Jeugdcultuurfonds

Kunstlessen voor uw kind onbetaalbaar? Doe een beroep op het Jeugdcultuurfonds!

Zingt of danst uw kind de hele dag? Of heeft uw kind talent voor toneel? Maar kunt u de lessen niet betalen? Doe een beroep op het Jeugdcultuurfonds!

Alle kinderen moeten zich in hun vrije tijd op kunstzinnig vlak kunnen ontwikkelen. Soms kan dit niet, omdat de ouders er het geld niet voor hebben. Dansen, musiceren, toneelspelen, schrijven of schilderen is voor deze kinderen dan nauwelijks weggelegd. Het Jeugdcultuurfonds neemt deze financiële drempel weg, zodat uw kind alsnog de gewenste kunstlessen kan volgen.

Carolina van den Bouwhuijsen is intermediair van het Jeugdcultuurfonds en kan voor u een aanvraag indienen. U kunt uw kind hiervoor aanmelden. Zo stimuleren we samen hun creativiteit, talent, sociale vaardigheden en hun (nieuwe) kijk op de wereld!

Kijk voor meer informatie op: www.jeugdcultuurfonds.nl.
En volg het Jeugdcultuurfonds op Facebook en Twitter.

Heksenpad

Om eens goed te kijken naar verschillende herfstverschijnselen (gekleurde blaadjes, eikels, kastanjes, paddenstoelen enz.), is groep 3 op pad geweest met een heks. Om het geleerde toe te passen hebben de kinderen een heerlijk heksensoepje gemaakt om de dieren beter te maken! Het was een leuk uitje!

Groep 4 Zoekt de goede ‘route’ uit naar het speelplein

De taalmethode is groep 4 begonnen met het thema ‘Onderweg’ .

Daarvoor hebben we ook routebeschrijvingen moeten volgen.

Zo kwamen we bij het speeltuintje uit (september 2017)

     

In de kinderboekenweek hebben we samen enge monsters geschilderd. Eerst mooie vlekken maken met waterverf en daarna er met zwarte stift en ogen een monster van maken. Als u ze wilt bekijken, ze hangen nog in de gang (oktober, 2017).

                    

In groep 4 beginnen we ook met presentaties geven.In de ‘Dit ben ik’ presentatie vertel je alles over jezelf. De andere kinderen luisteren en stellen vragen. Het is spannend maar ook héél leuk (oktober, 2017).

Het project na de herfstvakantie gaat over natuurverschijnselen. We zijn begonnen in de hele school met het doen van proefjes over water en wind. Leuk om te zien hoe de kinderen van alle groepen samenwerkten (oktober, 2017).

 

Florissant oktober 2017

Florissant
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 22 nr. 3  oktober 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl
Studiedag
Vrijdag 13 oktober waren alle kinderen vrij en bereidden de leerkrachten zich voor op het nieuwe thema na de herfstvakantie: Natuurverschijnselen (St Maarten). Op maandagmiddag 23 oktober starten we met allerlei proefjes om in de sfeer te komen. Gedurende 5 weken gaan de kinderen werken aan dit thema en we sluiten op 23 november af met een voorstelling van de kinderen. Gezien de hoeveelheid kinderen en ouders geven we twee voorstellingen waarvoor u van tevoren kunt intekenen. De kleuters houden een minivoorstelling in hun eigen klas. Zij mogen ’s ochtends de generale repetitie bijwonen.

Donderdag 23 november
13.30-14.30 uur   Voorstelling groep 3 t/m 8

14.30-15.00 uur  Minivoorstelling kleuters

17.30-18.30 uur  Boekenmarkt

18.30-19.30 uur  Voorstelling groep 3 t/m 8

Wanneer u ’s avonds inschrijft wilt u er dan rekening mee houden dat we geen ruimte hebben voor de kleuters, of jongere kinderen als publiek.

Vrijdag 24 november
08.20-09.00  Open huis groep 1 t/m 8

St Maarten
De werkgroep is inmiddels al een aantal keren bij elkaar geweest en de groepen 4/5, 5, 6, 7  en 8 hebben bezoek gehad van Carlijn  Zij woont op St Maarten (heeft twee dochters) en heeft haar ervaringen en foto’s met de kinderen gedeeld. De kinderen hebben vragen kunnen stellen en zo is bij hen ook het idee gaan leven dat zij  kunnen/ willen helpen dmv van acties die geld opleveren. De eerste opbrengsten zijn al binnen, omdat men tijdens de boekenmarkt kon doneren en Meneer van Kralingen van elk verkocht boek minimaal 10 % doneert. We zijn op het moment een stichting in het leven aan het roepen van de 4 samenwerkende scholen, zodat we er zorg voor kunnen dragen dat het geld wat wordt ingezameld ook op de goede plek terecht komt. Er is ook een logo ontwikkeld dat u de komende tijd vaker tegen zult komen. Inmiddels is de werkgroep uitgebreid tot 8 personen van de verschillende scholen.

Naast de werkgroep die zich bezig gaat houden met de acties is het de bedoeling dat er in de klas, na de herfstvakantie gewerkt wordt aan de natuurverschijnselen lucht, water aarde en vuur, wat natuurlijk nauw verbonden is met de natuurramp op St Maarten.

Het voorlopige (jaar)programma rond St Maarten

23 november afsluiting Project St Maarten / natuurverschijnselen

23 november Boekenverkoop voor een school op St Maarten.

Op de afsluiting zal van Kralingen weer met zijn boeken komen. “Koop een boek en geef een boek weg”.
Met de Kerstviering iets laten maken door de kinderen en dit door de ouders laten kopen. Opbrengst St Maarten (nog niet zeker)

Feb/ maart een kunstveiling met alle scholen in Loenen tegelijk met aansluitend een benefietconcert van het Leerorkest.

Mei / juni een sponsorloop met alle scholen waarbij de opbrengst ook weer voor St Maarten is.
Dit zijn de voorlopige plannen waarin nog gevarieerd kan worden.

Nickelodeon in groep 8a en 8b
Nickelodeon heeft dinsdag 10 oktober de aflevering 1 en 5 opgenomen van hun nieuwe serie: “Bart in de klas”. Het thema is mobiele telefonie en deze aflevering ging speciaal over beltegoed, de toegang tot Wifi en wat kun je allemaal met je telefoon. Er was een vraaggesprek in de groep, een spel met stellingen, een bandenplakchallenge met als prijs voor de winnaars: een SLIME-douche.
De kinderen deden TE goed mee en moesten wat meer door elkaar praten en wat meer tegen elkaar aanlopen. Daar gaat onze goede opvoeding. Het was leuk en leerzaam om te zien welke taken de verschillende mensen tijdens het filmen hadden. De regisseur die de aanwijzingen geeft, de cameravrouw die steeds een goede plek moest zoeken. Etc. De bandenplakchallenge bleek moeilijker dan gedacht. In groep 8a stonden de jongens dik voor, maar op de valreep wonnen de meiden. Het opruimen was nog wel een gedoe. Douchen, kleding uitspoelen, de heeeele gang dweilen etc.  Ergens in december, begin 2018 zijn de uitzendingen. In groep 8b is de eerste aflevering opgenomen en in groep 8a de vijfde aflevering. We horen later nog een precieze datum. Op de website vindt u een kort filmpje en foto’s.

Data
Vrijdag 13 oktober Studiedag (alle kinderen zijn vrij)

Maandag 16 t/m 20 oktober Herfstvakantie

Maandag 23 oktober Start Project

Woensdag 8 november Trefbaltoernooi meisjes

Woensdag 15 november Trefbaltoernooi jongens

Maandag 20 november Sint versieren

Donderdag 23 november Afsluiting project met voorstelling

Vrijdag 24 november Open huis 08.20-09.00 in groep 1 t/m 8

Vrijdag 24 november Schoen zetten

 

Een leerzame start van het project voor 1/2

Vandaag zijn we aan het nieuwe project over St. Maarten begonnen. Bij de kleuters ligt het accent op het vervoer ( hoe krijgen we alle goederen zo snel mogelijk daarheen?). De middag hebben de kinderen proefjes gedaan over drijven/zinken, vooruitgaan met behulp van lucht en zeepsop. De kleuters hebben volop genoten van het uitproberen en ontdekken.