Florissant november 2017

Welkom

Bij juf Marlien is Scott aan het oefenen. Eind november wordt hij vier en hoort hij er helemaal bij. We wensen hem een hele fijne Graaf Floristijd toe.

Project: Natuurverschijnselen (St Maarten).

Op donderdag 23 november sluiten wij het project af:

Hieronder nog even het programma:

Gezien de hoeveelheid kinderen en ouders geven we twee voorstellingen waarvoor u van tevoren kunt intekenen. De kleuters houden een minivoorstelling in hun eigen klas. Zij mogen ’s ochtends de generale repetitie bijwonen.

Donderdag 23 november

13.30-14.30 uur Voorstelling groep 3 t/m 8

14.30-15.00 uur Minivoorstelling kleuters in hun eigen klas
18.00-18.30 uur Boekenmarkt

18.30-19.30 uur Voorstelling groep 3 t/m 8

19.30-20.00 uur Boekenmarkt

Wanneer u ’s avonds inschrijft wilt u er dan rekening mee houden dat we geen ruimte hebben voor de kleuters, of jongere kinderen als publiek.

Vrijdag 24 november

08.20-09.00 Open huis groep 1 t/m 8

St Maarten

Na de schokkende beelden en berichten over de verwoesting op St Maarten door orkaan Irma hebben de scholen uit Loenen en Vreeland de handen in elkaar geslagen. Hierin laat een dorp zien waar het groots in kan zijn. De basisscholen Podium Loenen, St Ludgerus, CSV de Ridderhof en OBS Graaf Floris hebben in samenwerking met ouders een werkgroep gevormd. U heeft daar al verschillende keren over gehoord.

Oprichting Stichting

Dit schooljaar wil de werkgroep gebruiken om geld op te halen voor de wederopbouw van scholen op St Maarten met in het bijzonder de Sister Marie Laurence school die volledig verwoest is. Om de financiële verantwoordelijkheden zo zuiver mogelijk te laten verlopen is er gekozen voor een Stichting. Maandag 13 november is die officieel opgericht en bijgeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. De Stichting zal geen donaties overmaken naar de regering op St Maarten maar gebruik maken voor de lokale contacten die op St Maarten aanwezig zijn.

Het voorlopige (jaar)programma rond St Maarten

  • 23 november afsluiting Project St Maarten / natuurverschijnselen
  • 23 november Boekenverkoop voor een school op St Maarten.
  • Op de afsluiting zal van Kralingen weer met zijn boeken komen. “Koop een boek en geef een boek weg”.
  • Met de Kerstviering iets laten maken door de kinderen en dit door de ouders laten kopen. Opbrengst St Maarten (nog niet zeker)
  • Feb/ maart een kunstveiling met alle scholen in Loenen tegelijk met aansluitend een benefietconcert van het Leerorkest.
  • Mei / juni een sponsorloop met alle scholen waarbij de opbrengst ook weer voor St Maarten is.
  • Dit zijn de voorlopige plannen waarin nog gevarieerd kan worden.

Trefbaltoernooi  

We kunnen met veel trots melden dat zowel de jongens als de meisjes het trefbaltoernooi voor alle groepen 8 uit de omgeving, hebben gewonnen. Hoewel het goed kunnen gooien en ontwijken van de bal een voorwaarde is, is het vooral ook heel belangrijk om samen te spelen. Het is fijn om te merken dat onze oudsten van de school daar sterk in zijn. Gefeliciteerd jongens en meisjes!

Vrienden van de Graaf Floris

De “vrienden van de Graaf Floris” een stichting waarin de ouders van kinderen van de Graaf Floris vertegenwoordigd zijn, doen regelmatig een donatie. Dit keer hebben ze voor ruim 500 euro de aanschaf van een stapel boeken, speciaal voor kinderen met dyslexie, gerealiseerd. We zijn er erg blij mee dat we op deze wijze kinderen met dyslexie ook leuke actuele boeken kunnen aanbieden.

Sinterklaas

De Sint komt dit weekend alweer naar ons dorp. Om de school weer in feestelijke Sint sferen te brengen wil de Ouderraad bij deze een oproep doen om op maandagavond 20 november te komen versieren. Om 20.00 uur liggen de versieringen en papier en plakband klaar en kunnen we wat extra handen goed gebruiken. Op vrijdag 24 november mogen de kinderen hun schoen meenemen en wie weet stopt Sint er in dat weekend wel iets in. Op donderdag 30 november in de middag gaan we koekvergulden. De leerkrachten uit de verschillende groepen zullen hiervoor nog wel een oproep doen.

Vreedzame school

Volgende week gaan we beginnen met blok drie van de Vreedzame school met het thema: “We hebben oor voor elkaar”. In de bijlage vindt u informatie over de inhoud van dat blok. Via de leerkracht van uw kind krijgt u de klasgebonden kletskaarten en informatie.

 

Data

Maandag 20 november Sint versieren

Donderdag 23 november Afsluiting project met voorstelling

Vrijdag 24 november Open huis 08.20-09.00 in groep 1 t/m 8

Vrijdag 24 november Schoen zetten

Donderdag 30 november Koekvergulden

Dinsdag 5 december Sinterklaas op school

Maandag 11 december MR vergadering (20.00 uur)