Versterking gezocht voor de MR

Versterking gezocht voor de MR

Beste ouders, verzorgers,

Zoals jullie wellicht weten heeft elke school een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Gezamenlijk geven wij de directie van de school gevraagd en ongevraagd advies over allerhande zaken omtrent het onderwijs op de Graaf Floris. Zowel beleidsmatige zaken als praktische zaken passeren de revue. Ook proberen wij zaken die ons in de wandelgangen ten gehore komen bespreekbaar te maken.

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar versterking. Wij vergaderen op maandag eens in de 6-8 weken en benoemen tijdens het schooljaar vaak een aantal projecten die door één of een aantal van ons uitgevoerd wordt.

Lijkt het u leuk om via de MR een steentje bij te dragen aan een onbekommerde schooltijd van uw kind, laat dit dan aan ons weten.

Mocht u eerst nog wat meer achtergrond wensen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Namens de voltallige MR,

Elice de Jong- de Lannoy
Voorzitter

Rechten en plichten van ouders, leerlingen en leraren in school 

Rechten en plichten van ouders, leerlingen en leraren in school  (uitgave AOB, 2017)

In deze brochure geeft de AOB een praktisch overzicht over de wederzijdse rechten en plichten van leraren in relatie tot ouders en leerlingen.

Rechten en plichten van ouders, leerlingen en leraren in school (uitgave AOB, 2017)

 

 

MR

Hieronder stellen de leden van de MR zich graag aan u voor:

Caroline Westerink-Ditvoorst

Caro

Sinds 2011 gaat onze oudste zoon Julius naar de Graaf Floris, en met plezier! De jongste, Olivier, volgt in de loop van dit schooljaar.

Eugène en ik hadden het aan de keukentafel vaak over school; reden om me bij de MR aan te melden als waarnemer. Dat doe ik nu ruim een jaar en ik vind het leuk en nuttig om samen met andere ouders en met Carolina en Gijsbert mee te praten en te denken over het beleid van de school. Dit varieert van de dagelijkse gang van zaken tot en met besluiten die op hoger niveau worden genomen (bijv. de overheid, maar ook de stichting waar onze school onder valt) en die van invloed zijn op hoe de school zich verder kan ontwikkelen.

Ik nodig iedereen van harte uit om vragen die leven, aandachtspunten etc. bij een van ons neer te leggen, zodat we er in de MR aandacht aan kunnen besteden. Hoe meer betrokkenheid, hoe beter!

Elice de Jong – De Lannoy

EliceMet veel enthousiasme ben ik gestart als lid van de MR. Mijn naam is Elice de Jong en ben moeder van 3 kinderen op de Graaf Floris (Sara in groep 5 , Mats in groep 3 en Faas in groep 1) .

Ik heb een professionele achtergrond op het gebied van financiën, planning en beleid, die ik kan gebruiken in de MR. Bovendien heb ik een bovenmatige interesse in ontwikkelingen in het onderwijs, zoals het kind als individu centraal stellen, het stimuleren van creatief denken en ruimte creëren voor het ontwikkelen van vaardigheden (itt kennis) om in de wereld van morgen te kunnen functioneren. Het lijkt me leuk om via de MR mijn steentje te kunnen bijdragen aan een onbezorgde, plezierige en leerzame schooltijd voor onze en jullie kinderen.