Florissant september 2017

Florissant
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 22 nr. 2  sept. 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl

Welkom
Amélie is vier geworden en heeft haar plekje gevonden in de groep van juf Karin en juf Astrid. Wij wensen haar een hele fijne basisschooltijd toe.

Staken op donderdag 5 oktober
Wij als team van de Graaf Floris hebben besloten ons aan te sluiten bij onze collega’s in het land en te gaan staken. Alle kinderen zijn donderdag  5 oktober vrij!
KMN Kind & Co heeft de intentie dat de bso’s geopend zijn die dag.
Hierbij gelden de volgende afspraken:
• Zij bieden alleen opvang aan de huidige klanten.
• Kinderen die normaliter bso-opvang hebben op de donderdagmiddag hebben voorrang op kinderen die normaal niet op de donderdag komen.
• Kinderen die normaliter op de donderdag ook komen, betalen vanaf openingstijd
’s ochtends tot start bso. Er mag ook een vakantiedag voor in worden gezet.
Ruildag MAG NIET.
• Kinderen die normaliter op donderdag niet komen kunnen opgevangen worden vanaf 07.30 tot start bso (ouders hebben normaliter deze dag ook anders geregeld na schooltijd) Ook deze ouders mogen er een vakantiedag voor inzetten of betalen deze uren.
• De clustermanager bepaalt hoeveel groepen er open gaan of dat er locaties worden samengevoegd. Immers, wanneer er onvoldoende personeel is, kan een besluit zijn om niet alle groepen open te stellen.

Algemene Ouderraadvergadering 25 september
Hierbij nodigt de ouderraad de ouders uit om bij de Algemene ouderraadvergadering aanwezig te zijn.
Locatie: aula OBS Graaf Floris
Aanvang: 20.15 uur
Agenda
1. opening
2. Jaarverslag 2016-2017
3. Financieel jaarverslag 2016-2017
4. Budgetvaststelling
5. Bezetting ouderraad
6. Rondvraag
7. Sluiting Algemene Ouderraadvergadering.

In de bijlage vindt u het jaarverslag en het financieel jaarverslag is op de avond ter inzage.

Vreedzame school
De afspraken met de kinderen zijn gemaakt en hangen inmiddels in de klassen.
Via de nieuwsbrieven van de Vreedzame school houden we u op de hoogte van de verschillende blokken/ onderwerpen die aan bod komen. Vraag uw kind er gerust ook naar.
Zie de bijlage voor de nieuwsbrief.

Leerokest
Komende vrijdag start het leerorkest weer met de wekelijkse lessen. De groepen 6 en 7 gaan verder met hun gekozen muziekinstrument en de groepen 5 krijgen in een cyclus van 4 weken, 4 instrumenten aangeboden. Aan het einde van deze periode wordt er weer een concert gegeven.
Actie St. Maarten
Na de herfstvakantie starten we het project Natuurrampen waarbij orkaan Irma op St Maarten centraal staat. Wat betreft eventuele acties op schoolniveau in samenwerking met de andere scholen in Loenen, hebben we a.s. vrijdag 22 september een overleg. Mocht u nog willen aansluiten of goede suggesties hebben dan horen wij dat graag.

Data
Vrijdag 22 sept. start Leerorkest
Maandag 25 sept. Algemene Ouderraadvergadering 20.15 uur
Maandag 2 okt. MR vergadering
Woensdag 4 okt. Start Kinderboekenweek (thema: Griezelen)
Donderdag 5 okt. Staking (alle kinderen zijn vrij)
Maandag 9 okt. Boekenmarkt 17.00-19.00 uur
Vrijdag 13 okt. Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
Maandag 16 t/m 20 okt. Herfstvakantie