Florissant februari 2017

Welkom

Sanne is deze week 4 jaar geworden en mag beginnen aan haar schoolloopbaan bij Juf Karin en Juf Astrid. We wensen haar een hele fijne tijd op de Graaf Floris.

Schooldag starten om 08.30 uur 

We zien absoluut verbetering in het op tijd komen van de kinderen. Mocht u onverhoopt toch iets te laat van huis zijn vertrokken, wilt u dan op de gang afscheid nemen van uw kind en uw dochter of zoon alleen naar binnen laten gaan. Tevens wil ik u er nog even op attenderen dat de kinderen van de groep 6 t/m 8 afscheid moeten nemen bij de trap. Alleen wanneer het absoluut noodzakelijk is kunt u uw kind begeleiden.

Luizencontrole

Het blijft een hardnekkig probleem. De luizen! In de bijlage vindt u het luizenprotocol van de school. Wij zijn heel blij met de luizenmoeders en dankbaar dat zij de controles willen doen, maar zij kunnen slechts constateren dat een kind luizen/ neten heeft. We vragen u als ouder uw kind wekelijks te controleren (5 minuten tijd) en eventueel te behandelen zodat we gezamenlijk de luizen de deur uit krijgen. Er is niets zo vervelend dan wanneer je zelf heel zorgvuldig omgaat met het luizenprobleem, je het gevoel hebt dat anderen dat niet doen.

 

Juf Madelon

Juf Madelon heeft een voor haar heel moeilijke beslissing genomen. Zij gaat per 1 april ons team verlaten. Niet om ergens anders te gaan werken maar om rust te bewaren in haar thuissituatie. Zoals u weet heeft zij twee kleine kinderen en een man die binnenkort een nieuwe uitdaging aangaat waardoor hij erg veel in het buitenland zal verblijven. Het verantwoordelijke werk voor de groep en haar gezin kan en wil zij op deze wijze niet met elkaar combineren. Wij betreuren het zeer dat zij stopt maar respecteren haar beslissing natuurlijk.

Met de krapte op de arbeidsmarkt zijn we zeer verheugd dat we al een nieuwe collega hebben gevonden. Boris Verhaaf, 33 jaar, samenwonend en in april afgestudeerd leerkracht.

Op het moment is hij naast zijn afstudeerstage in groep 8 ook nog werkzaam als teamleider bij de AH. Naast zijn wens om fulltime leerkracht te worden studeert hij dit jaar ook af als vakleerkracht gymnastiek wat tegenwoordig een extra aantekening is. Wij zijn erg blij dat hij ons team wil gaan versterken tot de zomer.

 

Opleidingsschool

Het team van de Graaf Floris vindt het erg belangrijk om ruimte te bieden aan studenten om op onze school stage te lopen. De studenten nemen nieuwe inzichten mee vanuit de Pabo en wij kunnen er aan bijdragen om een waardevolle toekomstige collega op te leiden. Juf Marlien is binnen ons team de schoolopleider en zij onderhoudt de contacten met de verschillende organisaties en de studenten. Tegenwoordig mag niet iedere school zich Opleidingsschool noemen, hiervoor moeten zij aan allerlei criteria voldoen. Daarom zijn wij er extra trots op dat wij ons wel Opleidingsschool mogen noemen.

 Vreedzame school

Afgelopen week zijn we begonnen aan het nieuw blok van de Vreedzame School:      We hebben hart voor elkaar. In de bijlage vindt u de Nieuwsbrief van de Vreedzame school.

 LOK gesprekken (8, 12 en 14 februari)

Afgelopen week zijn de uitnodigingen voor de LOK gesprekken de deur uit gegaan. Helaas werkt het systeem niet optimaal, daarom willen wij u vragen het overzichtje dat de leerkrachten gestuurd hebben te controleren en daarop te reageren bij twijfel. Misschien moeten we besluiten om een papieren versie als back-up te gebruiken bij de deur van het klaslokaal van uw kind. Excuus voor het ongemak.

Studiedag 22 februari

Donderdag 22 februari is er een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij.

Wij als team krijgen een cursus om een thema via de methode Vier x Wijzer aan te bieden. Na de voorjaarsvakantie gaan we daarmee starten. Tegen die tijd krijgt u via de leerkracht meer te horen over het gekozen thema. Deze projectperiode wordt afgesloten op10 april met een Open Huis. U bent dan van harte welkom om in de klas te komen kijken naar hetgeen uw kind geleerd heeft.

 TSO

Carla Loenen van de tussenschoolse opvang heeft een nieuwe baan gevonden en gaat ons per 1 maart verlaten. Wij danken haar hartelijk voor haar tijd en inzet voor alle kinderen die overblijven de afgelopen jaren.  Zij wordt vervangen door Heleen van den Born. Heleen werkt al 10 jaar bij Kind en C0 (voorheen de Klimboom) en heeft ervaring in het coördinatorschap van de TSO in Vreeland. Voor u en uw kind(eren) veranderd verder niets. Denkt u er nog wel even aan om uw kind (weer) aan te melden voor de TSO via http://www.kmnkindenco.nl/tso/.

Data

8, 12 en 14 februari        LOK gesprekken

Maandag 19 februari     MR vergadering

Donderdag 22 februari   Studiedag Vier x Wijzer alle kinderen vrij

23 feb. t/m 5 maart         Voorjaarsvakantie

5 maart                               Start project

nieuwsbrief4vreedzameschool

Hoofdluizenprotocol GF

 

Florissant januari 2018

Welkom

Door een verhuizing naar Loenen aan de Vecht mogen we drie nieuwe kinderen verwelkomen op de Graaf Floris. Quirijn is bij juf Karin en Juf Astrid in groep 2 gekomen. En de zusjes Fien en Cato zijn respectievelijk in groep 4 bij Juf Karolien en Juf Maartje en in groep 1-2 A bij Juf Marlien en Juf Annemieke geplaatst. Sebastiaan is blij dat hij eindelijk zijn zusjes mag volgen. Deze maand start hij zijn schoolloopbaan bij Juf Marlien en Juf Annemieke. We wensen deze nieuwe leerlingen een hele fijne tijd toe op de Graaf Floris.

Schooldag starten om 08.30

Zoals u weet wil de onderwijsinspectie dat we de ochtend stipt om 08.30 starten. De kinderen van de bovenbouw mogen afscheid nemen onderaan de trap. Mocht u een leerkracht willen spreken doet u dat dan aub na schooltijd of via de mail. De leerkracht wil vanaf 08.20 graag haar of zijn aandacht volledig aan de kinderen kunnen geven. De buitendeur gaat om 08.20 open en de deur van de klas gaat om 08.30 dicht. Wilt u dat aub respecteren.

 Leerorkest Plusprogramma

Het Leerorkest biedt enthousiaste kinderen de gelegenheid om hun muziekinstrument mee naar huis te nemen. Vandaag hebben de kinderen van groep 6 een folder en hun muziekinstrument mee naar huis gekregen. Volgende week krijgen de kinderen van groep 7 de folder en het muziekinstrument mee naar huis. In de folder worden duidelijk de mogelijkheden omschreven. Het zou mooi zijn wanneer u aan het verzoek een filmpje van uw kind te maken gevolg geeft.

Brandalarm

Donderdag 11 januari is er een loos alarm brandmelding geweest. In de gymzaal heeft een leerling per abuis de brandmelder ingedrukt. Het is goed om te constateren dat de kinderen binnen 1 minuut buiten stonden. Voor ons was het goed om ook weer even de puntjes op de i te zetten en het protocol aan te scherpen.

Cito toetsen

De komende weken vinden de jaarlijkse CITO toetsen weer plaats. U en uw kind hoeven daar niets bijzonders voor te doen. Het zou jammer zijn wanneer uw kind onnodig zenuwachtig is voor deze toetsing. Het enige wat we van u vragen is: zorg dat uw kind op tijd naar bed gaat en uitgerust op school komt en u afspraken voor dokter e.d. van tevoren even kortsluit met de leerkracht.

Scholen samen voor St Maarten  scholensamenvoorsintmaarten

Wanneer u de ontwikkelingen op facebook volgt weet u dat we met de kerstmarkten/ collecte van alle scholen uit Loenen en Vreeland 2025 euro hebben opgehaald. Daarbij opgeteld dat we met de benefiet musical ook al een kleine 900 euro hebben opgehaald zijn we goed bezig. Onze volgende activiteit is op zaterdag 21 april : De kunstveiling en het benefiet Leerorkest muziekconcert. Zet die datum vast in de agenda!

Aanstaande maandag krijgen wij als team een workshop van artistiek kunstenaar Bram Ellens. Hij gaat ons belangeloos helpen met het bedenken van de meest mooie kunstvormen die we op 21 april kunnen verkopen.

SXM BACK TO SCHOOL

Na de schokkende beelden en berichten over de verwoesting op Sint Maarten door orkaan Irma hebben de scholen uit Loenen aan de Vecht en Vreeland de handen in elkaar geslagen.

Hierin laat een kleine gemeenschap zien waar het groots in kan zijn. 

Informatieavond voorgezet onderwijs

Op woensdagavond 17 januari is er weer een informatie avond op de Graaf Floris school.

19.30 uur is er een informatie ronde van Broklede en Broeckland

20.15 uur is er een informatie ronde van Veenlanden

De ouders van de groepen 8 zijn inmiddels uitgenodigd maar wanneer uw kind nog in groep 7 zit, en u zich alvast wilt oriënteren, bent u van harte welkom.

Adviesgesprekken groep 8 en LOK gesprekken groep 1 t/m 7

In week 3 krijgen de ouders van groep 8 een digitale uitnodiging om een Adviesgesprek te plannen. In week 5 krijgen de ouders van de groepen 1 t/m 7 een digitale uitnodiging om de LOK gesprekken te plannen.

Data

Wo. 17 jan.   Informatieavond voortgezet onderwijs scholen

Do. 25 jan.    Adviesgesprekken groep 8

Ma. 29 jan.   Adviesgesprekken groep 8

8, 12 en 14 febr. LOK gesprekken

 

Florissant december 2017

Welkom

In groep 6 heten we Jools welkom. Zij heeft al heel veel vriendinnen op school die ze kent, dus we zijn blij dat zij nu ook bij ons op school zit.

Otis heeft al bij juf Karin meegedraaid en mag na de vakantie starten.

Staking dinsdag 12 december

Zoals ik u al eerder heb bericht wordt er a.s. dinsdag 12 december gestaakt in het primair onderwijs. Ook onze school geeft gehoor aan de oproep. De school is dicht.

Kinderopvang Kind en Co en Helden bieden mogelijkheden aan voor opvang die dag. Wanneer u daar gebruik van wilt maken kunt u met hen contact opnemen.

Activiteitenplanning Helden dinsdag 12 december

Sint

Wat hebben we met z’n allen genoten van het bezoek van Sinterklaas. Mede door de mooie inleidende filmpjes is het een echt Graaf Floris Sinterklaas feest geworden. Onze dank aan alle hulpouders en natuurlijk aan Sinterklaas en de Pieten.

Kerst

Donderdag 21 december vieren wij ons jaarlijks kerstdiner met de kinderen. Terwijl de kinderen aan het eten zijn bent u van harte uitgenodigd voor de borrel. Wanneer het weer het dit jaar toelaat zal die plaatsvinden op het schoolplein. Met het versieren van de school heeft de kerstcommissie weer erg haar best gedaan en voor het kerstdiner hebben ze grootse plannen. Binnenkort krijgt u de officiële uitnodiging van de ouderraad maar hierbij alvast een aantal details:

12.00 uur  Alle kinderen zijn vrij

17.45 uur   School gaat open (ouders kunnen alvast eten komen brengen)

18.00 uur   Aanvang Kerstdiner in de klas (ouders zijn welkom op het schoolplein)

19.00 uur   Afronden Kerstdiner (ouders kunnen hun kind ophalen in de klas)

19.15 uur    Einde borrel

Meester Gijsbert 40 jaar in het onderwijs

We feliciteren meester Gijsbert met 40 jaar dienst in het onderwijs. We zijn er trots op dat hij nog steeds met heel veel expertise aan onze school verbonden is. En gelukkig weet hij nog van geen ophouden. Vrijdagavond 8 december gaan we met het hele team samen uit eten om dit te vieren.

Leerorkest Plusprogramma

Hierbij vindt u het plusprogramma van het Leerorkest waar kinderen en ouders op vrijwillige basis gebruik van kunnen maken.

Leerorkest komt met Plusprogramma

Data

Maandag 11 dec.    MR vergadering

Donderdag 21 dec. Kerstdiner (18.00 – 19.00 uur) Alle kinderen ’s middags vrij

Vrijdag 22 dec.       Groep 1 t/m 4 studiedag (kinderen vrij)

Vrijdag 22 dec.       Groep 5 t/m 8 12.00 uur vrij

Het team van de Graaf Floris wenst u een hele fijne vakantie toe en gezellige feestdagen. Tot in 2018 !

 

Florissant november 2017

Welkom

Bij juf Marlien is Scott aan het oefenen. Eind november wordt hij vier en hoort hij er helemaal bij. We wensen hem een hele fijne Graaf Floristijd toe.

Project: Natuurverschijnselen (St Maarten).

Op donderdag 23 november sluiten wij het project af:

Hieronder nog even het programma:

Gezien de hoeveelheid kinderen en ouders geven we twee voorstellingen waarvoor u van tevoren kunt intekenen. De kleuters houden een minivoorstelling in hun eigen klas. Zij mogen ’s ochtends de generale repetitie bijwonen.

Donderdag 23 november

13.30-14.30 uur Voorstelling groep 3 t/m 8

14.30-15.00 uur Minivoorstelling kleuters in hun eigen klas
18.00-18.30 uur Boekenmarkt

18.30-19.30 uur Voorstelling groep 3 t/m 8

19.30-20.00 uur Boekenmarkt

Wanneer u ’s avonds inschrijft wilt u er dan rekening mee houden dat we geen ruimte hebben voor de kleuters, of jongere kinderen als publiek.

Vrijdag 24 november

08.20-09.00 Open huis groep 1 t/m 8

St Maarten

Na de schokkende beelden en berichten over de verwoesting op St Maarten door orkaan Irma hebben de scholen uit Loenen en Vreeland de handen in elkaar geslagen. Hierin laat een dorp zien waar het groots in kan zijn. De basisscholen Podium Loenen, St Ludgerus, CSV de Ridderhof en OBS Graaf Floris hebben in samenwerking met ouders een werkgroep gevormd. U heeft daar al verschillende keren over gehoord.

Oprichting Stichting

Dit schooljaar wil de werkgroep gebruiken om geld op te halen voor de wederopbouw van scholen op St Maarten met in het bijzonder de Sister Marie Laurence school die volledig verwoest is. Om de financiële verantwoordelijkheden zo zuiver mogelijk te laten verlopen is er gekozen voor een Stichting. Maandag 13 november is die officieel opgericht en bijgeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. De Stichting zal geen donaties overmaken naar de regering op St Maarten maar gebruik maken voor de lokale contacten die op St Maarten aanwezig zijn.

Het voorlopige (jaar)programma rond St Maarten

  • 23 november afsluiting Project St Maarten / natuurverschijnselen
  • 23 november Boekenverkoop voor een school op St Maarten.
  • Op de afsluiting zal van Kralingen weer met zijn boeken komen. “Koop een boek en geef een boek weg”.
  • Met de Kerstviering iets laten maken door de kinderen en dit door de ouders laten kopen. Opbrengst St Maarten (nog niet zeker)
  • Feb/ maart een kunstveiling met alle scholen in Loenen tegelijk met aansluitend een benefietconcert van het Leerorkest.
  • Mei / juni een sponsorloop met alle scholen waarbij de opbrengst ook weer voor St Maarten is.
  • Dit zijn de voorlopige plannen waarin nog gevarieerd kan worden.

Trefbaltoernooi  

We kunnen met veel trots melden dat zowel de jongens als de meisjes het trefbaltoernooi voor alle groepen 8 uit de omgeving, hebben gewonnen. Hoewel het goed kunnen gooien en ontwijken van de bal een voorwaarde is, is het vooral ook heel belangrijk om samen te spelen. Het is fijn om te merken dat onze oudsten van de school daar sterk in zijn. Gefeliciteerd jongens en meisjes!

Vrienden van de Graaf Floris

De “vrienden van de Graaf Floris” een stichting waarin de ouders van kinderen van de Graaf Floris vertegenwoordigd zijn, doen regelmatig een donatie. Dit keer hebben ze voor ruim 500 euro de aanschaf van een stapel boeken, speciaal voor kinderen met dyslexie, gerealiseerd. We zijn er erg blij mee dat we op deze wijze kinderen met dyslexie ook leuke actuele boeken kunnen aanbieden.

Sinterklaas

De Sint komt dit weekend alweer naar ons dorp. Om de school weer in feestelijke Sint sferen te brengen wil de Ouderraad bij deze een oproep doen om op maandagavond 20 november te komen versieren. Om 20.00 uur liggen de versieringen en papier en plakband klaar en kunnen we wat extra handen goed gebruiken. Op vrijdag 24 november mogen de kinderen hun schoen meenemen en wie weet stopt Sint er in dat weekend wel iets in. Op donderdag 30 november in de middag gaan we koekvergulden. De leerkrachten uit de verschillende groepen zullen hiervoor nog wel een oproep doen.

Vreedzame school

Volgende week gaan we beginnen met blok drie van de Vreedzame school met het thema: “We hebben oor voor elkaar”. In de bijlage vindt u informatie over de inhoud van dat blok. Via de leerkracht van uw kind krijgt u de klasgebonden kletskaarten en informatie.

 

Data

Maandag 20 november Sint versieren

Donderdag 23 november Afsluiting project met voorstelling

Vrijdag 24 november Open huis 08.20-09.00 in groep 1 t/m 8

Vrijdag 24 november Schoen zetten

Donderdag 30 november Koekvergulden

Dinsdag 5 december Sinterklaas op school

Maandag 11 december MR vergadering (20.00 uur)

Florissant oktober 2017

Florissant
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 22 nr. 3  oktober 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl
Studiedag
Vrijdag 13 oktober waren alle kinderen vrij en bereidden de leerkrachten zich voor op het nieuwe thema na de herfstvakantie: Natuurverschijnselen (St Maarten). Op maandagmiddag 23 oktober starten we met allerlei proefjes om in de sfeer te komen. Gedurende 5 weken gaan de kinderen werken aan dit thema en we sluiten op 23 november af met een voorstelling van de kinderen. Gezien de hoeveelheid kinderen en ouders geven we twee voorstellingen waarvoor u van tevoren kunt intekenen. De kleuters houden een minivoorstelling in hun eigen klas. Zij mogen ’s ochtends de generale repetitie bijwonen.

Donderdag 23 november
13.30-14.30 uur   Voorstelling groep 3 t/m 8

14.30-15.00 uur  Minivoorstelling kleuters

17.30-18.30 uur  Boekenmarkt

18.30-19.30 uur  Voorstelling groep 3 t/m 8

Wanneer u ’s avonds inschrijft wilt u er dan rekening mee houden dat we geen ruimte hebben voor de kleuters, of jongere kinderen als publiek.

Vrijdag 24 november
08.20-09.00  Open huis groep 1 t/m 8

St Maarten
De werkgroep is inmiddels al een aantal keren bij elkaar geweest en de groepen 4/5, 5, 6, 7  en 8 hebben bezoek gehad van Carlijn  Zij woont op St Maarten (heeft twee dochters) en heeft haar ervaringen en foto’s met de kinderen gedeeld. De kinderen hebben vragen kunnen stellen en zo is bij hen ook het idee gaan leven dat zij  kunnen/ willen helpen dmv van acties die geld opleveren. De eerste opbrengsten zijn al binnen, omdat men tijdens de boekenmarkt kon doneren en Meneer van Kralingen van elk verkocht boek minimaal 10 % doneert. We zijn op het moment een stichting in het leven aan het roepen van de 4 samenwerkende scholen, zodat we er zorg voor kunnen dragen dat het geld wat wordt ingezameld ook op de goede plek terecht komt. Er is ook een logo ontwikkeld dat u de komende tijd vaker tegen zult komen. Inmiddels is de werkgroep uitgebreid tot 8 personen van de verschillende scholen.

Naast de werkgroep die zich bezig gaat houden met de acties is het de bedoeling dat er in de klas, na de herfstvakantie gewerkt wordt aan de natuurverschijnselen lucht, water aarde en vuur, wat natuurlijk nauw verbonden is met de natuurramp op St Maarten.

Het voorlopige (jaar)programma rond St Maarten

23 november afsluiting Project St Maarten / natuurverschijnselen

23 november Boekenverkoop voor een school op St Maarten.

Op de afsluiting zal van Kralingen weer met zijn boeken komen. “Koop een boek en geef een boek weg”.
Met de Kerstviering iets laten maken door de kinderen en dit door de ouders laten kopen. Opbrengst St Maarten (nog niet zeker)

Feb/ maart een kunstveiling met alle scholen in Loenen tegelijk met aansluitend een benefietconcert van het Leerorkest.

Mei / juni een sponsorloop met alle scholen waarbij de opbrengst ook weer voor St Maarten is.
Dit zijn de voorlopige plannen waarin nog gevarieerd kan worden.

Nickelodeon in groep 8a en 8b
Nickelodeon heeft dinsdag 10 oktober de aflevering 1 en 5 opgenomen van hun nieuwe serie: “Bart in de klas”. Het thema is mobiele telefonie en deze aflevering ging speciaal over beltegoed, de toegang tot Wifi en wat kun je allemaal met je telefoon. Er was een vraaggesprek in de groep, een spel met stellingen, een bandenplakchallenge met als prijs voor de winnaars: een SLIME-douche.
De kinderen deden TE goed mee en moesten wat meer door elkaar praten en wat meer tegen elkaar aanlopen. Daar gaat onze goede opvoeding. Het was leuk en leerzaam om te zien welke taken de verschillende mensen tijdens het filmen hadden. De regisseur die de aanwijzingen geeft, de cameravrouw die steeds een goede plek moest zoeken. Etc. De bandenplakchallenge bleek moeilijker dan gedacht. In groep 8a stonden de jongens dik voor, maar op de valreep wonnen de meiden. Het opruimen was nog wel een gedoe. Douchen, kleding uitspoelen, de heeeele gang dweilen etc.  Ergens in december, begin 2018 zijn de uitzendingen. In groep 8b is de eerste aflevering opgenomen en in groep 8a de vijfde aflevering. We horen later nog een precieze datum. Op de website vindt u een kort filmpje en foto’s.

Data
Vrijdag 13 oktober Studiedag (alle kinderen zijn vrij)

Maandag 16 t/m 20 oktober Herfstvakantie

Maandag 23 oktober Start Project

Woensdag 8 november Trefbaltoernooi meisjes

Woensdag 15 november Trefbaltoernooi jongens

Maandag 20 november Sint versieren

Donderdag 23 november Afsluiting project met voorstelling

Vrijdag 24 november Open huis 08.20-09.00 in groep 1 t/m 8

Vrijdag 24 november Schoen zetten