Florissant juni 2017

Florissant
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 21 nr. 14  juni 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl
Avondvierdaagse
Vandaag is alweer de laatste avond van de avondvierdaagse. Wat hebben we een schitterend weer gehad. Dat maakt het wandelplezier nog mooier. Dank aan de inzet van alle ouderraadleden en vrijwilligers. Onze dank gaat ook uit naar Harry Houtman (organisator avond4daagse) die dit jaar zijn veertigjarig jubileum viert.
Leerling- en oudertevredenheidsonderzoek
Om de kwaliteit van de Graaf Floris school hoog te houden willen we regelmatig checken hoe ouders en kinderen onze school ervaren. Volgende week zult u een uitnodiging krijgen om een digitale vragenlijst in te vullen. Natuurlijk horen wij graag uw mening! De kinderen van de groep 5 t/m 8 zullen op school een vragenlijst invullen.
Verkiezing MR ouder
Bericht vanuit de MR
Gezocht: Betrokken ouder voor de medezeggenschapsraad (MR)
Beste ouders,
Aan het eind van dit schooljaar verlaat Suzanne Steenpoorte de MR en daarom zoeken wij voor volgend schooljaar een nieuw ouder-lid.
De MR bestaat uit 6 leden; 3 ouders en 3 leerkrachten.
De ouders in de MR zijn momenteel: Suzanne Steenpoorte (voorzitter), Caroline Ditvoorst en Elice de Jong. Ook Paul Flapper is aanwezig bij de vergaderingen. Hij vertegenwoordigt onze school bij de GMR-vergaderingen.
Voor Elice en Caroline is hun eerste 3 jaars termijn verstreken, maar zij hebben zich gelukkig herkiesbaar gesteld.
Alle ouders die de onderwijskundige en financiële zaken van de school aan het hart gaan, komen in aanmerking voor een functie in de MR. Per schooljaar komt de MR ongeveer 8 keer bij elkaar.
Heeft u interesse?
Mail dan voor 9 juni 2017 naar Maartje Vedder (maartjevedder@obsgraaffloris.nl).
Stel u zelf kort voor en geef ook uw motivatie aan. Als de inschrijving is gesloten, zullen er bij aanmelding van meerdere kandidaten verkiezingen uitgeschreven worden.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met : Suzanne Steenpoorte (06-46610455) of Maartje Vedder (06-54613994)
Paulien van der Veen
Paulien is een gewaardeerd collega van één van de andere scholen binnen onze stichting.
Door persoonlijke omstandigheden is zij een tijdje uit de roulatie geweest. Vanaf volgende week gaat zij re-integreren bij ons op school en zal zij individuele leerlingen toetsen en onze leerkrachten ondersteunen. We zijn blij dat we zo iets voor elkaar kunnen betekenen.
Kickboksen op zaterdag
Helaas heeft afgelopen woensdag de kickboks workshop niet plaatsgevonden ivm ziekte van de leerkracht. Hopelijk wordt hij dit schooljaar nog ingehaald.
Naast de workshops op school organiseren zij een drietal bijeenkomsten op zaterdagen. Van 10 tot 11 uur op 17, 24 juni en 1 juli. In de bijlage vindt u hoe u zich kunt opgeven.
Zomerfeest
Oproep aan alle ouders: Cadeaus voor “de vrienden van de Graaf Floris-loterij”
Beste ouders,
Donderdag 6 juni 2016 is het eindfeest (voorlaatste schooldag), van de Graaf Floris. Op deze dag wordt er een loterij georganiseerd door “de vrienden van de Graaf Floris”.
Wij zijn voor de loterij hard op zoek naar leuke cadeaus voor jong en oud(ers). Dit gaat om nieuwe spullen en dus niet tweedehands.
Indien u zelf, iemand in de familie-, en/ of vriendenkring nog leuke cadeaus heeft dan houden wij ons van harte aanbevolen.
Cadeaus voor de loterij kunnen bij (juf) Karin en Carolina in worden geleverd,
Bij voorbaat dank
Met vriendelijke groeten
De vrienden van de Graaf Floris.
Data
Ma 5 juni  Pinkstervrij
Week 23 en 24  Toetsweek gr 1 t/m 7
Woe 7 t/m vrij 9 juni  Kamp groep 8
Ma 19 juni  Schoolreisjes groep 1 t/m 7
Ouderraad vergadering
Vrij 23 juni  Rapport mee
Ma 26 en woe 28 juni  Contactavonden
Do 29 juni   MR vergadering
Ma 3 juli   Musical gr 8
Do 6 juli   Zomerfeest (afwijkende schooltijden)
Vrij 7 juli   Vanaf 12.00 uur zomervakantie gr 1 t/m 8

kickboxing zomerstop geen probleem 2017 pdf