Florissant 4 Juni 2018

Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 22 nr. 11 juni 2018

e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl

 De laatste Florissant

U heeft vandaag als ouder/verzorger een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan Social Schools.  Via een koppelcode kunt u lid worden van het communicatiesysteem Social Schools. Hiermee gaan de leerkrachten in de toekomst op klassenniveau met u communiceren. U bent alleen lid van de groep van uw eigen kind.
Het gaat bijvoorbeeld om een berichtje met hulpverzoek, een reminder over huiswerk, of gewoon een leuke foto over wat we in de klas hebben gedaan. U heeft deze aankondiging via uw mailboxadres ook gekregen. Bij die mail zit een bijlage die uitlegt waarom we voor dit systeem gekozen hebben en via Youtube social schools kunt u d.m.v. informatiefilmpjes nog meer achtergrond informatie krijgen/ lezen. U kunt Social schools vergelijken met een Graaf Florisschool app. Te lezen via de computer en via de app.
In de toekomst zal ook de gesprekkenplanner via Social School gaan. Het is van belang dat u de koppeling via de koppelcode maakt zodat u alle informatie over school blijft krijgen. Mocht u geen code hebben ontvangen wilt u dan contact opnemen via info@obsgraaffloris.nl

Avondvierdaagse

Helaas is de eerste avond van de avond4daagse afgelast vanwege het weer maar de afgelopen avonden hebben we heel erg geboft met het weer. We gaan ervan uit dat het vanavond weer een feestje wordt maar houdt u a.u.b. rekening met een kleine regenbui. Maandag worden de medailles op school uitgereikt.

 

Vakanties volgend schooljaar

Verschillenden onder u hebben gevraagd om de informatie rondom vakanties van het nieuwe schooljaar. Alle vakanties zijn bekend buiten de meivakantie. Wanneer wij meegaan met de andere scholen in Loenen hebben we na de meivakantie nog 11 weken te gaan en dat is voor kinderen erg lang. Willen we de meivakantie opbreken in 1 week mei en 1 week hemelvaart/ pinksteren dan lopen we niet gelijk en hebben we problemen met de planning van de avond4daagse. U begrijpt het: een dilemma waarbij we niet iedereen tevreden kunnen stellen. Hieronder heeft u in ieder geval de planning van de overige vakantiedagen minus alle studiedagen en de meivakantie. Eind volgende week kunnen we hier een beslissing over nemen in de MR (medezeggenschapsraad).

U krijgt dan zo snel mogelijk bericht.

Vakantierooster 2018-2019 OBS Graaf Floris

Herfstvakantie:                    Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018

Kerstvakantie:                      Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 2019

Studiedag                              Donderdag 21 februari 2019

Voorjaarsvakantie:              Vrijdag 22 februari t/m vrijdag 1 maart 2019

 

April/meivakantie:                  nog nader te bepalen

 

Hemelvaartvrij:                     Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren:                             Maandag 10 juni 2019 2e Pinksterdag

Zomervakantie                      Maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

 

 Formatie 2018 2019

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Groep 1a-2a Marlien Marlien Marlien Marlien Annemieke
Groep 1b-2b Astrid Astrid Karin Karin Karin
Groep 3 Hanneke Hanneke Hanneke Astrid Astrid
Groep 4 Alliki Alliki Alliki Karolien Karolien
Groep 5/6 Tatjana/ Boris Tatjana/ Boris Tatjana/ Boris Tatjana/ Boris Boris
Groep 5 Janneke Janneke Janneke Annemieke Janneke
Groep 6 Susan Susan Susan Susan Maartje
Groep 7 Ada Ada Ada Inge Ada
Groep 8 Billie Karolien Billie Billie Billie
Adjunct Gijsbert
RT Gijsbert Gijsbert
Gym Ben Astrid
IB Gijsbert
administratie Jeannette Jeannette
Conciërge Esther Esther Esther
Directie Carolina Carolina Carolina Carolina

 

Overgangsgesprekken maandag 2 en  donderdag 5 juli

Zoals u hierboven al heeft kunnen lezen krijgt u binnenkort de uitnodiging voor de overgangsgesprekken via Social Schools. Het gaat op een vergelijkbare manier als in het verleden maar nu via ons interne communicatiemiddel Social Schools. Het is dus van belang dat u de koppelcode activeert anders kunt u geen gesprek inplannen.

De overgangsgesprekken duren 10 minuten. Omdat we bij de evaluatie van de LOK gesprekken terugkregen dat het soms fijn is om deze gesprekken zonder kinderen te voeren vragen we u dit van te voren aan te geven bij de leerkracht. We gaan ervan uit dat de kinderen meekomen,  tenzij u anders doorgeeft aan de leerkracht.

 

Zomerfeest

Donderdag 12 juli hebben we weer ons jaarlijks zomerfeest. Het thema is: Alles is liefde.

’s Ochtends zijn de kinderen vrij en ’s middags worden er spelletjes op school georganiseerd. Ook nu vragen wij u weer om bij te dragen aan het buffet voor de avond zodat iedereen lekker kan smikkelen. De avond met voorstelling, loterij en gezellig samenzijn duurt tot 20.00 uur. We zijn nog volop met de voorbereidingen bezig. Binnenkort krijgt u de uitnodiging en precieze tijden.

 

Herinnering betaling schoolreisje / schoolkamp

NL82 INGB 0006728792  t.n.v. OBS Graaf Floris schoolreizen

met vermelding naam en groep.

Groep 1 en 2
maandag 18 juni naar Monkeytown
Kosten:  20 euro
Groep 3, 4, 5
maandag 18 juni naar Drievliet
Kosten:  33 euro
Groep 6, 7 
maandag 18 juni naar Duinrell
Kosten:  30 euro
Groep 8
13 t/m 15 juni naar Austerlitz
Kosten  : 95 euro
Data

Di 29 mei t/m 1 juni             Avond4daagse

Ma 4 juni                                 MR

Ma 11 juni                               Ouderraad

Week 23 en 24                       Toetsweken

Woe 13 t/m 15 juni                Kamp groep 8

Ma 18 juni                               Schoolreisjes groep 1 t/m 7

Vr 29 juni                               Rapporten mee

Ma 2 en 5 juli                         Overgangsgesprekken

Ma 9 juli                                  musical groep 8a

Di 10 juli                                  musical groep 8b

Do 12 juli                                Zomerfeest. (kinderen ’s ochtends vrij)

Vrij 13 juli                               12.00 uur alle kinderen vrij

Ma 27 aug                              Eerste schooldag 2018-2019