Florissant 5 Juni 2018

Florissant

Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 22 nr. 12 juni 2018

e-mail : info@obsgraaffloris.nl           website: www.obsgraaffloris.nl

 

De laatste Florissant

In de vorige Florissant meldde ik u dat dit de laatste zou zijn. Maar omdat nog niet iedereen zijn code geactiveerd heeft en we toch nog wel belangrijke informatie met u willen delen nog deze digitale Florissant via Parnassys en uw mailadres.

U heeft vorige week als ouder/verzorger een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan Social Schools.  Via een koppelcode kunt u lid worden van het communicatiesysteem Social Schools. Hiermee gaan de leerkrachten in de toekomst op klassenniveau met u communiceren. U bent alleen lid van de groep van uw eigen kind.
Het gaat bijvoorbeeld om een berichtje met hulpverzoek, een reminder over huiswerk, of gewoon een leuke foto met wat we in de klas hebben gedaan. U heeft deze aankondiging ook via uw mailboxadres gekregen. Bij die mail zit een bijlage die uitlegt waarom we voor dit systeem gekozen hebben en via Youtube social schools kunt u d.m.v.  informatiefilmpjes nog meer achtergrond informatie krijgen/lezen. U kunt Social Schools vergelijken met een Graaf Florisschool app. Te lezen via de computer en via de app.
In de toekomst zal ook de gesprekkenplanner via Social Schools gaan. Het is dus van belang dat u de koppeling via de koppelcode maakt zodat u een afspraak voor de overgangsgesprekken kunt maken.  Mocht u geen code hebben ontvangen wilt u dan contact opnemen via administratie@obsgraaffloris.nl

Talent Primair

Onze school valt onder het bestuur van Talent Primair (22 basisscholen verdeelt over 24 locaties) Per 1 september 2018 wordt mevrouw Fije Hooglandt benoemt tot lid van het College van Bestuur. Zij vormt dan samen met Jules van Brecht het College van Bestuur.

Zij neemt de portefeuilles Onderwijs & Kwaliteit en Personeel voor haar rekening. Met haar komst verandert de topstructuur op managementgebied. Wanneer daar op schoolniveau meer over bekend is brengen we u daarvan op de hoogte.

 

Vakanties volgend schooljaar

Na overleg in de MR hebben we ervoor gekozen om de meivakantie op te delen in twee kortere vakantieweken. De zomervakantie begint op maandag 22 juli 2019 en dat betekent dat er na 5 mei nog 11 weken school zijn. Dit vinden wij voor de kinderen een te lange periode. Hieronder vindt u het vakantierooster voor het komend schooljaar.

 

Vakantierooster 2018-2019 OBS Graaf Floris

Herfstvakantie:                      Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018

Kerstvakantie:                        Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 2019

Studiedag                               Donderdag 21 februari 2019

Voorjaarsvakantie:                 Vrijdag 22 februari t/m vrijdag 1 maart 2019

Goede vrijdag/Pasen             Vrijdag 19 april t/m maandag 22 april 2019

Meivakantie:                           Maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaart/ Pinkstervrij:       Donderdag 30 mei t/m maandag 10 juni 2019

Zomervakantie                       Maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

 

Overgangsgesprekken maandag 2 en donderdag 5 juli

Zoals u hierboven al heeft kunnen lezen krijgt u binnenkort de uitnodiging voor de overgangsgesprekken via Social Schools.  De overgangsgesprekken duren 10 minuten. Omdat we bij de evaluatie van de LOK gesprekken terugkregen dat het soms fijn is om deze gesprekken zonder kinderen te voeren vragen we u dit van te voren aan te geven bij de leerkracht. We gaan ervan uit dat de kinderen meekomen tenzij u anders doorgeeft aan de leerkracht. Omdat de overgangsgesprekken iets later in het jaar gepland zijn geven we de leerkrachten ook nog even de gelegenheid om de rapporten iets later mee te geven.

I.p.v. 21 juni gaan de rapporten 29 juni mee naar huis. De uitnodiging voor de gesprekkenplanner krijgt u 22 juni toegestuurd via Social Schools. Zorgt u dat u voor die tijd aangemeld bent bij Social Schools!

 

Topondernemers

Na verschillende zaakvakmethodes te hebben onderzocht hebben wij als team besloten om met de methode Topondernemers verder te gaan. Deze geeft vrijheid aan kinderen om hun eigen talenten in te zetten en eigen leerkeuzes te maken. Maar deze methode geeft ook voldoende structuur aan de leerkracht zodat er aan alle kerndoelen wordt voldaan.

De materialen hebben we inmiddels in huis zodat iedere leerkracht zich kan inlezen. In groep 5 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van een kaartensysteem, waar in groep 3 en 4 meer gebruik gemaakt wordt van digitale hulpmiddelen. De kleutergroep gaat thematisch aansluiten d.m.v. een uitbreiding van de methode Kleuterplein. Het komend jaar zal er ook nog een implementatiescholing plaatsvinden tijdens de studiedagen.

 

Data

Ma 11 juni                              Ouderraad

Week 23 en 24                       Toetsweken

Woe 13 t/m 15 juni                 Kamp groep 8

Ma 18 juni                              Schoolreisjes groep 1 t/m 7

Vr 29 juni                                Rapporten mee

Ma 2 en do 5 juli                     Overgangsgesprekken

Ma 9 juli                                  musical groep 8a

Di 10 juli                                 musical groep 8b

Do 12 juli                                Zomerfeest  (kinderen ’s ochtends vrij)

Vrij 13                                     12.00 uur alle kinderen vrij

Ma 27 aug                              Eerste schooldag 2018-2019

Streetwise ANWB les groep 7

Vanmorgen hebben wij les gehad van de ANWB. Deze les begon in de klas met een Power Point en korte instructie. Met filmpjes werden de gevaren in het verkeer aan de kinderen laten zien, vooral de gevaren die zij zelf veroorzaken. Verkeersongevallen is de nummer 2 doodsoorzaak bij jongeren! Een super leerzame ochtend voor groep 7!

Daarna hebben we een praktisch gedeelte buiten gedaan. Een parcours afleggen, hand uit steken, schuine stukken,  stoepje op, glad wegdek en remmen. Dit parcours ook afleggen met een 7 kilo zware rugtas!

IMG_8461 IMG_8463 IMG_8469 IMG_8470 IMG_8471 

Als laatste onderdeel op eigen fiets een rem test.De ene helft hard fietsen en remmen bij de streep, de andere helft hard fietsen en stoppen als de vlag wapperde. Dit was stiekem op de zelfde plek als de eerste groep, maar een mooi resultaat om de kinderen te laten zien wat een verschil het was tussen hersenen en ogen/reactie tijd.

IMG_8475 IMG_8476 IMG_8477 IMG_8478 IMG_8479 IMG_8480  

Als laatste mochten de kinderen het parcours afleggen op een elektrische step!

IMG_8485 IMG_8486

 

Groep 8B blijft bezig!

 

Beste mensen,

Hier eindelijk weer een bericht van groep 8B!!

We hebben veel gewerkt in de klas, maar hadden ook tijd voor andere dingen.

Zo hebben we met Kerst een Blockposter gemaakt. Iedereen krijgt een stukje(A4) van een grote poster. Vervolgens spreek je met de omliggende A4-tjes af wat welke kleur krijgt. Dan lekker kleuren!

In februari hebben we allemaal ons advies voor het voortgezet onderwijs gekregen.

Ook is er een begin gemaakt met de eindmusical.

Verder experimenteren we soms. De foto hieronder laat zien dat we de lesstof op een afwijkende manier tot ons proberen te nemen:

En we zijn dol op gymnastiek. Vooral dingen met z’n allen doen, zoals in het filmpje is te zien: gezellig touwtje springen!

Het viel trouwens niet mee om iedereen tegelijk te laten springen…..

Florissant februari 2017

Welkom

Sanne is deze week 4 jaar geworden en mag beginnen aan haar schoolloopbaan bij Juf Karin en Juf Astrid. We wensen haar een hele fijne tijd op de Graaf Floris.

Schooldag starten om 08.30 uur 

We zien absoluut verbetering in het op tijd komen van de kinderen. Mocht u onverhoopt toch iets te laat van huis zijn vertrokken, wilt u dan op de gang afscheid nemen van uw kind en uw dochter of zoon alleen naar binnen laten gaan. Tevens wil ik u er nog even op attenderen dat de kinderen van de groep 6 t/m 8 afscheid moeten nemen bij de trap. Alleen wanneer het absoluut noodzakelijk is kunt u uw kind begeleiden.

Luizencontrole

Het blijft een hardnekkig probleem. De luizen! In de bijlage vindt u het luizenprotocol van de school. Wij zijn heel blij met de luizenmoeders en dankbaar dat zij de controles willen doen, maar zij kunnen slechts constateren dat een kind luizen/ neten heeft. We vragen u als ouder uw kind wekelijks te controleren (5 minuten tijd) en eventueel te behandelen zodat we gezamenlijk de luizen de deur uit krijgen. Er is niets zo vervelend dan wanneer je zelf heel zorgvuldig omgaat met het luizenprobleem, je het gevoel hebt dat anderen dat niet doen.

 

Juf Madelon

Juf Madelon heeft een voor haar heel moeilijke beslissing genomen. Zij gaat per 1 april ons team verlaten. Niet om ergens anders te gaan werken maar om rust te bewaren in haar thuissituatie. Zoals u weet heeft zij twee kleine kinderen en een man die binnenkort een nieuwe uitdaging aangaat waardoor hij erg veel in het buitenland zal verblijven. Het verantwoordelijke werk voor de groep en haar gezin kan en wil zij op deze wijze niet met elkaar combineren. Wij betreuren het zeer dat zij stopt maar respecteren haar beslissing natuurlijk.

Met de krapte op de arbeidsmarkt zijn we zeer verheugd dat we al een nieuwe collega hebben gevonden. Boris Verhaaf, 33 jaar, samenwonend en in april afgestudeerd leerkracht.

Op het moment is hij naast zijn afstudeerstage in groep 8 ook nog werkzaam als teamleider bij de AH. Naast zijn wens om fulltime leerkracht te worden studeert hij dit jaar ook af als vakleerkracht gymnastiek wat tegenwoordig een extra aantekening is. Wij zijn erg blij dat hij ons team wil gaan versterken tot de zomer.

 

Opleidingsschool

Het team van de Graaf Floris vindt het erg belangrijk om ruimte te bieden aan studenten om op onze school stage te lopen. De studenten nemen nieuwe inzichten mee vanuit de Pabo en wij kunnen er aan bijdragen om een waardevolle toekomstige collega op te leiden. Juf Marlien is binnen ons team de schoolopleider en zij onderhoudt de contacten met de verschillende organisaties en de studenten. Tegenwoordig mag niet iedere school zich Opleidingsschool noemen, hiervoor moeten zij aan allerlei criteria voldoen. Daarom zijn wij er extra trots op dat wij ons wel Opleidingsschool mogen noemen.

 Vreedzame school

Afgelopen week zijn we begonnen aan het nieuw blok van de Vreedzame School:      We hebben hart voor elkaar. In de bijlage vindt u de Nieuwsbrief van de Vreedzame school.

 LOK gesprekken (8, 12 en 14 februari)

Afgelopen week zijn de uitnodigingen voor de LOK gesprekken de deur uit gegaan. Helaas werkt het systeem niet optimaal, daarom willen wij u vragen het overzichtje dat de leerkrachten gestuurd hebben te controleren en daarop te reageren bij twijfel. Misschien moeten we besluiten om een papieren versie als back-up te gebruiken bij de deur van het klaslokaal van uw kind. Excuus voor het ongemak.

Studiedag 22 februari

Donderdag 22 februari is er een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij.

Wij als team krijgen een cursus om een thema via de methode Vier x Wijzer aan te bieden. Na de voorjaarsvakantie gaan we daarmee starten. Tegen die tijd krijgt u via de leerkracht meer te horen over het gekozen thema. Deze projectperiode wordt afgesloten op10 april met een Open Huis. U bent dan van harte welkom om in de klas te komen kijken naar hetgeen uw kind geleerd heeft.

 TSO

Carla Loenen van de tussenschoolse opvang heeft een nieuwe baan gevonden en gaat ons per 1 maart verlaten. Wij danken haar hartelijk voor haar tijd en inzet voor alle kinderen die overblijven de afgelopen jaren.  Zij wordt vervangen door Heleen van den Born. Heleen werkt al 10 jaar bij Kind en C0 (voorheen de Klimboom) en heeft ervaring in het coördinatorschap van de TSO in Vreeland. Voor u en uw kind(eren) veranderd verder niets. Denkt u er nog wel even aan om uw kind (weer) aan te melden voor de TSO via http://www.kmnkindenco.nl/tso/.

Data

8, 12 en 14 februari        LOK gesprekken

Maandag 19 februari     MR vergadering

Donderdag 22 februari   Studiedag Vier x Wijzer alle kinderen vrij

23 feb. t/m 5 maart         Voorjaarsvakantie

5 maart                               Start project

nieuwsbrief4vreedzameschool

Hoofdluizenprotocol GF

 

Sinterklaas filmpjes

Film 1

https://www.facebook.com/OBSGraafFloris/videos/1996525643698601/

 

Film 2

https://www.facebook.com/OBSGraafFloris/videos/1999996376684861/

 

Film 3 slot

https://www.facebook.com/OBSGraafFloris/videos/2008178462533319/