Florissant 4 Juni 2018

Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 22 nr. 11 juni 2018

e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl

 De laatste Florissant

U heeft vandaag als ouder/verzorger een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan Social Schools.  Via een koppelcode kunt u lid worden van het communicatiesysteem Social Schools. Hiermee gaan de leerkrachten in de toekomst op klassenniveau met u communiceren. U bent alleen lid van de groep van uw eigen kind.
Het gaat bijvoorbeeld om een berichtje met hulpverzoek, een reminder over huiswerk, of gewoon een leuke foto over wat we in de klas hebben gedaan. U heeft deze aankondiging via uw mailboxadres ook gekregen. Bij die mail zit een bijlage die uitlegt waarom we voor dit systeem gekozen hebben en via Youtube social schools kunt u d.m.v. informatiefilmpjes nog meer achtergrond informatie krijgen/ lezen. U kunt Social schools vergelijken met een Graaf Florisschool app. Te lezen via de computer en via de app.
In de toekomst zal ook de gesprekkenplanner via Social School gaan. Het is van belang dat u de koppeling via de koppelcode maakt zodat u alle informatie over school blijft krijgen. Mocht u geen code hebben ontvangen wilt u dan contact opnemen via info@obsgraaffloris.nl

Avondvierdaagse

Helaas is de eerste avond van de avond4daagse afgelast vanwege het weer maar de afgelopen avonden hebben we heel erg geboft met het weer. We gaan ervan uit dat het vanavond weer een feestje wordt maar houdt u a.u.b. rekening met een kleine regenbui. Maandag worden de medailles op school uitgereikt.

 

Vakanties volgend schooljaar

Verschillenden onder u hebben gevraagd om de informatie rondom vakanties van het nieuwe schooljaar. Alle vakanties zijn bekend buiten de meivakantie. Wanneer wij meegaan met de andere scholen in Loenen hebben we na de meivakantie nog 11 weken te gaan en dat is voor kinderen erg lang. Willen we de meivakantie opbreken in 1 week mei en 1 week hemelvaart/ pinksteren dan lopen we niet gelijk en hebben we problemen met de planning van de avond4daagse. U begrijpt het: een dilemma waarbij we niet iedereen tevreden kunnen stellen. Hieronder heeft u in ieder geval de planning van de overige vakantiedagen minus alle studiedagen en de meivakantie. Eind volgende week kunnen we hier een beslissing over nemen in de MR (medezeggenschapsraad).

U krijgt dan zo snel mogelijk bericht.

Vakantierooster 2018-2019 OBS Graaf Floris

Herfstvakantie:                    Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018

Kerstvakantie:                      Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 2019

Studiedag                              Donderdag 21 februari 2019

Voorjaarsvakantie:              Vrijdag 22 februari t/m vrijdag 1 maart 2019

 

April/meivakantie:                  nog nader te bepalen

 

Hemelvaartvrij:                     Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren:                             Maandag 10 juni 2019 2e Pinksterdag

Zomervakantie                      Maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

 

 Formatie 2018 2019

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Groep 1a-2a Marlien Marlien Marlien Marlien Annemieke
Groep 1b-2b Astrid Astrid Karin Karin Karin
Groep 3 Hanneke Hanneke Hanneke Astrid Astrid
Groep 4 Alliki Alliki Alliki Karolien Karolien
Groep 5/6 Tatjana/ Boris Tatjana/ Boris Tatjana/ Boris Tatjana/ Boris Boris
Groep 5 Janneke Janneke Janneke Annemieke Janneke
Groep 6 Susan Susan Susan Susan Maartje
Groep 7 Ada Ada Ada Inge Ada
Groep 8 Billie Karolien Billie Billie Billie
Adjunct Gijsbert
RT Gijsbert Gijsbert
Gym Ben Astrid
IB Gijsbert
administratie Jeannette Jeannette
Conciërge Esther Esther Esther
Directie Carolina Carolina Carolina Carolina

 

Overgangsgesprekken maandag 2 en  donderdag 5 juli

Zoals u hierboven al heeft kunnen lezen krijgt u binnenkort de uitnodiging voor de overgangsgesprekken via Social Schools. Het gaat op een vergelijkbare manier als in het verleden maar nu via ons interne communicatiemiddel Social Schools. Het is dus van belang dat u de koppelcode activeert anders kunt u geen gesprek inplannen.

De overgangsgesprekken duren 10 minuten. Omdat we bij de evaluatie van de LOK gesprekken terugkregen dat het soms fijn is om deze gesprekken zonder kinderen te voeren vragen we u dit van te voren aan te geven bij de leerkracht. We gaan ervan uit dat de kinderen meekomen,  tenzij u anders doorgeeft aan de leerkracht.

 

Zomerfeest

Donderdag 12 juli hebben we weer ons jaarlijks zomerfeest. Het thema is: Alles is liefde.

’s Ochtends zijn de kinderen vrij en ’s middags worden er spelletjes op school georganiseerd. Ook nu vragen wij u weer om bij te dragen aan het buffet voor de avond zodat iedereen lekker kan smikkelen. De avond met voorstelling, loterij en gezellig samenzijn duurt tot 20.00 uur. We zijn nog volop met de voorbereidingen bezig. Binnenkort krijgt u de uitnodiging en precieze tijden.

 

Herinnering betaling schoolreisje / schoolkamp

NL82 INGB 0006728792  t.n.v. OBS Graaf Floris schoolreizen

met vermelding naam en groep.

Groep 1 en 2
maandag 18 juni naar Monkeytown
Kosten:  20 euro
Groep 3, 4, 5
maandag 18 juni naar Drievliet
Kosten:  33 euro
Groep 6, 7 
maandag 18 juni naar Duinrell
Kosten:  30 euro
Groep 8
13 t/m 15 juni naar Austerlitz
Kosten  : 95 euro
Data

Di 29 mei t/m 1 juni             Avond4daagse

Ma 4 juni                                 MR

Ma 11 juni                               Ouderraad

Week 23 en 24                       Toetsweken

Woe 13 t/m 15 juni                Kamp groep 8

Ma 18 juni                               Schoolreisjes groep 1 t/m 7

Vr 29 juni                               Rapporten mee

Ma 2 en 5 juli                         Overgangsgesprekken

Ma 9 juli                                  musical groep 8a

Di 10 juli                                  musical groep 8b

Do 12 juli                                Zomerfeest. (kinderen ’s ochtends vrij)

Vrij 13 juli                               12.00 uur alle kinderen vrij

Ma 27 aug                              Eerste schooldag 2018-2019

Florissant Mei 2018

Sportdagen 17 en 18 mei

De sportdagen worden dit jaar gehouden op de hockeyvelden van het sportpark “de Heul”.

Alle kinderen worden om 9.45 op de hockeyvelden verwacht. We hebben een eigen plek om te verzamelen en om de spullen neer te leggen. Op deze plek krijgen de kinderen van hun eigen juf of meester het Graaf Floris shirt uitgedeeld en horen ze bij welke begeleider ze moeten zijn. Na afloop geven de kinderen het shirt ook weer terug aan hun eigen juf of meester.

 • Denk aan voldoende eten en drinken. Ook aan lunch voor de groepen 3 t/m 8.
 • Denk aan de juiste kleding, passend bij het weer en de sportieve activiteiten.
 • Denk ook aan zonnebrand.

De weersverwachting voor beide dagen ziet er goed uit, maar bij twijfel kunt u ’s ochtends op de website kijken of de sportdag wel of niet doorgaat. Wanneer de sportdag niet doorgaat, worden de kinderen gewoon op school verwacht.

Donderdag 17 mei

Sportdag voor de groepen 1 t/m 5

Voor de groepen 1, 2 eindigt de sportdag om 12.00 uur

Voor de groepen 3, 4 en 5 eindigt de sportdag om 14.00 uur

De groepen 6, 7 en 8 hebben deze dag gewoon school

Vrijdag 18 mei

Sportdag voor de groepen 6, 7 en 8

De sportdag eindigt om 14.00 uur

De groepen 1 t/m 4 zijn vrij

Groep 5 heeft deze dag gewoon school

 

St. Maarten

De opkomst voor het benefietconcert en de kunstveiling viel wat tegen, waarschijnlijk vanwege het mooie weer, maar de Graaf Floris was verhoudingsgewijs goed vertegenwoordigd. We weten nog niet de definitieve opbrengst van alle acties, maar naast de boeken is er een kleine 6000 euro opgehaald. Al met al een heel mooi bedrag om een school op St. Maarten te kunnen steunen. De werkgroep zal zich inzetten om het geld op een zorgvuldige manier op plaats van bestemming te krijgen.

 

10-jarig bestaan Brede School

Volgende week woensdag bestaat het gebouw de Brede School,  waarin onze school gehuisvest is 10 jaar.

Dit willen wij samen met de gebruikers, onze collega’s van ’t Podium en Kind en Co op kleine schaal vieren. Aan het einde van de ochtend gaan we spelletjes en activiteiten door het hele gebouw organiseren. Alle groepen worden door elkaar gemixt en aan het einde van de ochtend zal iemand van de Gemeente Stichtse Vecht alle kinderen toespreken op het schoolplein. De kinderen kunnen op de gewone tijden worden opgehaald.

 

Dinsdag 22 mei Studiedag

Dinsdag 22 mei krijgt het team een workshop over ons nieuwe communicatiemiddel Social Schools. Na deze dag zult u snel geïnformeerd worden over dit systeem en hoe het werkt.

Naast het feit dat dit systeem stichting-breed gebruikt wordt, voldoet het ook aan de nieuwe privacywet. Naast deze workshop gaan wij ons ook buigen over de plannen voor het nieuwe schooljaar en de planning daarvan. Evaluatie van het afgelopen jaar en verbeterpunten voor het nieuwe jaar komen hierbij aan bod. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

 

Formatie volgend schooljaar

Maandag 14 mei zullen wij de formatie voorleggen aan de MR. Wanneer hier geen noemenswaardige opmerkingen over komen laten wij het u volgende week ook weten.

We denken dat we weer een mooi plaatje hebben kunnen neerzetten waarbij er ook ruimte is om tegemoet te komen aan werkdrukverlaging omdat we iets meer mensen kunnen inzetten.

Zo kunnen we de leerkrachten tijdens de toets-weken en het schrijven van rapporten een administratie-dag toekennen die door een collega kan worden ingevuld. Wat extra RT tijd en gelegenheid voor collega’s om zich te scholen zijn ook mogelijk.

Al deze vormen die tot werkdrukverlaging kunnen worden ingezet komen tijdens de studiedag aan de orde en moeten door de teamleden van de MR goedgekeurd worden.

 

Schoolfotograaf

Dinsdag 29 mei is de schoolfotograaf weer bij ons op school. Jongere kinderen mogen met hun broertjes en zusjes op de foto. Hiervoor is gelegenheid tussen 08.20 en 09.00 uur.

 

A4daagse

De avond4daagse vindt weer plaats van dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni. U heeft zich al in kunnen schrijven. De avond4daagse commissie zal u tegen die tijd nog verder informeren over de aanvangstijden.

 

Data

Ma 14 mei                              MR vergadering (20.00 uur)

Don 17 mei                            Sportdag groep 1 t/m 5

Vrij 18 mei                              Sportdag gr 6 t/m 8

Vrij 18 mei                              Studiedag groep 1 t/m 4,  kinderen vrij

Ma 21, 22 mei                        2de Pinksterdag en studiedag,  alle kinderen vrij.

Woe 23 mei                            10-jarig bestaan

Di 29 mei                                Schoolfotograaf

Di 29 mei t/m 1 juni                Avond4daagse

Week 23 en 24                       Toetsweken

Woe 13 t/m 15 juni                 Kamp groep 8

Ma 18 juni                              Schoolreisjes groep 1 t/m 7

Do 21 juni                               Rapporten mee

Ma 2 en 5 juli                          Overgangsgesprekken

Ma 9 juli                                  musical groep 8a

Di 10 juli                                 musical groep 8b

Do 12 juli                                Zomerfeest

Florissant April 2018

Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 22 nr. 9 april 2018

Projecten en executieve vaardigheden

In alle groepen zijn de kinderen weer druk bezig met de volgende projecten

Groep 1 en 2              Alles groeit

Groep 3                      Talentenjacht

Groep 4 t/m 6             Oud Egypte

Groep 7                      De gouden eeuw

Groep 8                      Twee keer oorlog

Tijdens het werken in projecten maar ook tijdens het leren van de basisvakken op school wordt er een beroep gedaan op de executieve functies van kinderen. U heeft deze term al vaker van ons gehoord. Ter verduidelijking hieronder nogmaals de uitleg welke functies wij hiermee bedoelen.

Executieve functies

Executieve functies zijn hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen. Alle executieve functies hebben een controlerende en aansturende functie.

Executieve functies kunnen worden gezien als de ‘dirigent’ van de cognitieve vaardigheden. Ze helpen bij alle soorten taken. Executieve functies vertellen niet hoe intelligent, charmant of verbaal vaardig iemand is. Deze functies bevinden zich in de prefrontale cortex van de hersenen.

De executieve functies horen bij het denkvermogen. Feitelijk is het dus een verzamelnaam voor denkprocessen (functies) in het brein die belangrijk zijn voor het denken (cognitie) en het uitvoeren (executie) van sociaal, efficiënt en doelgericht gedrag.

Zonder deze functies is goed georganiseerd gedrag niet mogelijk. De executieve functies regelen bijvoorbeeld het starten met een taak en het richten en vasthouden van de aandacht.

De executieve functies worden ook wel de uitvoerende aandacht genoemd.

Er zijn grofweg vier soorten:

 • Impulsbeheersing
 • Concentratie
 • Flexibiliteit
 • Prioriteiten stellen

Margriet Sitskoorn onderscheidt in ‘De beste versie van jezelf‘ twaalf executieve vaardigheden:

Twaalf executieve vaardigheden

 1. Aandacht richten, vasthouden, verdelen
 2. Emoties reguleren (incl. omgaan met stress)
 3. Flexibel kunnen zijn als dingen veranderen
 4. Ongewenst gedrag kunnen onderdrukken
 5. Taken en zaken starten
 6. Dingen organiseren
 7. Dingen kunnen plannen
 8. Jezelf kunnen monitoren
 9. Je werkgeheugen gebruiken
 10. Een reëel zelfbeeld vormen
 11. Het vermogen tot theory of mind
 12. Prosociaal gedrag (het belang van anderen voor ogen houden)

Open huis 10 april

Wat hebben de kinderen weer veel geleerd over de projecten. De methode 4xwijzer biedt de kinderen veel mogelijkheden om creatief aan het werk te gaan en ook alle leerkerndoelen te bereiken.

Op 10 april sluiten we het project af met een open huis.

Tussen 17.00 en 18.00 uur kunt u in de klas van uw kind komen bewonderen wat de kinderen geleerd en gemaakt hebben over het thema.

 Benefiet concert, kunstveiling zaterdag 21 april

De voorbereidingen zijn in volle gang. Afgelopen week hebben wij als organisatie weer met elkaar om de tafel gezeten en mooie plannen gemaakt. Wilt u a.u.b. zaterdag 21 april 2018  13.00 -17.00 uur in uw agenda zetten? In de Ludgerus kerk en daaromheen wordt dan een concert gegeven en de kunstveiling gehouden. Ook voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Op 5 april wordt er met alle scholen (Loenen en Vreeland) een start gemaakt met het creëren van de mooiste individuele en klassikale kunstwerken. De opbrengst van de veiling komt weer ten goede van de Stichting Scholen samen voor St Maarten. We zijn nog op zoek naar mensen die ons op zaterdag 21 april zouden willen ondersteunen met het opbouwen van de kraampjes en verdere ondersteuning van alle bijkomende werkzaamheden op die dag. Mocht u een paar uurtjes willen helpen geef dat dan aub door aan Carolina.

Veilingmeester

Voor 21 april zijn wij nog op zoek naar een enthousiaste veilingmeester. Hij of zij zou tussen 14.00 en 15.30 beschikbaar moeten zijn en beschikken over een talent om ouders en genodigden veel geld te willen laten betalen voor het goede doel. Mocht u iemand weten of zelf over deze kwaliteiten beschikken dan zou het fijn zijn wanneer u dat aan Carolina doorgeeft.

 Avond4daagse

Dit jaar is de avond4daagse van dinsdag 29 mei  t/m vrijdag 1 juni. Iedereen wordt natuurlijk uitgenodigd om zich in te schrijven voor de verschillende afstanden van 5 en 10 kilometer.

Op dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 april gaat de school om 08.15 open en zit de commissie avond4daagse in de hal om uw inschrijving op te nemen.

Schoolreisjes en kamp

Houdt u aub uw mailbox in de gaten deze week want dan komt de mail voor de schoolreisjes en het kamp van groep 8 weer binnen.

De schoolreisjes vinden plaats op 18 juni en het kamp van 13 t/m 15 juni.

Hier zijn ook dit jaar weer kosten aan verbonden die wij van tevoren al moeten voldoen.

Het zou fijn zijn wanneer u de bijdrage voor uw kind snel kunt overmaken.

Groep1-2   gaat naar Monkeytown,  groep 3 t/m 5 gaat naar Drievliet, groep 6 en 7 gaan naar Duinrell en groep 8 mag naar Austerlitz fietsen.

Uitvoeringen Leerorkest

De komende twee weken mogen de kinderen van de groepen 5 t/m 7 laten horen wat ze geleerd hebben tijdens de Leerorkest lessen. Iedereen is welkom om de concerten bij te wonen.

Vrijdag 13 april

Groep 7          voorrepetitie:   16.15 – 16.45

Concert:          17.00 – 17.45

Groep 5          voorrepetitie:   18.00 – 18.45

Concert:          19.00 – 19.45

Vrijdag 20 april

Groep 6          voorrepetitie:   18.30 – 19.00

Concert:          19.15 – 20.00

Data

Din 10 april                             Open huis Projecten (17.00 – 18.00 uur)

Vrij 13 april                             Concerten Leerorkest groep 5 en 7

Vrij 20 april                             Concert Leerorkest groep 6

Zat 21 april                             Benefietconcert/ kunstveiling

24, 25, 26 april ’18                  inschrijven A4daagse (08.15 – 08.30 uur)

27 april t/m 13 mei                 Meivakantie alle kinderen vrij

Ma 14 mei                              MR vergadering (20.00 uur)

Don 17 mei                            Sportdag groep 1 t/m 5

Vrij 18 mei                              Sportdag gr 6 t/m 8,

Vrij 18 mei                              Studiedag groep 1 t/m 4 kinderen vrijdag

Ma 21, 22 mei                        2de Pinksterdag en studiedag alle kinderen vrij.

 

 

Florissant Maart 2018

Welkom

Pepijn en Felien zijn na de vakantie begonnen in de groep van juf Marlien en juf Annemieke. Ook Wende is aan het wennen in deze groep. We wensen hen een hele fijne tijd op de Graaf Floris.

 

Projecten

In alle groepen is of wordt er binnenkort weer gestart met een nieuw project volgens de methode 4 x wijzer.

Groep 1 en 2              Alles groeit

Groep 3                      Talentenjacht

Groep 4 t/m 6             Oud Egypte

Groep 7                      De gouden eeuw

Groep 8                      Twee keer oorlog

 

Open huis 10 april

Op 10 april sluiten we het project weer af met een open huis.

Tussen 17.00 en 18.00 uur kunt u in de klas van uw kind komen bewonderen wat de kinderen geleerd en gemaakt hebben over het thema.

 

Vreedzame school

                                 

Komende weken gaan we weer starten met het nieuwe blok van de Vreedzame school: We dragen allemaal een steentje bij. In de bijlage vindt u de nieuwsbrief.

Staking 14 maart

Op 14 maart wordt er in de regio Utrecht gestaakt in het basisonderwijs. Dit voor werkdrukverlaging en gelijktrekken van het salaris met onze collega’s uit het middelbaar onderwijs. Ook maakt de sector zich ernstig zorgen over het op handen zijnde (en nu al) tekort aan leerkrachten. Wij hebben daar de afgelopen weken zoals u weet al heftig mee te maken gehad. Geen invallers beschikbaar. Door heel het land worden er kinderen naar huis gestuurd. We zijn er trots op dat er binnen ons team grote bereidheid is om extra te komen werken of extra kinderen op te nemen in de eigen groep. Vandaar ook dat wij als team van de OBS Graaf Floris hebben besloten solidair te zijn aan de oproep tot staking en dus is de school op woensdag 14 maart gesloten voor de kinderen.

 Open dag 21 maart

Woensdag 21 maart is de landelijke open dag voor het basisonderwijs. De deuren van de school staan dan open voor alle geïnteresseerden die graag een kijkje in de klas willen nemen. U bent van harte welkom.

Lente/ paasontbijt

Donderdag 29 maart houden wij weer het jaarlijks lente/ paasontbijt. Alle kinderen mogen een bordje/ dienblad met een eigengemaakt ontbijtje meenemen. De klas is dan versierd en de tafels feestelijk gedekt zodat alle kinderen samen met de juf gezellig kunnen ontbijten. De ouderraad zorgt voor chocolade paaseitjes om het feest compleet te maken.

Afscheid juf Madelon 16.30 – 18.00 uur 29 maart

Donderdag 29 maart maakt juf Madelon er samen met juf Tatjana een feestelijke dag van met de kinderen. ’s Middags is er voor alle ouders gelegenheid om samen met haar het glas te heffen tussen 16.30 en 18.00 uur en herinneringen op te halen aan de afgelopen 15 jaar dat juf Madelon op de Graaf Floris heeft gewerkt. Aansluitend gaan wij als team nog met elkaar eten. We vinden het heel jammer dat zij weg gaat maar we respecteren haar beslissing uiteraard.

ANWB Streetwise

Dinsdag 3 april komt er een spannend verkeersprogramma bij ons op school. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het oefenen met praktijksituaties beter om te gaan met het huidige verkeer.

ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen

 • Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.
 • Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.
 • Hallo auto leren de groepen 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod.
 • Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.

Benefiet concert, kunstveiling zaterdag 21 april

De voorbereidingen zijn in volle gang. Afgelopen week hebben wij als organisatie weer met elkaar om de tafel gezeten en mooie plannen gemaakt. Wilt u a.u.b. zaterdag 21 april 2018  13.00 -17.00 uur in uw agenda zetten? In de Ludgerus kerk en daaromheen wordt dan een concert gegeven en de kunstveiling gehouden. Ook voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Op 5 april wordt er met alle scholen (Loenen en Vreeland) een start gemaakt met het creëren van de mooiste individuele en klassikale kunstwerken. De opbrengst van de veiling komt weer ten goede van de Stichting Scholen samen voor St Maarten. We zijn nog op zoek naar mensen die ons op zaterdag 21 april zouden willen ondersteunen met het opbouwen van de kraampjes en verdere ondersteuning van alle bijkomende werkzaamheden op die dag. Mocht u een paar uurtjes willen helpen geef dat dan aub door aan Carolina.

Data

Ma 12 mrt                             Ouderraadvergadering

Woe 14 mrt                           Staking!!   Alle kinderen zijn vrij

Do 15 mrt                              Dag van de leerplicht

Woe    21 mrt                        Landelijke Open dag

Ma 26 mrt                            MR vergadering

Do 29 mrt                             Afscheid juf Madelon

Vrij 30 mrt t/m 2 april       Paasvakantie

Din 3 april                             Streetwise

Do 5 april         Start werkstukken maken veiling St Scholen voor St Maarten

Vrij 6 april                           Studiedag gr 1 t/m 4

Din 10 april                         Open huis Projecten (17.00 – 18.00 uur)

Zat 21 april                          Benefietconcert/ kunstveiling

 

2018nieuwsbriefvreedzameschool5

 

 

 

 

 

 

Florissant januari 2018

Welkom

Door een verhuizing naar Loenen aan de Vecht mogen we drie nieuwe kinderen verwelkomen op de Graaf Floris. Quirijn is bij juf Karin en Juf Astrid in groep 2 gekomen. En de zusjes Fien en Cato zijn respectievelijk in groep 4 bij Juf Karolien en Juf Maartje en in groep 1-2 A bij Juf Marlien en Juf Annemieke geplaatst. Sebastiaan is blij dat hij eindelijk zijn zusjes mag volgen. Deze maand start hij zijn schoolloopbaan bij Juf Marlien en Juf Annemieke. We wensen deze nieuwe leerlingen een hele fijne tijd toe op de Graaf Floris.

Schooldag starten om 08.30

Zoals u weet wil de onderwijsinspectie dat we de ochtend stipt om 08.30 starten. De kinderen van de bovenbouw mogen afscheid nemen onderaan de trap. Mocht u een leerkracht willen spreken doet u dat dan aub na schooltijd of via de mail. De leerkracht wil vanaf 08.20 graag haar of zijn aandacht volledig aan de kinderen kunnen geven. De buitendeur gaat om 08.20 open en de deur van de klas gaat om 08.30 dicht. Wilt u dat aub respecteren.

 Leerorkest Plusprogramma

Het Leerorkest biedt enthousiaste kinderen de gelegenheid om hun muziekinstrument mee naar huis te nemen. Vandaag hebben de kinderen van groep 6 een folder en hun muziekinstrument mee naar huis gekregen. Volgende week krijgen de kinderen van groep 7 de folder en het muziekinstrument mee naar huis. In de folder worden duidelijk de mogelijkheden omschreven. Het zou mooi zijn wanneer u aan het verzoek een filmpje van uw kind te maken gevolg geeft.

Brandalarm

Donderdag 11 januari is er een loos alarm brandmelding geweest. In de gymzaal heeft een leerling per abuis de brandmelder ingedrukt. Het is goed om te constateren dat de kinderen binnen 1 minuut buiten stonden. Voor ons was het goed om ook weer even de puntjes op de i te zetten en het protocol aan te scherpen.

Cito toetsen

De komende weken vinden de jaarlijkse CITO toetsen weer plaats. U en uw kind hoeven daar niets bijzonders voor te doen. Het zou jammer zijn wanneer uw kind onnodig zenuwachtig is voor deze toetsing. Het enige wat we van u vragen is: zorg dat uw kind op tijd naar bed gaat en uitgerust op school komt en u afspraken voor dokter e.d. van tevoren even kortsluit met de leerkracht.

Scholen samen voor St Maarten  scholensamenvoorsintmaarten

Wanneer u de ontwikkelingen op facebook volgt weet u dat we met de kerstmarkten/ collecte van alle scholen uit Loenen en Vreeland 2025 euro hebben opgehaald. Daarbij opgeteld dat we met de benefiet musical ook al een kleine 900 euro hebben opgehaald zijn we goed bezig. Onze volgende activiteit is op zaterdag 21 april : De kunstveiling en het benefiet Leerorkest muziekconcert. Zet die datum vast in de agenda!

Aanstaande maandag krijgen wij als team een workshop van artistiek kunstenaar Bram Ellens. Hij gaat ons belangeloos helpen met het bedenken van de meest mooie kunstvormen die we op 21 april kunnen verkopen.

SXM BACK TO SCHOOL

Na de schokkende beelden en berichten over de verwoesting op Sint Maarten door orkaan Irma hebben de scholen uit Loenen aan de Vecht en Vreeland de handen in elkaar geslagen.

Hierin laat een kleine gemeenschap zien waar het groots in kan zijn. 

Informatieavond voorgezet onderwijs

Op woensdagavond 17 januari is er weer een informatie avond op de Graaf Floris school.

19.30 uur is er een informatie ronde van Broklede en Broeckland

20.15 uur is er een informatie ronde van Veenlanden

De ouders van de groepen 8 zijn inmiddels uitgenodigd maar wanneer uw kind nog in groep 7 zit, en u zich alvast wilt oriënteren, bent u van harte welkom.

Adviesgesprekken groep 8 en LOK gesprekken groep 1 t/m 7

In week 3 krijgen de ouders van groep 8 een digitale uitnodiging om een Adviesgesprek te plannen. In week 5 krijgen de ouders van de groepen 1 t/m 7 een digitale uitnodiging om de LOK gesprekken te plannen.

Data

Wo. 17 jan.   Informatieavond voortgezet onderwijs scholen

Do. 25 jan.    Adviesgesprekken groep 8

Ma. 29 jan.   Adviesgesprekken groep 8

8, 12 en 14 febr. LOK gesprekken