Florissant Mei 2018

Sportdagen 17 en 18 mei

De sportdagen worden dit jaar gehouden op de hockeyvelden van het sportpark “de Heul”.

Alle kinderen worden om 9.45 op de hockeyvelden verwacht. We hebben een eigen plek om te verzamelen en om de spullen neer te leggen. Op deze plek krijgen de kinderen van hun eigen juf of meester het Graaf Floris shirt uitgedeeld en horen ze bij welke begeleider ze moeten zijn. Na afloop geven de kinderen het shirt ook weer terug aan hun eigen juf of meester.

  • Denk aan voldoende eten en drinken. Ook aan lunch voor de groepen 3 t/m 8.
  • Denk aan de juiste kleding, passend bij het weer en de sportieve activiteiten.
  • Denk ook aan zonnebrand.

De weersverwachting voor beide dagen ziet er goed uit, maar bij twijfel kunt u ’s ochtends op de website kijken of de sportdag wel of niet doorgaat. Wanneer de sportdag niet doorgaat, worden de kinderen gewoon op school verwacht.

Donderdag 17 mei

Sportdag voor de groepen 1 t/m 5

Voor de groepen 1, 2 eindigt de sportdag om 12.00 uur

Voor de groepen 3, 4 en 5 eindigt de sportdag om 14.00 uur

De groepen 6, 7 en 8 hebben deze dag gewoon school

Vrijdag 18 mei

Sportdag voor de groepen 6, 7 en 8

De sportdag eindigt om 14.00 uur

De groepen 1 t/m 4 zijn vrij

Groep 5 heeft deze dag gewoon school

 

St. Maarten

De opkomst voor het benefietconcert en de kunstveiling viel wat tegen, waarschijnlijk vanwege het mooie weer, maar de Graaf Floris was verhoudingsgewijs goed vertegenwoordigd. We weten nog niet de definitieve opbrengst van alle acties, maar naast de boeken is er een kleine 6000 euro opgehaald. Al met al een heel mooi bedrag om een school op St. Maarten te kunnen steunen. De werkgroep zal zich inzetten om het geld op een zorgvuldige manier op plaats van bestemming te krijgen.

 

10-jarig bestaan Brede School

Volgende week woensdag bestaat het gebouw de Brede School,  waarin onze school gehuisvest is 10 jaar.

Dit willen wij samen met de gebruikers, onze collega’s van ’t Podium en Kind en Co op kleine schaal vieren. Aan het einde van de ochtend gaan we spelletjes en activiteiten door het hele gebouw organiseren. Alle groepen worden door elkaar gemixt en aan het einde van de ochtend zal iemand van de Gemeente Stichtse Vecht alle kinderen toespreken op het schoolplein. De kinderen kunnen op de gewone tijden worden opgehaald.

 

Dinsdag 22 mei Studiedag

Dinsdag 22 mei krijgt het team een workshop over ons nieuwe communicatiemiddel Social Schools. Na deze dag zult u snel geïnformeerd worden over dit systeem en hoe het werkt.

Naast het feit dat dit systeem stichting-breed gebruikt wordt, voldoet het ook aan de nieuwe privacywet. Naast deze workshop gaan wij ons ook buigen over de plannen voor het nieuwe schooljaar en de planning daarvan. Evaluatie van het afgelopen jaar en verbeterpunten voor het nieuwe jaar komen hierbij aan bod. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

 

Formatie volgend schooljaar

Maandag 14 mei zullen wij de formatie voorleggen aan de MR. Wanneer hier geen noemenswaardige opmerkingen over komen laten wij het u volgende week ook weten.

We denken dat we weer een mooi plaatje hebben kunnen neerzetten waarbij er ook ruimte is om tegemoet te komen aan werkdrukverlaging omdat we iets meer mensen kunnen inzetten.

Zo kunnen we de leerkrachten tijdens de toets-weken en het schrijven van rapporten een administratie-dag toekennen die door een collega kan worden ingevuld. Wat extra RT tijd en gelegenheid voor collega’s om zich te scholen zijn ook mogelijk.

Al deze vormen die tot werkdrukverlaging kunnen worden ingezet komen tijdens de studiedag aan de orde en moeten door de teamleden van de MR goedgekeurd worden.

 

Schoolfotograaf

Dinsdag 29 mei is de schoolfotograaf weer bij ons op school. Jongere kinderen mogen met hun broertjes en zusjes op de foto. Hiervoor is gelegenheid tussen 08.20 en 09.00 uur.

 

A4daagse

De avond4daagse vindt weer plaats van dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni. U heeft zich al in kunnen schrijven. De avond4daagse commissie zal u tegen die tijd nog verder informeren over de aanvangstijden.

 

Data

Ma 14 mei                              MR vergadering (20.00 uur)

Don 17 mei                            Sportdag groep 1 t/m 5

Vrij 18 mei                              Sportdag gr 6 t/m 8

Vrij 18 mei                              Studiedag groep 1 t/m 4,  kinderen vrij

Ma 21, 22 mei                        2de Pinksterdag en studiedag,  alle kinderen vrij.

Woe 23 mei                            10-jarig bestaan

Di 29 mei                                Schoolfotograaf

Di 29 mei t/m 1 juni                Avond4daagse

Week 23 en 24                       Toetsweken

Woe 13 t/m 15 juni                 Kamp groep 8

Ma 18 juni                              Schoolreisjes groep 1 t/m 7

Do 21 juni                               Rapporten mee

Ma 2 en 5 juli                          Overgangsgesprekken

Ma 9 juli                                  musical groep 8a

Di 10 juli                                 musical groep 8b

Do 12 juli                                Zomerfeest