Versterking gezocht voor de MR

Versterking gezocht voor de MR

Beste ouders, verzorgers,

Zoals jullie wellicht weten heeft elke school een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Gezamenlijk geven wij de directie van de school gevraagd en ongevraagd advies over allerhande zaken omtrent het onderwijs op de Graaf Floris. Zowel beleidsmatige zaken als praktische zaken passeren de revue. Ook proberen wij zaken die ons in de wandelgangen ten gehore komen bespreekbaar te maken.

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar versterking. Wij vergaderen op maandag eens in de 6-8 weken en benoemen tijdens het schooljaar vaak een aantal projecten die door één of een aantal van ons uitgevoerd wordt.

Lijkt het u leuk om via de MR een steentje bij te dragen aan een onbekommerde schooltijd van uw kind, laat dit dan aan ons weten.

Mocht u eerst nog wat meer achtergrond wensen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Namens de voltallige MR,

Elice de Jong- de Lannoy
Voorzitter

Rechten en plichten van ouders, leerlingen en leraren in school 

Rechten en plichten van ouders, leerlingen en leraren in school  (uitgave AOB, 2017)

In deze brochure geeft de AOB een praktisch overzicht over de wederzijdse rechten en plichten van leraren in relatie tot ouders en leerlingen.

Rechten en plichten van ouders, leerlingen en leraren in school (uitgave AOB, 2017)

 

 

MR

Hieronder stellen de leden van de MR zich graag aan u voor:

 

Elice de Jong – De Lannoy

EliceMet veel enthousiasme ben ik gestart als lid van de MR. Mijn naam is Elice de Jong en ben moeder van 3 kinderen op de Graaf Floris (Sara in groep 5 , Mats in groep 3 en Faas in groep 1) .

Ik heb een professionele achtergrond op het gebied van financiën, planning en beleid, die ik kan gebruiken in de MR. Bovendien heb ik een bovenmatige interesse in ontwikkelingen in het onderwijs, zoals het kind als individu centraal stellen, het stimuleren van creatief denken en ruimte creëren voor het ontwikkelen van vaardigheden (itt kennis) om in de wereld van morgen te kunnen functioneren. Het lijkt me leuk om via de MR mijn steentje te kunnen bijdragen aan een onbezorgde, plezierige en leerzame schooltijd voor onze en jullie kinderen.

 

Eleonora van IJssel

Mijn naam is Eleonora van IJssel en ik ben moeder van Just (groep 8), Delphine (groep 7) en Evi (groep 5).             

Sinds begin van dit schooljaar maak ik onderdeel uit van de Medezeggenschapsraad en draag ik met veel plezier bij aan de samenwerking tussen leraren, ouders en het schoolbeleid.

Waarom? Omdat ik zie dat we elkaar nodig hebben en van elkaar kunnen leren. Ik wil graag samenwerken aan een school waar kinderen én leerkrachten zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen, gewaardeerd worden voor wie ze zijn en ze dus kunnen groeien op hun eigen unieke manier en in hun eigen tempo.

 

Marco de Jong

Al een aantal jaren ben ik als ouder betrokken bij school en nu ook als lid van de MR. Samen met Nienke ben ik ouder van onze dochter Fiepke in groep 7.

Ik heb een bedrijfskundige achtergrond en een natuurlijke interesse in het begrijpen van organisaties en mogelijkheden tot verbetering. Zo ook de Graaf Floris waar onze dochter Fiepke met plezier naar school gaat en dus de meeste tijd van de week verblijft. Een gezonde veilige omgeving voor ieder kind in goede harmonie met leerkrachten en ouders moet volgens mij een vanzelfsprekendheid zijn. Het is binnen dit drieluik waar ik mij wil inzetten. Voor ouders en kinderen ben ik graag een luisterend oor en ik sta dus open voor vragen, mogelijke dilemma’s en verbeteringen. Schroom niet om mij aan te schieten binnen of buiten school als je iets met de MR wilt delen.