen, begrijpend lezen en in iets mindere mate spelling, werkwoord-spelling en woordenschat zijn de verschillende onderdelen van werkhouding en gedrag mede bepalend voor het schooladvies. Bij werkhouding kijken we naar inzet, huiswerk, zelfstandigheid en concentratie. Aangezien de kinderen op de middelbare school niet meer aan de hand genomen kunnen worden en heel zelfstandig moeten omgaan met hun werk is dit onderdeel van groot belang.

Zelfstandig werken

Zoals we u aan het begin van het schooljaar hebben laten weten zijn wij binnen de organisatie van de school intensief bezig met:

Van Zelfstandig verwerken tot Zelfstandig werken naar Zelfstandig leren

Dit vraagt een veranderende attitude van leerkracht en kinderen in samenwerking met ouders. Wanneer wij ons zorgen maken over de zelfstandigheid van uw kind zullen wij in gesprek gaan met u om tot een gezamelijke aanpak te komen ter ondersteuning van uw kind. U als ouder zult van de verschillende organisatorische aanpakken niet zo heel veel zien en voor de kinderen gaat het op een natuurlijke manier. Wat u wel zichtbaar in de klas kunt zien zijn de stem-volumemeter, de dag/weektaak en de uitgestelde aandacht blokjes. (dit laatste wordt komende weken ingevoerd). Vraag er eens naar bij uw kind.

Dinsdagavond 27 januari gaan we wederom een hele avond met elkaar evalueren en het zelfstandig werken van team en leerlingen verder ontwikkelen.

School van de toekomst

Donderdag 8 januari hebben we met een grote groep betrokken ouders mogen brainstormen over de toekomst van de Graaf Floris. Een ieder was het erover eens dat de maatschappij snel verandert en dat wij daar als school bij moeten aansluiten. Dat wil zeggen de goede dingen behouden (en gelukkig zijn die er veel) maar ook gebruik maken van de nieuwe technische ontwikkelingen en de expertise van externen en ouders. In eerste instantie hebben we samen gekeken naar wat  wij nu onder de school van de toekomst verstaan. Hoewel er veel overeenkomsten waren tussen de verschillende ideeën zijn er ook verschillen. Idealen en haalbaarheid op korte termijn spelen hierin een rol. Toch zeer de moeite waard om hierover met elkaar in contact de blijven. We zullen u over de ontwikkelingen regelmatig informeren via de Florissant

Contactavonden

6 en 12 februari zijn de contactavonden weer opgenomen in de kalender. Houdt u er rekening mee dat in de week voorafgaand aan deze data de inschrijflijsten in de gang liggen.

Tutorlezen

Zoals tijdens de brainstormsessie van afgelopen donderdag met de ouders al aan de orde kwam zou het mooi zijn wanneer we met kinderen meer groepsdoorbrekend werken. Het tutorlezen, dat aanstaande maandag weer begint is daar een mooi voorbeeld van.

 

 

Kinderen uit de bovenbouw lezen één moment per week samen met een kind uit de onderbouw. Hierin oefenen ze samen op leestempo en leesinhoud maar proberen ook het leesplezier te stimuleren door het samen te doen.

Waar de onderbouw individueel extra leesonderwijs krijgt ervaren de kinderen van de bovenbouw hoe ze anderen kunnen helpen en leren samen te werken.

Studiedag Stichting

Woensdag 21 januari zijn alle kinderen vrij. Het team gaat dan in het Spant naar een studiedag van de Stichting waaronder onze school valt. Tijdens deze dag worden we door onze nieuwe algemeen directeur Jules van Brecht meegenomen in de nieuwe missie en visie van onze Stichting. Tevens is er gelegenheid tot het volgen van verschillende onderwijsinhoudelijke workshops.

Jrg. 20 nr. december 2014

Unknown-2Welkom

Brent van Sonsbeek, en Sam Tromp zijn voor het eerst begonnen bij juf Karin en juf Madelon. Tes de Groot, Frederique Meerten en Chris Jansen volgen hun grote broer en zus door bij juf Marlien te starten op de Graaf Floris. Drukke, gezellige maanden met mooie feesten. We hopen dat zij een hele fijne tijd op de Graaf Floris zullen hebben.

 

 

Sinterklaasfeest

Aanstaande vrijdag 5 december is het weer groot feest bij ons op school. Sinterklaas heeft beloofd een bezoek aan onze school te brengen. Via de post heeft hij al contact gehad met de verschillende klassen en juffrouwen om de kinderen de gelegenhied te geven iets te kunnnen vertellen of een cadeau aan te bieden. Het sponsorloopteam zal deze ochtend ook gebruiken om alle kinderen op de hoogte te brengen van de geweldige opbrengst van de sponsorloop voor het Rode Kruis en een drietal kinderen in het zonnetje zetten. We hopen dat de kinderen ’s ochtends op tijd op school zijn zodat we Sinterklaas een warm welkom kunnen geven. U als ouders bent natuurlijk van harte welkom om de intocht mee te maken. Zou u zo vriendelijk willen zijn om aan de overkant van de weg te gaan staan zodat de kinderen achter de hekken Sinterklaas kunnen verwelkomen. Daarna kunnen we met z’n allen buitenom naar de gymzaal.

kerstboomKerstfeest

Dit jaar zal het kerstfeest een beetje anders verlopen dan anders. De leerkrachten zullen een wintermusical opvoeren waar alle kinderen naar mogen komen kijken. Daarnaast zouden we het weer fijn vinden wanneer de ouders een kleine snack verzorgen voor de maaltijd. De intekenlijsten komen bij het klaslokaal te hangen.

 

Het programma van donderdag18 dec is als volgt.

 • De kinderen zijn ’s middags vrij van school.
 • De groepen 1 t/m 4 worden tussen 16.45 en 17.00 op school verwacht. Eventueel vast eten meebrengen.
 • De voorstelling begint om 17.00 uur, alleen voor de kinderen.
 • Tussen 18.00 en 18.15 zijn de kinderen van groep 5 t/ 8 van harte welkom en kunt u het eten voor de maaltijd komen brengen. De ouders zijn vanaf dat moment van harte welkom voor een glaasje en wat lekkers in de speelzaal.
 • Tussen 18.00 en 19.00 uur kunnen alle kinderen genieten van de maaltijd.
 • Om 19.00 kunt u uw kind (groep 1 t/m 4) in de klas ophalen.
 • Om 19.15 start de voorstelling voor de kinderen van groep 5 t/m 8.
 • Rond 20.00 uur is de voorstelling afgelopen en kunt u uw kind ophalen in zijn/ haar klas.
 • De volgende dag, vrijdag 19 dec. Is de onderbouw (gr 1/ 4) vrij.

 

Continurooster

Vrijdag 19 december zal er een continurooster voor de bovenbouw zijn. Dat betekent dat alle kinderen op school eten tussen de middag en zij om 13.30 vrij zijn.

Jrg. 20 nr. november 2014

Welkom

Viene van Sonsbeek en Aimée van de Vooren zijn vandaag voor het eerst echt begonnen bij juf Karin en juf Madelon. En Beau Vermeulen is voor het eerst komen oefenen. Allemaal weer blije gezichtjes die er zin in hebben en er helemaal aan toe zijn om naar de basisschool te gaan. We hopen dat zij een hele fijne tijd op de Graaf Floris zullen hebben.

UnknownDe school van de toekomst

Onze maatschappij verandert snel: vaardigheden worden belangrijker. Werk wordt steeds vaker tijd en plaats onafhankelijk met veel verantwoordelijkheden bij de werknemer. Daarnaast is er steeds meer behoefte aan creatieve denkers en doeners om de problemen van morgen op te kunnen lossen. De vraag is hoe de school hier het beste op in kan spelen en hoe zij de leerlingen hierop voor kan bereiden.

In de medezeggenschapsraad (MR) is gekeken naar een aantal ontwikkelingen op basisscholen in Nederland. Voorbeelden zijn de O4NT school (ook wel Ipad school), de 50-weken school (waar school- en vakantiedagen vrij te kiezen zijn), maar ook een aantal minder ingrijpende veranderingen in de klas (mooi samengevat op www.onderwijshelden.nl). Concepten die het kind als individu centraal stellen, veel aandacht hebben voor creativiteit en ondernemerschap en focussen op de ontwikkeling van passies en talenten van de leerling.

Onze school wil graag onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en welke behoefte er leeft bij de ouders. Het idee is om in een (aantal) werkgroepje(s) van ouders en leerkrachten te gaan nadenken over dit onderwerp en concrete voorstellen voor onze school te doen, die de school dan kan gebruiken voor haar toekomstplannen. We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die graag mee willen denken en werken aan de Graaf Floris van de toekomst. Meld je aan bij Carolina v.d. Bouwhuijsen.

doorsneeTechniek

De komende tijd wordt er weer extra aandacht besteed aan techniek. Het thema deze keer is wind. In alle groepen krijgt dit thema de aandacht. Vraag uw kind gerust naar wat ze ermee in de klas hebben gedaan.

 

 

Contactmiddag/ avonden

Volgende week maandag 10 november en woensdag 12 november zijn de contactmiddag/avonden weer. Op de intekenlijsten die vanaf dinsdag 4 november in de hal worden geplaatst kunt u weer een 10 minutengesprek reserveren met de leerkracht van uw kind. Wanneer u meerdere kinderen heeft, wilt u dan zo goed zijn om minimaal 10 minuten tussen twee gesprekken te houden zodat we zo veel mogelijk op tijd kunnen werken.

Wilt u meer dan 10 minuten met de leerkracht spreken, maak dan even een persoonllijke afspraak.

Data

Maandag 10 november Contactmiddag/avond
Woensdag 12 november Contactmiddag/avond
Woensdag 12 november Trefbaltoernooi groep 8
Woensdag 12 november Juf Carolina jarig
Woensdag 19 november  Verjaardag juf Annemieke/ Astrid
Vrijdag 21 november Studiedag gr 1 t/m 4 kinderen vrij

 

Jrg. 20 nr. oktober 2014

UnknownWelkom

Bij juf Marlien is de tweeling Qais en Taim Grewati begonnen en zijn Tes de Groot en Jesse Hellingwerf aan het wennen. Spannend is het altijd weer, maar ze lijken zich al aardig op hun plek te voelen.

UnknownSponsorloop

Hierbij een herhaalde oproep van de sponsorgroep kinderen:

Beste ouders en kinderen van de Graaf Floris. Een paar kinderen van de school willen graag een sponsorloop houden. De datum is vrijdag 17 okt (Graaf Floris dag). Het is onder schooltijd en iedereen van de school doet mee. We zouden het fijn vinden als jullie meer dan één rondje rennen. Wij doen de sponsorloop omdat er kinderen zijn die in een arm land leven en die kunnen alleen maar planten eten. En het vliegtuig is helemaal kapot dus er kunnen geen vliegtuigen landen. En nog een goed doel is de oma’s en opa’s. Wanneer ze vallen kunnen ze wel een dag op de grond liggen. Die willen we ook graag helpen. Wij sturen het opgehaalde geld naar het Rode Kruis zodat zij de mensen kunnen helpen.

Groetjes van Mila, Marte, Lily, Anna, Franka, Nova, Teun en Floris

P.S. Er is een prijs voor degene die het meeste geld ophaalt!

Wij als team en de vrienden van de Graaf Floris willen hier graag gehoor aan geven en zullen de kinderen helpen bij de organisatie.

Unknown-1Nieuwe MR

Beste ouders,

Hartelijk dank voor het massaal invullen van het stembiljet voor de MR-verkiezingen van de Graaf Florisschool . Maar liefst 60% van de stembiljetten kwam terug. Het geeft aan hoe groot de betrokkenheid van ouders bij de school is. Van de 6 kandidaat-ouders konden er maar 3 een plekje krijgen in de nieuwe MR. Dat zijn geworden: Elice de Jong-de Lannoy, Suzannne Steenpoorte en Caroline Westerink-Ditvoorst. Helaas moesten we ook 3 ouders teleurstellen. We danken hen heel hartelijk voor hun aanmelding en de moeite die ze genomen hebben. Over 2 jaar is er weer een kans. Op 27 oktober zal de nieuwe MR geïnstalleerd worden. Daarin zitten namens de leerkrachten Maartje Vedder, Madelon Oosterman en Gijsbert Schoenmakers.

Met vriendelijke groet namens de verkiezingscommissie,

Gijsbert Schoenmakers

Hulp bij NT2 kinderen gevraagd

Sinds september zitten er in groep 1/2 A 3 kinderen die nog geen Nederlands kunnen verstaan en spreken. Ze zijn al goed ingeburgerd in de groep maar ze zullen de Nederlandse taal niet zomaar machtig zijn. Daar is extra hulp en aandacht voor nodig. Welke ouder zou deze kinderen elke week onder schooltijd willen helpen met hun ontwikkeling van de woordenschat. De school zal voor de materialen zorgen. Graag opgeven bij Marlien of Gijsbert.

Nieuwe groep 1/2

In januari starten we een derde kleutergroep. We voeren wederom gesprekken met juf Astrid en juf Ineke om deze groep te kunnen gaan begeleiden. De ouders van de groepen 1 en 2 zijn hier middels een brief van op de hoogte gesteld.

Data

Woensdag 15 oktober Verjaardagen Karin, Madelon, Marlien, Karolien en Maartje
Vrijdag 17 oktober  Afsluiting Kinderboekenweek (09.30-10.30) in de gymzaal, ouders zijn welkom
Idem Sponsorloop (11.00-12.00): Omgeving school
Ma. 20 okt t/m vrij. 24 okt. Herfstvakantie
Maandag 27 oktober MR vergadering
Donderdag 30 oktober De kleurkamer (toneel op school voor groep 3)
Maandag 3 november  Ouderraad

 

Jrg. 20 nr. september 2014

Welkom

In de groep van juf Marlien is David Cimpian in groep 2b begonnen. We hopen dat hij snel gewend raakt in de klas en een fijne tijd op de Graaf Floris zal hebben.

Wijzigingen doorgeven aub

Tijdens de informatieavond kreeg u een lijst met daarop de namen, adressen, telefoonnummers en het e-mailadres van de kinderen uit de klas van uw kind. Wanneer u niet wilt dat deze gegevens verstrekt worden wilt u dat dan tijdig aangeven. En wanneer u een wijziging wilt doorgeven dan graag via de mail administratie@obsgraaffloris.nl Alleen langs deze weg wordt de wijziging in alle systemen doorgevoerd.

Studiedag 22 September

Aanstaande maandag is er een studiedag voor het team. Met school gaan wij ons dit jaar extra bezig houden met het onderwerp: Zelfstandig werken/ zelfstandig leren. Dit in het teken van passend onderwijs, waarbij we aandacht hebben voor kinderen die meer hulp nodig hebben, maar ook voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Van belang is het dan dat kinderen leren zelfstandig te werken en daarmee zelfstandig te leren. Als team gaan wij daar onder deskundige leiding extra aandacht aan besteden tijdens deze studiedag en de komende studiemomenten dit schooljaar.

UnknownSponsorloop Rode Kruis

Hierbij een ingezonden brief van een aantal kinderen uit gr. 6, gr. 7 en gr. 8.

Beste ouders en kinderen van de Graaf Floris.

Een paar kinderen van de school willen graag een sponsorloop houden. De datum is vrijdag 17 oktober (Graaf Floris dag). Het is onder schooltijd en iedereen van de school doet mee. We zouden het fijn vinden als jullie meer dan één rondje rennen. Wij doen de sponsorloop omdat er kinderen zijn die in een arm land leven en die kunnen alleen maar planten eten. En het vliegtuig is helemaal kapot dus er kunnen geen vliegtuigen landen. En nog een goed doel is de oma’s en opa’s. Wanneer ze vallen kunnen ze wel een dag op de grond liggen. Die willen we ook graag helpen. Wij sturen het opgehaalde geld naar het Rode Kruis zodat zij de mensen kunnen helpen.

Groetjes van Mila, Marte, Lily, Anna, Franka, Nova, Teun en Floris

P.S. Er is een prijs voor degene die het meeste geld ophaalt!

Wij als team en ook de Vrienden van de Graaf Floris willen hier graag gehoor aan geven en zullen de kinderen helpen bij de organisatie.

5Opening Randweg

Vrijdag 26 sept wordt de Randweg op feestelijke wijze geopend. De gemeente wil dit graag doen in samenwerking met de drie basisscholen van Loenen. De feestelijke opening is om 11.00 uur. De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn die dag vrij, maar mogen er natuurlijk ook bij zijn. De leerlingen van groep 1 t/m 4 mogen samen met hun ouder(s) naar school komen en dan lopen we met z’n allen naar de Randweg toe. De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn die dag wel op school en lopen samen met hun leerkracht naar de Randweg toe. We vertrekken om 10.30 uur vanaf school. Alle kinderen krijgen voor die dag een mooi T-shirt.

Data

Week 36,37,38 en 39  Kindgesprekken
Maandag 22 september  Studiedag alle kinderen vrij
Vrijdag 26 september Studiedag gr 1 t/ m 4 vrij
Vrijdag 26 september Opening Rondweg Loenen 11.00-12.00 uur.
Maandag 29 september Ouderraad
Dinsdag 30 september MR vergadering
Woensdag 1oktober Start kinderboekenweek
Woensdag 15 oktober Verjaardagen Karin, Madelon, Marlien, Karolien en Maartje
Vrijdag 17 oktober Afsluiting Kinderboekenweek en Sponsorloop
Ma. 20 okt t/m vrij. 24 okt. Herfstvakantie

 

Jrg. 20 nr. augustus 2014

UnknownFijn dat jullie er weer zijn!

Zes weken, het is weer omgevlogen. De klassen zijn weer fris en netjes ingeruimd en alle leerkrachten zijn al weer een weekje aan het werk geweest om alle voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar te treffen. Het is goed om te zien dat iedereen er weer zin in heeft.

Welkom

Op de eerste schooldag van dit jaar zijn de volgende kinderen begonnen of voor het eerst komen wennen. Bij juf Karin en juf Madelon zijn dat Lika Houtman, Ella Erkelens, Mees de Jong, Elsa Lancee Lotte v.d. Wetering, Faye van Zwieten en Noa Laseur. Bij juf Marlien zijn Sophie de Ruiter, Amelie en Eva Arends gestart. Wij wensen hen een hele fijne en leerzame tijd bij ons op de Graaf Floris.

Info-avonden

Aanstaande donderdag 28 augustus is de informatieavond voor de groepen 4, 5a, 5b, 6 en 7. Volgende week woensdag is er de informatieavond voor de groepen 1/2a, 1/2b, 3 en 8. Alle ouders worden uitgenodigd om bij de algemene informatie aanwezig te zijn. Hier worden de nieuwe plannen voor het komende schooljaar toegelicht.

De avonden zien er als volgt uit.

Donderdag 28 augustus:

 • 19.00-20.00 info 6 en 7
 • 20.00-20.30 alg. Informatie
 • 20.30-21.30 info 4, 5a en 5b

Woensdag 3 september:

 • 19.00-20.00 info gr 3 en 8
 • 20.00-20.30 alg. Informatie
 • 20.30-21.30 1/2a, 1/2b

Wijzigingen doorgeven a.u.b.

Tijdens de informatieavond krijgt u een lijst met daarop de namen, adressen, telefoonnummers en het e-mailadres van de kinderen uit de klas van uw kind. Wanneer u niet wilt dat deze gegevens verstrekt worden, wilt u dat dan tijdig aangeven. En wanneer u een wijziging wilt doorgeven dan graag via de mail administratie@obsgraaffloris.nl  Alleen langs deze weg wordt dan de wijziging in alle systemen doorgevoerd.

Luizenprotocol

Binnenkort wordt uw kind weer gecontroleerd op luis. Omdat de bestrijding van luizen erg hardnekkig blijkt, moeten we het luizenprotocol aanscherpen. Wanneer deze is aangepast hoort u dat van ons.

Kindgesprekken

De komende weken zullen de kindgesprekken weer plaatsvinden. De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 worden regelmatig vrijgeroosterd om deze gesprekken te kunnen voeren met uw kind. In een vertrouwelijk gesprek kan uw kind zaken met de leerkracht delen die van belang kunnen zijn voor zijn of haar leerproces en sociaal-emotioneel welbevinden. Voor de groepen 1 en 2 kijken de leerkrachten wanneer zo’n gesprek haalbaar en zinvol is.

Unknown-1MR kandidaten

Tot 6 september kunt u zich opgeven om lid van de medezeggenschapsraad te worden. Er zijn reeds 6 kandidaten dus er komen zeker verkiezingen.

 

Rode en blauwe brieven

Denkt u nog even aan het invullen en inleveren van de rode en blauwe brieven. Omdat er nog steeds geen HVO leerkracht beschikbaar is, kunt u in de bovenbouw ook kiezen voor godsdienstles van Mieke.

Opening Rondweg

Vrijdag 26 sept wordt de rondweg op feestelijke wijze geopend. De gemeente wil dit graag doen in samenwerking met de drie basisscholen van Loenen. In de volgende Florissant kunnen we u daar iets meer over vertellen.

Data

Donderdag 28 september  informatie-avond
Woensdag 3 september  informatie-avond
Week 36,37,38 en 39 kindgesprekken
Maandag 22 september Studiedag alle kinderen vrij
Vrijdag 26 september  Studiedag groepen 1 t/ m 4 vrij