Florissant 5 Juni 2018

Florissant

Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 22 nr. 12 juni 2018

e-mail : info@obsgraaffloris.nl           website: www.obsgraaffloris.nl

 

De laatste Florissant

In de vorige Florissant meldde ik u dat dit de laatste zou zijn. Maar omdat nog niet iedereen zijn code geactiveerd heeft en we toch nog wel belangrijke informatie met u willen delen nog deze digitale Florissant via Parnassys en uw mailadres.

U heeft vorige week als ouder/verzorger een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan Social Schools.  Via een koppelcode kunt u lid worden van het communicatiesysteem Social Schools. Hiermee gaan de leerkrachten in de toekomst op klassenniveau met u communiceren. U bent alleen lid van de groep van uw eigen kind.
Het gaat bijvoorbeeld om een berichtje met hulpverzoek, een reminder over huiswerk, of gewoon een leuke foto met wat we in de klas hebben gedaan. U heeft deze aankondiging ook via uw mailboxadres gekregen. Bij die mail zit een bijlage die uitlegt waarom we voor dit systeem gekozen hebben en via Youtube social schools kunt u d.m.v.  informatiefilmpjes nog meer achtergrond informatie krijgen/lezen. U kunt Social Schools vergelijken met een Graaf Florisschool app. Te lezen via de computer en via de app.
In de toekomst zal ook de gesprekkenplanner via Social Schools gaan. Het is dus van belang dat u de koppeling via de koppelcode maakt zodat u een afspraak voor de overgangsgesprekken kunt maken.  Mocht u geen code hebben ontvangen wilt u dan contact opnemen via administratie@obsgraaffloris.nl

Talent Primair

Onze school valt onder het bestuur van Talent Primair (22 basisscholen verdeelt over 24 locaties) Per 1 september 2018 wordt mevrouw Fije Hooglandt benoemt tot lid van het College van Bestuur. Zij vormt dan samen met Jules van Brecht het College van Bestuur.

Zij neemt de portefeuilles Onderwijs & Kwaliteit en Personeel voor haar rekening. Met haar komst verandert de topstructuur op managementgebied. Wanneer daar op schoolniveau meer over bekend is brengen we u daarvan op de hoogte.

 

Vakanties volgend schooljaar

Na overleg in de MR hebben we ervoor gekozen om de meivakantie op te delen in twee kortere vakantieweken. De zomervakantie begint op maandag 22 juli 2019 en dat betekent dat er na 5 mei nog 11 weken school zijn. Dit vinden wij voor de kinderen een te lange periode. Hieronder vindt u het vakantierooster voor het komend schooljaar.

 

Vakantierooster 2018-2019 OBS Graaf Floris

Herfstvakantie:                      Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018

Kerstvakantie:                        Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 2019

Studiedag                               Donderdag 21 februari 2019

Voorjaarsvakantie:                 Vrijdag 22 februari t/m vrijdag 1 maart 2019

Goede vrijdag/Pasen             Vrijdag 19 april t/m maandag 22 april 2019

Meivakantie:                           Maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaart/ Pinkstervrij:       Donderdag 30 mei t/m maandag 10 juni 2019

Zomervakantie                       Maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

 

Overgangsgesprekken maandag 2 en donderdag 5 juli

Zoals u hierboven al heeft kunnen lezen krijgt u binnenkort de uitnodiging voor de overgangsgesprekken via Social Schools.  De overgangsgesprekken duren 10 minuten. Omdat we bij de evaluatie van de LOK gesprekken terugkregen dat het soms fijn is om deze gesprekken zonder kinderen te voeren vragen we u dit van te voren aan te geven bij de leerkracht. We gaan ervan uit dat de kinderen meekomen tenzij u anders doorgeeft aan de leerkracht. Omdat de overgangsgesprekken iets later in het jaar gepland zijn geven we de leerkrachten ook nog even de gelegenheid om de rapporten iets later mee te geven.

I.p.v. 21 juni gaan de rapporten 29 juni mee naar huis. De uitnodiging voor de gesprekkenplanner krijgt u 22 juni toegestuurd via Social Schools. Zorgt u dat u voor die tijd aangemeld bent bij Social Schools!

 

Topondernemers

Na verschillende zaakvakmethodes te hebben onderzocht hebben wij als team besloten om met de methode Topondernemers verder te gaan. Deze geeft vrijheid aan kinderen om hun eigen talenten in te zetten en eigen leerkeuzes te maken. Maar deze methode geeft ook voldoende structuur aan de leerkracht zodat er aan alle kerndoelen wordt voldaan.

De materialen hebben we inmiddels in huis zodat iedere leerkracht zich kan inlezen. In groep 5 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van een kaartensysteem, waar in groep 3 en 4 meer gebruik gemaakt wordt van digitale hulpmiddelen. De kleutergroep gaat thematisch aansluiten d.m.v. een uitbreiding van de methode Kleuterplein. Het komend jaar zal er ook nog een implementatiescholing plaatsvinden tijdens de studiedagen.

 

Data

Ma 11 juni                              Ouderraad

Week 23 en 24                       Toetsweken

Woe 13 t/m 15 juni                 Kamp groep 8

Ma 18 juni                              Schoolreisjes groep 1 t/m 7

Vr 29 juni                                Rapporten mee

Ma 2 en do 5 juli                     Overgangsgesprekken

Ma 9 juli                                  musical groep 8a

Di 10 juli                                 musical groep 8b

Do 12 juli                                Zomerfeest  (kinderen ’s ochtends vrij)

Vrij 13                                     12.00 uur alle kinderen vrij

Ma 27 aug                              Eerste schooldag 2018-2019

Florissant 4 Juni 2018

Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 22 nr. 11 juni 2018

e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl

 De laatste Florissant

U heeft vandaag als ouder/verzorger een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan Social Schools.  Via een koppelcode kunt u lid worden van het communicatiesysteem Social Schools. Hiermee gaan de leerkrachten in de toekomst op klassenniveau met u communiceren. U bent alleen lid van de groep van uw eigen kind.
Het gaat bijvoorbeeld om een berichtje met hulpverzoek, een reminder over huiswerk, of gewoon een leuke foto over wat we in de klas hebben gedaan. U heeft deze aankondiging via uw mailboxadres ook gekregen. Bij die mail zit een bijlage die uitlegt waarom we voor dit systeem gekozen hebben en via Youtube social schools kunt u d.m.v. informatiefilmpjes nog meer achtergrond informatie krijgen/ lezen. U kunt Social schools vergelijken met een Graaf Florisschool app. Te lezen via de computer en via de app.
In de toekomst zal ook de gesprekkenplanner via Social School gaan. Het is van belang dat u de koppeling via de koppelcode maakt zodat u alle informatie over school blijft krijgen. Mocht u geen code hebben ontvangen wilt u dan contact opnemen via info@obsgraaffloris.nl

Avondvierdaagse

Helaas is de eerste avond van de avond4daagse afgelast vanwege het weer maar de afgelopen avonden hebben we heel erg geboft met het weer. We gaan ervan uit dat het vanavond weer een feestje wordt maar houdt u a.u.b. rekening met een kleine regenbui. Maandag worden de medailles op school uitgereikt.

 

Vakanties volgend schooljaar

Verschillenden onder u hebben gevraagd om de informatie rondom vakanties van het nieuwe schooljaar. Alle vakanties zijn bekend buiten de meivakantie. Wanneer wij meegaan met de andere scholen in Loenen hebben we na de meivakantie nog 11 weken te gaan en dat is voor kinderen erg lang. Willen we de meivakantie opbreken in 1 week mei en 1 week hemelvaart/ pinksteren dan lopen we niet gelijk en hebben we problemen met de planning van de avond4daagse. U begrijpt het: een dilemma waarbij we niet iedereen tevreden kunnen stellen. Hieronder heeft u in ieder geval de planning van de overige vakantiedagen minus alle studiedagen en de meivakantie. Eind volgende week kunnen we hier een beslissing over nemen in de MR (medezeggenschapsraad).

U krijgt dan zo snel mogelijk bericht.

Vakantierooster 2018-2019 OBS Graaf Floris

Herfstvakantie:                    Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018

Kerstvakantie:                      Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 2019

Studiedag                              Donderdag 21 februari 2019

Voorjaarsvakantie:              Vrijdag 22 februari t/m vrijdag 1 maart 2019

 

April/meivakantie:                  nog nader te bepalen

 

Hemelvaartvrij:                     Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren:                             Maandag 10 juni 2019 2e Pinksterdag

Zomervakantie                      Maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

 

 Formatie 2018 2019

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Groep 1a-2a Marlien Marlien Marlien Marlien Annemieke
Groep 1b-2b Astrid Astrid Karin Karin Karin
Groep 3 Hanneke Hanneke Hanneke Astrid Astrid
Groep 4 Alliki Alliki Alliki Karolien Karolien
Groep 5/6 Tatjana/ Boris Tatjana/ Boris Tatjana/ Boris Tatjana/ Boris Boris
Groep 5 Janneke Janneke Janneke Annemieke Janneke
Groep 6 Susan Susan Susan Susan Maartje
Groep 7 Ada Ada Ada Inge Ada
Groep 8 Billie Karolien Billie Billie Billie
Adjunct Gijsbert
RT Gijsbert Gijsbert
Gym Ben Astrid
IB Gijsbert
administratie Jeannette Jeannette
Conciërge Esther Esther Esther
Directie Carolina Carolina Carolina Carolina

 

Overgangsgesprekken maandag 2 en  donderdag 5 juli

Zoals u hierboven al heeft kunnen lezen krijgt u binnenkort de uitnodiging voor de overgangsgesprekken via Social Schools. Het gaat op een vergelijkbare manier als in het verleden maar nu via ons interne communicatiemiddel Social Schools. Het is dus van belang dat u de koppelcode activeert anders kunt u geen gesprek inplannen.

De overgangsgesprekken duren 10 minuten. Omdat we bij de evaluatie van de LOK gesprekken terugkregen dat het soms fijn is om deze gesprekken zonder kinderen te voeren vragen we u dit van te voren aan te geven bij de leerkracht. We gaan ervan uit dat de kinderen meekomen,  tenzij u anders doorgeeft aan de leerkracht.

 

Zomerfeest

Donderdag 12 juli hebben we weer ons jaarlijks zomerfeest. Het thema is: Alles is liefde.

’s Ochtends zijn de kinderen vrij en ’s middags worden er spelletjes op school georganiseerd. Ook nu vragen wij u weer om bij te dragen aan het buffet voor de avond zodat iedereen lekker kan smikkelen. De avond met voorstelling, loterij en gezellig samenzijn duurt tot 20.00 uur. We zijn nog volop met de voorbereidingen bezig. Binnenkort krijgt u de uitnodiging en precieze tijden.

 

Herinnering betaling schoolreisje / schoolkamp

NL82 INGB 0006728792  t.n.v. OBS Graaf Floris schoolreizen

met vermelding naam en groep.

Groep 1 en 2
maandag 18 juni naar Monkeytown
Kosten:  20 euro
Groep 3, 4, 5
maandag 18 juni naar Drievliet
Kosten:  33 euro
Groep 6, 7 
maandag 18 juni naar Duinrell
Kosten:  30 euro
Groep 8
13 t/m 15 juni naar Austerlitz
Kosten  : 95 euro
Data

Di 29 mei t/m 1 juni             Avond4daagse

Ma 4 juni                                 MR

Ma 11 juni                               Ouderraad

Week 23 en 24                       Toetsweken

Woe 13 t/m 15 juni                Kamp groep 8

Ma 18 juni                               Schoolreisjes groep 1 t/m 7

Vr 29 juni                               Rapporten mee

Ma 2 en 5 juli                         Overgangsgesprekken

Ma 9 juli                                  musical groep 8a

Di 10 juli                                  musical groep 8b

Do 12 juli                                Zomerfeest. (kinderen ’s ochtends vrij)

Vrij 13 juli                               12.00 uur alle kinderen vrij

Ma 27 aug                              Eerste schooldag 2018-2019

sportdag 2018

Het was een fantastische sportdag met enthousiaste ouders en kinderen. Het weer was goed en de stemming zat er goed in.

Veel dank aan alle hulpouders!!!

groet van de kleuterbouw

Persbericht gemeente Stichtse Vecht

Bijeenkomst voor ouders uit gemeente Stichtse Vecht

Stichting UW Ouderplatform organiseert op 24 mei een interactieve bijeenkomst om met elkaar te leren van ervaringen. Heeft uw kind extra hulp op school of thuis nodig dan krijgt u als ouder met allerlei nieuwe informatie, regels en deskundigen te maken. Ervaringen van andere ouders geven vaak erkenning en herkenning maar ook nieuwe inzichten in allerlei mogelijkheden. Deze avond praten we met elkaar over ervaringen in een interactief programma en kleine groepjes.

Elke ouder vindt het prettig als het goed gaat met de ontwikkeling van het kind en het goed kan meedoen in de samenleving. Maar dit is niet voor elk kind vanzelfsprekend en dan zijn er allerlei mogelijkheden voor ondersteuning en zorg op school en thuis. Dit kan om kleine hulpvragen gaan maar ook intensieve zorgvragen als een kind een beperking heeft of psychische problemen.

Met elkaar kijken we ook naar positieve en negatieve ervaringen en hoe daarover gemeenten en onderwijs kunnen adviseren.  Het team van UW Ouderplatform staat deze avond ook voor u klaar om vragen te beantwoorden en u te voorzien van de juiste informatie. U kunt aanmelden (is verplicht) via www.uwouderplatform.nl

Cursus voor ouders: Het gesprek met school

Op dinsdagavond 5 juni start stichting UW Ouderplatform een cursus voor ouders over het gesprek met school. Een goede relatie met school is belangrijk voor kinderen maar kan soms lastig zijn. Hoe ga je het gesprek aan als er meer informatie nodig is, meer ondersteuning of ontevreden bent over het onderwijs voor je kind? Ouders worden tijdens deze cursus geïnformeerd over belangrijke gespreksonderwerpen. Verder worden praktische vaardigheden geoefend voor een goed gesprek. Deze training van twee avonden is voor (pleeg)ouders uit gemeente Stichtse Vecht. De training is in de Ark in Maarssenbroek en begint om 19.30 uur. Bezoek de website www.uwouderplatform.nl voor meer informatie en u kunt aanmelden tot 1 juni (= verplicht).

 

Stichting Ouderplatform

Florissant Mei 2018

Sportdagen 17 en 18 mei

De sportdagen worden dit jaar gehouden op de hockeyvelden van het sportpark “de Heul”.

Alle kinderen worden om 9.45 op de hockeyvelden verwacht. We hebben een eigen plek om te verzamelen en om de spullen neer te leggen. Op deze plek krijgen de kinderen van hun eigen juf of meester het Graaf Floris shirt uitgedeeld en horen ze bij welke begeleider ze moeten zijn. Na afloop geven de kinderen het shirt ook weer terug aan hun eigen juf of meester.

  • Denk aan voldoende eten en drinken. Ook aan lunch voor de groepen 3 t/m 8.
  • Denk aan de juiste kleding, passend bij het weer en de sportieve activiteiten.
  • Denk ook aan zonnebrand.

De weersverwachting voor beide dagen ziet er goed uit, maar bij twijfel kunt u ’s ochtends op de website kijken of de sportdag wel of niet doorgaat. Wanneer de sportdag niet doorgaat, worden de kinderen gewoon op school verwacht.

Donderdag 17 mei

Sportdag voor de groepen 1 t/m 5

Voor de groepen 1, 2 eindigt de sportdag om 12.00 uur

Voor de groepen 3, 4 en 5 eindigt de sportdag om 14.00 uur

De groepen 6, 7 en 8 hebben deze dag gewoon school

Vrijdag 18 mei

Sportdag voor de groepen 6, 7 en 8

De sportdag eindigt om 14.00 uur

De groepen 1 t/m 4 zijn vrij

Groep 5 heeft deze dag gewoon school

 

St. Maarten

De opkomst voor het benefietconcert en de kunstveiling viel wat tegen, waarschijnlijk vanwege het mooie weer, maar de Graaf Floris was verhoudingsgewijs goed vertegenwoordigd. We weten nog niet de definitieve opbrengst van alle acties, maar naast de boeken is er een kleine 6000 euro opgehaald. Al met al een heel mooi bedrag om een school op St. Maarten te kunnen steunen. De werkgroep zal zich inzetten om het geld op een zorgvuldige manier op plaats van bestemming te krijgen.

 

10-jarig bestaan Brede School

Volgende week woensdag bestaat het gebouw de Brede School,  waarin onze school gehuisvest is 10 jaar.

Dit willen wij samen met de gebruikers, onze collega’s van ’t Podium en Kind en Co op kleine schaal vieren. Aan het einde van de ochtend gaan we spelletjes en activiteiten door het hele gebouw organiseren. Alle groepen worden door elkaar gemixt en aan het einde van de ochtend zal iemand van de Gemeente Stichtse Vecht alle kinderen toespreken op het schoolplein. De kinderen kunnen op de gewone tijden worden opgehaald.

 

Dinsdag 22 mei Studiedag

Dinsdag 22 mei krijgt het team een workshop over ons nieuwe communicatiemiddel Social Schools. Na deze dag zult u snel geïnformeerd worden over dit systeem en hoe het werkt.

Naast het feit dat dit systeem stichting-breed gebruikt wordt, voldoet het ook aan de nieuwe privacywet. Naast deze workshop gaan wij ons ook buigen over de plannen voor het nieuwe schooljaar en de planning daarvan. Evaluatie van het afgelopen jaar en verbeterpunten voor het nieuwe jaar komen hierbij aan bod. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

 

Formatie volgend schooljaar

Maandag 14 mei zullen wij de formatie voorleggen aan de MR. Wanneer hier geen noemenswaardige opmerkingen over komen laten wij het u volgende week ook weten.

We denken dat we weer een mooi plaatje hebben kunnen neerzetten waarbij er ook ruimte is om tegemoet te komen aan werkdrukverlaging omdat we iets meer mensen kunnen inzetten.

Zo kunnen we de leerkrachten tijdens de toets-weken en het schrijven van rapporten een administratie-dag toekennen die door een collega kan worden ingevuld. Wat extra RT tijd en gelegenheid voor collega’s om zich te scholen zijn ook mogelijk.

Al deze vormen die tot werkdrukverlaging kunnen worden ingezet komen tijdens de studiedag aan de orde en moeten door de teamleden van de MR goedgekeurd worden.

 

Schoolfotograaf

Dinsdag 29 mei is de schoolfotograaf weer bij ons op school. Jongere kinderen mogen met hun broertjes en zusjes op de foto. Hiervoor is gelegenheid tussen 08.20 en 09.00 uur.

 

A4daagse

De avond4daagse vindt weer plaats van dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni. U heeft zich al in kunnen schrijven. De avond4daagse commissie zal u tegen die tijd nog verder informeren over de aanvangstijden.

 

Data

Ma 14 mei                              MR vergadering (20.00 uur)

Don 17 mei                            Sportdag groep 1 t/m 5

Vrij 18 mei                              Sportdag gr 6 t/m 8

Vrij 18 mei                              Studiedag groep 1 t/m 4,  kinderen vrij

Ma 21, 22 mei                        2de Pinksterdag en studiedag,  alle kinderen vrij.

Woe 23 mei                            10-jarig bestaan

Di 29 mei                                Schoolfotograaf

Di 29 mei t/m 1 juni                Avond4daagse

Week 23 en 24                       Toetsweken

Woe 13 t/m 15 juni                 Kamp groep 8

Ma 18 juni                              Schoolreisjes groep 1 t/m 7

Do 21 juni                               Rapporten mee

Ma 2 en 5 juli                          Overgangsgesprekken

Ma 9 juli                                  musical groep 8a

Di 10 juli                                 musical groep 8b

Do 12 juli                                Zomerfeest