Florissant november 2017

Welkom

Bij juf Marlien is Scott aan het oefenen. Eind november wordt hij vier en hoort hij er helemaal bij. We wensen hem een hele fijne Graaf Floristijd toe.

Project: Natuurverschijnselen (St Maarten).

Op donderdag 23 november sluiten wij het project af:

Hieronder nog even het programma:

Gezien de hoeveelheid kinderen en ouders geven we twee voorstellingen waarvoor u van tevoren kunt intekenen. De kleuters houden een minivoorstelling in hun eigen klas. Zij mogen ’s ochtends de generale repetitie bijwonen.

Donderdag 23 november

13.30-14.30 uur Voorstelling groep 3 t/m 8

14.30-15.00 uur Minivoorstelling kleuters in hun eigen klas
18.00-18.30 uur Boekenmarkt

18.30-19.30 uur Voorstelling groep 3 t/m 8

19.30-20.00 uur Boekenmarkt

Wanneer u ’s avonds inschrijft wilt u er dan rekening mee houden dat we geen ruimte hebben voor de kleuters, of jongere kinderen als publiek.

Vrijdag 24 november

08.20-09.00 Open huis groep 1 t/m 8

St Maarten

Na de schokkende beelden en berichten over de verwoesting op St Maarten door orkaan Irma hebben de scholen uit Loenen en Vreeland de handen in elkaar geslagen. Hierin laat een dorp zien waar het groots in kan zijn. De basisscholen Podium Loenen, St Ludgerus, CSV de Ridderhof en OBS Graaf Floris hebben in samenwerking met ouders een werkgroep gevormd. U heeft daar al verschillende keren over gehoord.

Oprichting Stichting

Dit schooljaar wil de werkgroep gebruiken om geld op te halen voor de wederopbouw van scholen op St Maarten met in het bijzonder de Sister Marie Laurence school die volledig verwoest is. Om de financiële verantwoordelijkheden zo zuiver mogelijk te laten verlopen is er gekozen voor een Stichting. Maandag 13 november is die officieel opgericht en bijgeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. De Stichting zal geen donaties overmaken naar de regering op St Maarten maar gebruik maken voor de lokale contacten die op St Maarten aanwezig zijn.

Het voorlopige (jaar)programma rond St Maarten

  • 23 november afsluiting Project St Maarten / natuurverschijnselen
  • 23 november Boekenverkoop voor een school op St Maarten.
  • Op de afsluiting zal van Kralingen weer met zijn boeken komen. “Koop een boek en geef een boek weg”.
  • Met de Kerstviering iets laten maken door de kinderen en dit door de ouders laten kopen. Opbrengst St Maarten (nog niet zeker)
  • Feb/ maart een kunstveiling met alle scholen in Loenen tegelijk met aansluitend een benefietconcert van het Leerorkest.
  • Mei / juni een sponsorloop met alle scholen waarbij de opbrengst ook weer voor St Maarten is.
  • Dit zijn de voorlopige plannen waarin nog gevarieerd kan worden.

Trefbaltoernooi  

We kunnen met veel trots melden dat zowel de jongens als de meisjes het trefbaltoernooi voor alle groepen 8 uit de omgeving, hebben gewonnen. Hoewel het goed kunnen gooien en ontwijken van de bal een voorwaarde is, is het vooral ook heel belangrijk om samen te spelen. Het is fijn om te merken dat onze oudsten van de school daar sterk in zijn. Gefeliciteerd jongens en meisjes!

Vrienden van de Graaf Floris

De “vrienden van de Graaf Floris” een stichting waarin de ouders van kinderen van de Graaf Floris vertegenwoordigd zijn, doen regelmatig een donatie. Dit keer hebben ze voor ruim 500 euro de aanschaf van een stapel boeken, speciaal voor kinderen met dyslexie, gerealiseerd. We zijn er erg blij mee dat we op deze wijze kinderen met dyslexie ook leuke actuele boeken kunnen aanbieden.

Sinterklaas

De Sint komt dit weekend alweer naar ons dorp. Om de school weer in feestelijke Sint sferen te brengen wil de Ouderraad bij deze een oproep doen om op maandagavond 20 november te komen versieren. Om 20.00 uur liggen de versieringen en papier en plakband klaar en kunnen we wat extra handen goed gebruiken. Op vrijdag 24 november mogen de kinderen hun schoen meenemen en wie weet stopt Sint er in dat weekend wel iets in. Op donderdag 30 november in de middag gaan we koekvergulden. De leerkrachten uit de verschillende groepen zullen hiervoor nog wel een oproep doen.

Vreedzame school

Volgende week gaan we beginnen met blok drie van de Vreedzame school met het thema: “We hebben oor voor elkaar”. In de bijlage vindt u informatie over de inhoud van dat blok. Via de leerkracht van uw kind krijgt u de klasgebonden kletskaarten en informatie.

 

Data

Maandag 20 november Sint versieren

Donderdag 23 november Afsluiting project met voorstelling

Vrijdag 24 november Open huis 08.20-09.00 in groep 1 t/m 8

Vrijdag 24 november Schoen zetten

Donderdag 30 november Koekvergulden

Dinsdag 5 december Sinterklaas op school

Maandag 11 december MR vergadering (20.00 uur)

Florissant oktober 2017

Florissant
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 22 nr. 3  oktober 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl
Studiedag
Vrijdag 13 oktober waren alle kinderen vrij en bereidden de leerkrachten zich voor op het nieuwe thema na de herfstvakantie: Natuurverschijnselen (St Maarten). Op maandagmiddag 23 oktober starten we met allerlei proefjes om in de sfeer te komen. Gedurende 5 weken gaan de kinderen werken aan dit thema en we sluiten op 23 november af met een voorstelling van de kinderen. Gezien de hoeveelheid kinderen en ouders geven we twee voorstellingen waarvoor u van tevoren kunt intekenen. De kleuters houden een minivoorstelling in hun eigen klas. Zij mogen ’s ochtends de generale repetitie bijwonen.

Donderdag 23 november
13.30-14.30 uur   Voorstelling groep 3 t/m 8

14.30-15.00 uur  Minivoorstelling kleuters

17.30-18.30 uur  Boekenmarkt

18.30-19.30 uur  Voorstelling groep 3 t/m 8

Wanneer u ’s avonds inschrijft wilt u er dan rekening mee houden dat we geen ruimte hebben voor de kleuters, of jongere kinderen als publiek.

Vrijdag 24 november
08.20-09.00  Open huis groep 1 t/m 8

St Maarten
De werkgroep is inmiddels al een aantal keren bij elkaar geweest en de groepen 4/5, 5, 6, 7  en 8 hebben bezoek gehad van Carlijn  Zij woont op St Maarten (heeft twee dochters) en heeft haar ervaringen en foto’s met de kinderen gedeeld. De kinderen hebben vragen kunnen stellen en zo is bij hen ook het idee gaan leven dat zij  kunnen/ willen helpen dmv van acties die geld opleveren. De eerste opbrengsten zijn al binnen, omdat men tijdens de boekenmarkt kon doneren en Meneer van Kralingen van elk verkocht boek minimaal 10 % doneert. We zijn op het moment een stichting in het leven aan het roepen van de 4 samenwerkende scholen, zodat we er zorg voor kunnen dragen dat het geld wat wordt ingezameld ook op de goede plek terecht komt. Er is ook een logo ontwikkeld dat u de komende tijd vaker tegen zult komen. Inmiddels is de werkgroep uitgebreid tot 8 personen van de verschillende scholen.

Naast de werkgroep die zich bezig gaat houden met de acties is het de bedoeling dat er in de klas, na de herfstvakantie gewerkt wordt aan de natuurverschijnselen lucht, water aarde en vuur, wat natuurlijk nauw verbonden is met de natuurramp op St Maarten.

Het voorlopige (jaar)programma rond St Maarten

23 november afsluiting Project St Maarten / natuurverschijnselen

23 november Boekenverkoop voor een school op St Maarten.

Op de afsluiting zal van Kralingen weer met zijn boeken komen. “Koop een boek en geef een boek weg”.
Met de Kerstviering iets laten maken door de kinderen en dit door de ouders laten kopen. Opbrengst St Maarten (nog niet zeker)

Feb/ maart een kunstveiling met alle scholen in Loenen tegelijk met aansluitend een benefietconcert van het Leerorkest.

Mei / juni een sponsorloop met alle scholen waarbij de opbrengst ook weer voor St Maarten is.
Dit zijn de voorlopige plannen waarin nog gevarieerd kan worden.

Nickelodeon in groep 8a en 8b
Nickelodeon heeft dinsdag 10 oktober de aflevering 1 en 5 opgenomen van hun nieuwe serie: “Bart in de klas”. Het thema is mobiele telefonie en deze aflevering ging speciaal over beltegoed, de toegang tot Wifi en wat kun je allemaal met je telefoon. Er was een vraaggesprek in de groep, een spel met stellingen, een bandenplakchallenge met als prijs voor de winnaars: een SLIME-douche.
De kinderen deden TE goed mee en moesten wat meer door elkaar praten en wat meer tegen elkaar aanlopen. Daar gaat onze goede opvoeding. Het was leuk en leerzaam om te zien welke taken de verschillende mensen tijdens het filmen hadden. De regisseur die de aanwijzingen geeft, de cameravrouw die steeds een goede plek moest zoeken. Etc. De bandenplakchallenge bleek moeilijker dan gedacht. In groep 8a stonden de jongens dik voor, maar op de valreep wonnen de meiden. Het opruimen was nog wel een gedoe. Douchen, kleding uitspoelen, de heeeele gang dweilen etc.  Ergens in december, begin 2018 zijn de uitzendingen. In groep 8b is de eerste aflevering opgenomen en in groep 8a de vijfde aflevering. We horen later nog een precieze datum. Op de website vindt u een kort filmpje en foto’s.

Data
Vrijdag 13 oktober Studiedag (alle kinderen zijn vrij)

Maandag 16 t/m 20 oktober Herfstvakantie

Maandag 23 oktober Start Project

Woensdag 8 november Trefbaltoernooi meisjes

Woensdag 15 november Trefbaltoernooi jongens

Maandag 20 november Sint versieren

Donderdag 23 november Afsluiting project met voorstelling

Vrijdag 24 november Open huis 08.20-09.00 in groep 1 t/m 8

Vrijdag 24 november Schoen zetten

 

Florissant september 2017

Florissant
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 22 nr. 2  sept. 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl

Welkom
Amélie is vier geworden en heeft haar plekje gevonden in de groep van juf Karin en juf Astrid. Wij wensen haar een hele fijne basisschooltijd toe.

Staken op donderdag 5 oktober
Wij als team van de Graaf Floris hebben besloten ons aan te sluiten bij onze collega’s in het land en te gaan staken. Alle kinderen zijn donderdag  5 oktober vrij!
KMN Kind & Co heeft de intentie dat de bso’s geopend zijn die dag.
Hierbij gelden de volgende afspraken:
• Zij bieden alleen opvang aan de huidige klanten.
• Kinderen die normaliter bso-opvang hebben op de donderdagmiddag hebben voorrang op kinderen die normaal niet op de donderdag komen.
• Kinderen die normaliter op de donderdag ook komen, betalen vanaf openingstijd
’s ochtends tot start bso. Er mag ook een vakantiedag voor in worden gezet.
Ruildag MAG NIET.
• Kinderen die normaliter op donderdag niet komen kunnen opgevangen worden vanaf 07.30 tot start bso (ouders hebben normaliter deze dag ook anders geregeld na schooltijd) Ook deze ouders mogen er een vakantiedag voor inzetten of betalen deze uren.
• De clustermanager bepaalt hoeveel groepen er open gaan of dat er locaties worden samengevoegd. Immers, wanneer er onvoldoende personeel is, kan een besluit zijn om niet alle groepen open te stellen.

Algemene Ouderraadvergadering 25 september
Hierbij nodigt de ouderraad de ouders uit om bij de Algemene ouderraadvergadering aanwezig te zijn.
Locatie: aula OBS Graaf Floris
Aanvang: 20.15 uur
Agenda
1. opening
2. Jaarverslag 2016-2017
3. Financieel jaarverslag 2016-2017
4. Budgetvaststelling
5. Bezetting ouderraad
6. Rondvraag
7. Sluiting Algemene Ouderraadvergadering.

In de bijlage vindt u het jaarverslag en het financieel jaarverslag is op de avond ter inzage.

Vreedzame school
De afspraken met de kinderen zijn gemaakt en hangen inmiddels in de klassen.
Via de nieuwsbrieven van de Vreedzame school houden we u op de hoogte van de verschillende blokken/ onderwerpen die aan bod komen. Vraag uw kind er gerust ook naar.
Zie de bijlage voor de nieuwsbrief.

Leerokest
Komende vrijdag start het leerorkest weer met de wekelijkse lessen. De groepen 6 en 7 gaan verder met hun gekozen muziekinstrument en de groepen 5 krijgen in een cyclus van 4 weken, 4 instrumenten aangeboden. Aan het einde van deze periode wordt er weer een concert gegeven.
Actie St. Maarten
Na de herfstvakantie starten we het project Natuurrampen waarbij orkaan Irma op St Maarten centraal staat. Wat betreft eventuele acties op schoolniveau in samenwerking met de andere scholen in Loenen, hebben we a.s. vrijdag 22 september een overleg. Mocht u nog willen aansluiten of goede suggesties hebben dan horen wij dat graag.

Data
Vrijdag 22 sept. start Leerorkest
Maandag 25 sept. Algemene Ouderraadvergadering 20.15 uur
Maandag 2 okt. MR vergadering
Woensdag 4 okt. Start Kinderboekenweek (thema: Griezelen)
Donderdag 5 okt. Staking (alle kinderen zijn vrij)
Maandag 9 okt. Boekenmarkt 17.00-19.00 uur
Vrijdag 13 okt. Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
Maandag 16 t/m 20 okt. Herfstvakantie

Florissant augustus 2017

Florissant
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 22 nr. 1  aug 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl

Welkom
De vakantie is bijna afgelopen en wij hopen alle kinderen weer gezond en uitgerust te mogen verwelkomen op maandag 21 augustus. In het bijzonder heten we alle nieuwe Graaf Floris kinderen welkom. Evi, Delphine en Just gaan respectievelijk beginnen in de groepen 4, 6 en 7. Bij de kleuters van juf Marlien en juf Annemieke starten James, Minke en Teun.
Wij als team zijn alweer volop bezig met de voorbereidingen voor het komende schooljaar en hebben er heel veel zin in.

Wijziging formatie
Juf Susan gaat haar studie continueren maar kan dit voor het overgrote deel buiten de schooltijden doen. Daarom zal zij het komend jaar weer fulltime (op een paar enkele dagen na) voor de klas staan. Dat is in haar geval groep 5. Hierdoor vindt er een klein verschuiving in de formatie plaats en gaat juf Maartje donderdag RT (remedial teaching) geven en één dag in samenwerking met juf Karolien lesgeven aan groep 4 (donderdag).

Inspectie
Zoals we u vorig jaar al hebben laten weten zijn wij afgelopen jaar op de vingers getikt door de inspectie dat we de schooldag structureel te laat starten vanwege kinderen (en ouders) die na 08.30 de klas nog inkomen. We gaan daar komend jaar strenger op toezien.
De eerste week mag u als ouder nog mee de klas in, maar vanaf maandag 28 augustus niet meer (ook niet bij de kleuters). De leerkracht staat om 08.20 bij de ingang van de klas. Leerkracht en kind schudden elkaar de hand (volgens goed gebruik van de Vreedzame school) en wensen elkaar goede morgen. Wilt u er aub op toezien dat uw kind tijdig in de klas zit want de deur gaat om 08.30 en 13.00 echt dicht. Mocht u onverhoopt toch een keer te laat zijn, stuur uw kind dan aub geruisloos bij de deur naar binnen zodat de reeds gestarte les niet onderbroken hoeft te worden.
Zo zorgen we er samen voor dat we de ons beschikbare onderwijstijd zo optimaal mogelijk kunnen invullen.

LOK/ oudergesprekken nieuwe schooljaar
Eén van onze aandachtspunten voor het komend schooljaar is de ouderbetrokkenheid.
Wat bedoelen we daarmee? Een goede ouderbetrokkenheid is de samenwerking tussen de school en de verzorgers, met voor beide partijen een helder doel, namelijk een passende ontwikkeling van uw kind op alle gebieden.
We zijn van mening dat bij een goede ouderbetrokkenheid uw kind meer kansen krijgt.
U kent uw kind op een andere manier dan wij, en juist die informatie kan prettig zijn voor het zien van mogelijkheden.
Wat willen we gaan doen?
Net als vorig jaar starten we aan het begin van het schooljaar met de groepen 4 t/m 8 de leerkracht-ouder-kind (LOK) gesprekken. Door middel van dit LOK-gesprek leren we elkaar beter kennen en kan er aan het begin van het schooljaar al gekeken worden of uw kind de juiste aandacht krijgt.
Als leidraad voor dit LOK-gesprek ontvangt u (een papieren versie via uw kind en digitaal via de mail), aan het begin van het nieuwe schooljaar, een gespreksformulier met onderwerpen die wij belangrijk vinden en graag willen bespreken met u en uw kind. Dit formulier ontvangen we graag vóór 28 augustus (bij de leerkracht van uw kind) ingevuld terug, dit ter voorbereiding op het gesprek. Het is de bedoeling dat u dit samen met uw kind invult. Ook het gesprek vindt samen met uw kind plaats.
Tijdens dit gesprek worden de onderlinge afspraken op ditzelfde formulier opgeschreven welke u samen mag ondertekenen. De leerkrachten kunnen dan naar aanleiding van deze afspraken een planning maken hoe we uw kinderen gaan begeleiden. Mocht u dit gesprek en de gemaakte afspraken willen evalueren dan heeft u daar in de maand november de gelegenheid toe. Wanneer de leerkracht het van belang vindt u te spreken, dan maakt zij zelf een afspraak, anders laten we dat initiatief  bij u liggen.
Voor het reserveren van een LOK gesprek krijgt u aan het begin van het schooljaar een digitale uitnodiging. ( wanneer uw mailadres is gewijzigd wilt u dat dan zo snel mogelijk doorgeven)
De volgende data kunt u vast in uw agenda zetten
31 aug   Informatieavond Groepen 1 t/m 3 (geen LOK gesprekken)
4, 7, 13 sept   LOK gesprekken groepen 4 t/m 8, na schooltijd en voor 20.00 uur.

Agenda op de website
Op maandag 21 augustus krijgt het oudste kind uit het gezin weer een papieren kalender mee naar huis. Hierin staat informatie rondom studiedagen, vakanties en andere noodzakelijke info voor u als ouder/ verzorger.
Vanaf deze week worden de activiteiten in de agenda op de website (www.obsgraaffloris.nl) geplaatst. Deze kan gaandeweg worden aangevuld en bijgewerkt. Houdt u er aub rekening mee dat de informatie dus ook af en toe wijzigt.

Vreedzame school
De eerste twee weken van het schooljaar wordt er dagelijks aandacht besteed aan de Vreedzame school (onze sociaal emotionele methode). Dit om de leerkracht in samenwerking met de kinderen de gelegenheid te geven om gezamenlijke afspraken te maken voor in de groep, en zo een zo optimaal mogelijk sociaal klimaat te creëren. Ook de schoolbrede afspraken komen hierin aan de orde. De nieuwe mediatoren (kinderen uit groep 7 en 8 die ingeschakeld kunnen worden bij kleine conflictjes) worden bekendgemaakt bij alle kinderen. Samen gaan we voor een Vreedzame School!

Honden op het schoolplein
Verschillende gezinnen hebben een hond als huisdier die soms samen met de ouder de kinderen naar school brengt of ophaalt. Heel praktisch en gezellig, maar er zijn helaas ook kinderen die bang zijn voor honden. U kunt uw hond buiten het hek (niet te dicht bij de toegangshekken) even laten wachten. Hartelijk dank voor uw begrip.

Godsdienst
Mieke zal het komend schooljaar wederom de godsdienst lessen gaan verzorgen. Zij verzorgt de lessen rondom het christelijke geloof. De overige godsdiensten komen in de lessen bij de leerkracht van uw kind aan bod. De kinderen die het afgelopen jaar godsdienstles hebben gekregen worden automatisch weer ingedeeld. Mocht u willen afzien van deze mogelijkheid dan graag een briefje met afmelding inleveren bij de leerkracht.

Vakantierooster 2017-2018
Dit is ook terug te vinden op de kalender en de website.
Hierbij het vakantierooster voor het komend schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie                16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie                  25 dec t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie          23 feb. t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag                  30 maart 2018
Pasen                                1 en 2 april 2018
Meivakantie                     27 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren                       20 en 21 mei 2018
Zomervakantie               16 juli t/m 24 augustus 2018

Studiedagen gr 1 t/m 8
Vrij.  13 okt. 2017
Don. 22 feb. 2018
Di. 22 mei 2018
Studiedagen gr 1 t/m 4
Woe 6 dec. 2017
Vrij 22 dec 2017
Vrij. 6 april 2018
Vrij 18 mei 2018
Vrij. 22 juni 2018
Data
Ma 21 aug       Eerste schooldag
Digitale uitnodiging LOK gesprekken
Ma 28 aug       Inleveren LOK formulieren ingevuld door ouder en kind
Do 31 aug         Informatieavond groep 1 t/m 3  20.00-21.00 uur
Ma 4 sept.        MR vergadering 20.00 uur
LOK gesprekken
Do 7 sept.         LOK gesprekken
Woe 13 sept     LOK gesprekken

 

Florissant Juli 2017

Florissant
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 21 nr. 15  juli 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl

Pre-inspectieonderzoek

Afgelopen donderdag 22 juni heeft de heer Elvrie Croes onze school bezocht om te onderzoeken hoe wij er als school voor staan volgens de huidige inspectienormen.
We kunnen vol trots melden dat we wederom aan alle voorwaarden voldoen. Aandachtspunten zijn: administratie en communicatie over de handelingsplannen in de klas met individuele leerlingen. En de onderwijstijd. Het feit dat er veel kinderen te laat in de klas zitten en dat dit structureel is baart de inspecteur grote zorgen, waarvoor we ook op de vingers zijn getikt. We realiseren ons dat het dit jaar niet meer lukt om dit recht te trekken maar vanaf volgend jaar zullen we de aanvangstijden van school streng moeten gaan hanteren.

Leerling- en oudertevredenheidsonderzoek

Helaas hebben slechts 39 ouders het oudertevredenheidsonderzoek ingevuld waardoor het niet representatief is. We gaan ervan uit dat ouders dan tevreden zijn of het anders persoonlijk komen melden. Het onderzoek wat bij de kinderen is afgenomen heeft op school plaatsgevonden en is wel representatief. In een normering van 1 tot 4 zijn dit de hoofdresultaten:
Leefklimaat in de groep   3,2
Leerklimaat in de groep  3,1
Instructie    3,2
Afstemming     3,1
Leerstofaanbod   2,9  (ik vind rekenen en taal/ spelling leuk)
Leefklimaat op school  3,3
Aanvaarding 3,5 (kinderen hebben voldoende vrienden en vriendinnen)
Huisvesting en voorzieningen 3,4
Mocht u op detail willen weten wat de resultaten zijn dan zijn die op school in te zien.

Verkiezing MR ouder

Marco de Jong heeft zich beschikbaar gesteld om plaats te nemen in de Medezeggenschapsraad van onze school. Ook Elice de Jong en Caroline Ditvoorst hebben zich herkiesbaar gesteld. Vanuit het team heeft er ook een wisseling plaatsgevonden. Karolien Verel heeft de plaats ingenomen van Maartje Vedder.
De bezetting van de MR ziet er het komend jaar als volgt uit:

Oudergeleding:                Leerkrachtgeleding:
Elice de Jong                   Madelon Oosterman
Carolina Ditvoorst          Janneke Klein Kromhof
Paul Flapper                    Karolien Verel
Marco de Jong                Carolina v.d. Bouwhuijsen, adviserend

Wij danken Susan Steenpoorte en Maartje Vedder voor hun jarenlange bijdrage en inzet voor de Medezeggenschapsraad van de OBS Graaf Floris.

Zomerfeest
De voorbereidingen voor het zomerfeest zijn in volle gang. Wij hebben er met zijn allen al heel veel zin in. En we verheugen ons natuurlijk weer op al die lekkere hapjes van alle vaders en moeders. Denkt u aub aan de pinda en noten allergie dat een aantal kinderen bij ons op school heeft. Gebruik van deze producten kan een levensbedreigend gevaar opleveren voor deze kinderen.
Nog even het programma voor die dag op een rijtje:

Donderdag 6 juli
Kinderen ’s ochtends vrij
14.45 De deur gaat open, kinderen verzamelen zich in hun eigen klas.
De kinderen van juf Karin/ Madelon mogen bij juf Marlien verzamelen.
15.00 Start workshops
17.15 Deur gaat open, ouders mogen eten komen brengen in de aula.
Kinderen mogen opgehaald worden in hun eigen klas.
17.30 Start buffet
20.00 Einde Zomerfeest

LOK/ oudergesprekken nieuwe schooljaar
Eén van onze aandachtspunten voor het komend schooljaar is de ouderbetrokkenheid.

Wat bedoelen we daarmee? Een goede ouderbetrokkenheid is de samenwerking tussen de school en de verzorgers, met voor beide partijen een helder doel, namelijk een passende ontwikkeling van uw kind.
We zijn van mening dat bij een goede ouderbetrokkenheid uw kind meer kansen krijgt.
U kent uw kind op een andere manier dan wij, en juist die informatie kan prettig zijn voor het zien van mogelijkheden.
Wat willen we gaan doen?
Aan het begin van het schooljaar starten we met de groepen 4 t/m 8 de leerkracht-ouder-kind (LOK) gesprekken. Door middel van dit LOK-gesprek leren we elkaar beter kennen en kan er aan het begin van het schooljaar al gekeken worden of uw kind de juiste aandacht krijgt.
Als leidraad voor dit LOK-gesprek ontvangt u, aan het begin van het nieuwe schooljaar, een gespreksformulier met onderwerpen die wij belangrijk vinden en graag willen bespreken met u en uw kind. Dit formulier ontvangen we graag vóór 28 augustus ingevuld terug, dit ter voorbereiding op het gesprek. Het is de bedoeling dat u dit samen met uw kind invult.
De volgende data kunt u vast in uw agenda zetten
31 aug   Informatieavond Groepen 1 t/m 3 (geen LOK gesprekken)
4, 7, 13 sept   LOK gesprekken groepen 4 t/m 8, na schooltijd en voor 20.00 uur.

Agenda op de website
Vanaf volgende week worden de activiteiten in de agenda op de website geplaatst. Deze kan gaandeweg worden aangevuld en bijgewerkt. Houdt u er aub rekening mee dat de informatie dus ook af en toe wijzigt.

Vakantierooster 2017-2018
Hierbij het vakantierooster voor het volgend schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie              16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie                25 dec t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie        23 feb. t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag                30 maart 2018
Pasen                              1 en 2 april 2018
Meivakantie                  27 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren                     20 en 21 mei 2018
Zomervakantie             16 juli t/m 24 augustus 2018

Studiedagen gr 1 t/m 8

Vrij. 13 okt. 2017
Don. 22 feb. 2018
Di. 22 mei 2018

Studiedagen gr 1 t/m 4

Woe 6 dec. 2017
Vrij 22 dec 2017
Vrij. 6 april 2018
Vrij. 18 mei 2018
Vrij. 22 juni 2018

Data
Ma 3 juli                      Musical gr 8 (deur open om 19.15)
Do 6 juli                      Zomerfeest (zie overzicht)
Vrij 7 juli                     Vanaf 12.00 uur zomervakantie gr 1 t/m 8

Ma 21 augustus         Eerste schooldag