Florissant maart 2017

Florissant
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 21 nr. 11  maart 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl

Welkom
In de groep van juf Karin en juf Madelon is Flynn begonnen en zijn Roef en Nina aan het oefenen. Bij juf Marlien en juf Ada zijn Hasse en Adin vast opgenomen in de groep.
We hopen dat zij een hele fijne, leerzame tijd op de Graaf Floris zullen hebben.

Studiedag Topondernemers
Donderdag 23 februari zijn we als team voorgelicht over de werkwijze van Topondernemers. Topondernemers is een methode die de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie/techniek geïntegreerd aanbiedt.
Omdat wij in de toekomst heel graag projectmatig willen werken, waarbij de betrokkenheid van de leerlingen wordt vergroot, gebruiken wij dit jaar om verschillende methodes uit te proberen.

Start Project “Reizen”
Op maandag 6 maart starten wij met het project “reizen”. Alle groepen gaan met het thema “reizen” aan het werk, maar iedere groep doet dat op zijn/haar eigen manier.
Het project loopt 5 weken en wordt afgerond met een open huis. Deze vindt plaats op maandag 10 april. In de Florissant van april informeren wij u over de details.

Heelys verbod
Vanaf dinsdag 07 maart zijn heelys niet meer mee toegestaan op school. Dit voor de veiligheid van de kinderen met en zonder heelys, en een duidelijk en eenzijdig beleid vanuit school. Dank u wel voor uw begrip.

Landelijke Open Dag op woensdag 15 maart
Dit jaar doen wij ook weer mee met de landelijke open dag. Op woensdag 15 maart is iedereen die geïnteresseerd is welkom om de school te bezoeken en in de klas mee te kijken. Er zal geen bijzonder programma worden gedraaid maar er wordt op deze manier gelegenheid geboden tot een kijkje in de school tijdens een “gewone” dag. Voel u vrij om hier gebruik van te maken.

Schoolvoetbal
Op woensdag 15 maart start het schoolvoetbal. Veel kinderen hebben zich opgegeven en we doen met een stuk of tien teams mee aan de eerste ronde. Natuurlijk hopen we dat een aantal teams de volgende ronde zal behalen maar in eerste instantie is het samen spelen het hoofddoel van deelname aan dit toernooi. Een sportieve instelling is waar wij met z’n allen naar streven en als het dan ook nog mooi weer is dan belooft het weer een fantastisch evenement te worden.

Trefbal groep 8 en ouders
Nu we het toch over een sportief evenement hebben: Franka uit groep 8 heeft voor haar plustaak een trefbal toernooi tussen ouders en kinderen van groep 8 georganiseerd. Dit betekende: de zaal huren, ouders uitnodigen, schema’s maken, inschrijfgeld vragen, prijzen kopen en natuurlijk de avond leiden. Een heel mooi project en een groot succes. Ouders, een paar leerkrachten,  en (oud)leerlingen hebben genoten en dit evenement zou zo maar een traditie kunnen worden.

Kangoeroewedstrijd
Donderdag 16 maart vindt de jaarlijkse Kangoeroewedstrijd plaats. Een aantal kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mag hieraan meedoen. Landelijk wordt deze rekenwedstrijd op heel veel basisscholen gehouden.  Het is altijd leuk om te kijken waar je staat op landelijk niveau ten opzichte van je leeftijdsgenootjes. We krijgen ook dit jaar weer ondersteuning van Yvette Kusters (specialist rekenonderwijs).

Vakantierooster 2017-2018
Hierbij het vakantierooster voor het volgend schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie                     16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie                       25 dec t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie               23 feb. t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag                       30 maart 2018
Pasen                                     1 en 2 april 2018
Meivakantie                          27 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren                             20 en 21 mei 2018
Zomervakantie                     16 juli t/m 24 augustus 2018

Data
Week 10 t/m 14                     project “Reizen”
6 maart                                   Ouderraad vergadering
14 maart                                  Vrienden v/d Graaf Floris vergadering
15 maart                                  Landelijke Open Dag
Schoolvoetbal
16 maart                                  Kangoeroewedstrijd gr 5 t/m 8
31 maart                                  Concert Leerorkest in de Ludgeruskerk                                                     19.00 – 20.00 uur

 

Florissant februari 2017

Florissant
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 21 nr. 10  februari 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl
Welkom
In de groep van juf Karin en juf Madelon zijn twee nieuwe kinderen ingestroomd. Taeke en Charlotte willen wij van harte welkom heten op onze school. Ze hebben allebei al een grote broer of zus op school. We hopen dat ook jullie een fijne en leerzame tijd op de Graaf Floris zullen hebben.

Juf Janneke
Juf Janneke is weer terug van haar zwangerschapsverlof. Tot het einde van het schooljaar zal zij gebruik gaan maken van ouderschapsverlof. Op woensdag, donderdag en vrijdag is zij de leerkracht van groep 5. Op maandag en dinsdag blijft juf Alliki de kinderen in groep 5 lesgeven. Vorige week hebben ze “afscheid” van meester Martin genomen.

Vrienden van de Graaf Floris
De vrienden van de Graaf Floris is een groep van ouders die in samenwerking met twee afgevaardigden uit het team proberen activiteiten te organiseren waarmee geld kan worden ingezameld voor de school. In overleg worden deze middelen dan ingezet voor educatieve doeleinden waar alle kinderen profijt van hebben. Afgelopen weken heeft de bovenbouw verschillende Bosatlassen gekregen. En afgelopen woensdag tijdens de voorleesdagen mochten alle klassen voor 50 euro aan boeken uitzoeken tijdens de boekenmarkt in de aula. In de bovenbouw hebben de leerkrachten zich laten adviseren door leerlingen en op facebook en de website heeft u al een paar blije gezichtjes kunnen zien.
Uitbreiding
De verbouwing begint zijn einde te naderen. De schuiframen moeten nog geleverd worden maar er zit inmiddels noodglas in het lokaal. Het dakterras is zo goed als af.  De zijwanden worden van glas. De puntjes moeten nog op de i worden gezet en dan kan de verhuizing van groep 6 beginnen. De kinderen en de juf zijn er vol van. U heeft via uw kind waarschijnlijk al gehoord dat het fijn zou zijn wanneer de kinderen sloffen mee kunnen nemen die op school blijven. Op de vloer ligt speciale antiallergische vloerbedekking. Dit vanwege het feit dat de ondergrond een houten vloer is en de vloerbedekking geluidsvriendelijker is. Om te voorkomen dat er iedere dag veel zand moet worden opgezogen is het fijn wanneer de kinderen op hun sloffen of sokken lopen.
De officiële opening is gepland op woensdagmiddag 22 februari aan het einde van de middag. Ik hoop dat u dan ook een kijkje komt nemen en het glas heft met ons.
Remedial Teaching (RT) extra ondersteuning.
In het kader van Passend onderwijs hebben we middelen vanuit Passenderwijs (samenwerkingsverband Utrecht) om in te zetten voor extra ondersteuning aan kinderen. Dit zijn gelden die we tot het einde van het schooljaar kunnen inzetten. Naast juf Karolien op maandag, juf Veronique op dinsdag, gaat nu ook juf Alliki RT ondersteuning geven. Onze IB-er Gijsbert Schoenmakers heeft hierin het overzicht en zorgt ervoor dat deze collega’s zo functioneel mogelijk worden ingezet.

Godsdienst
Juf Mieke geeft al jaren godsdienstles bij ons op school. Vele kinderen in de onderbouw en in mindere mate in de bovenbouw maken van deze facultatieve mogelijkheid gebruik. De leerkrachten proberen de tijden voor godsdienst zo af te stemmen op het programma dat er geen basis- of zaakvakken worden gegeven zodat deze leerlingen van de hoofdvakken niets hoeven te missen. Ik hoop dat u als ouder zich realiseert dat uw kind dan aan een ander deel van het programma niet toe komt. Er moet dan een keuze worden gemaakt.
Leerorkest
Deze week hebben de kinderen uit groep 5 een keuze gemaakt voor het instrument waar ze de komende jaren mee gaan oefenen. Samen met groep 6 gaan zij een concert voorbereiden dat gehouden wordt op vrijdag 31 maart tussen 19.00 en 20.00 uur. Zet u deze datum vast in de agenda a.u.b? De voorstelling vindt weer plaats in de Ludgerus kerk.
Vreedzame school
Blok 3 is inmiddels afgerond en in de bijlage vindt u de nieuwsbrief.
Overblijven Kind en Co
De afgelopen maand hebben we samengewerkt met Kind en Co voor de Tussenschoolse opvang. Wij als school zijn erg tevreden over deze samenwerking. Onze vertrouwde vrijwilligers kunnen in samenwerking met de pedagogisch medewerkers een gevarieerd aanbod van activiteiten aanbieden. Naast het gezamenlijk eten kunnen kinderen knutselen in het atelier en in de aula, op het schoolplein en in de gymzaal worden sportieve activiteiten aangeboden. Al met al een ontspannen lunchmoment.
Deze afgelopen maand hebben we gezien als een overgangsmaand wat betreft de inschrijving van uw kind. Denkt u er wel aan om uw kind in te schrijven ook al blijft het incidenteel over. Ter herinnering stuur ik nogmaals de informatie van Kind en Co in de bijlage mee.
Data
Woensdag 8 februari   Rapport
Donderdag 9 februari  Contactavond groep 1 t/m 7
Maandag 13 februari   Contactavond groep 1 t/m 7
Woensdag 22 februari MR bijeenkomst
Feestelijke opening uitbreiding
Donderdag 23 februari t/m zondag 5 maart Voorjaarsvakantie