Sportdag VRIJDAG 12 mei AFGELAST

De sportdag vandaag, vrijdag 12 mei, gaat NIET door.

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben vandaag gewoon les.

Beste ouders en verzorgers groepen 6, 7 en 8

Na een fantastische sportdag voor de groepen 1 t/ m 5 zijn de weergoden ons niet goed gezind. Vannacht en vanochtend veel regen waardoor de organisatie de sportdag heeft moeten laten vervallen. Vanochtend is er door deze organisatie (waarin alle 5 scholen vertegenwoordigd zijn) besloten dat de sportdag volgende week ook niet door kan gaan. Drie van de vijf scholen (niet wij) weten namelijk nu al dat ze komende vrijdag niet genoeg begeleiding op de been kunnen krijgen.
Vandaar deze beslissing. Heel jammer voor groep 8, maar helaas; overmacht.

vriendelijke groeten
Carolina v.d. Bouwhuijsen

 

 

 

Florissant Mei 2017

Florissant 
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 21 nr. 13  mei 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl

Laatste periode schooljaar

Wat gaat het jaar toch snel, nog maar 9 weken te gaan. Zoals u kunt zien in het overzicht van onderstaande data is er nog veel te doen. Leerzaken en leuke activiteiten komen ruimschoots aan bod. We zijn druk bezig met de formatie voor volgend jaar. We hopen u daar volgende week meer over te kunnen vertellen.
Het zomerfeest van donderdag 6 juli heeft als thema: dans. Noteer deze datum in uw agenda want dit wilt u niet missen.

Schoolreisje/-kamp

Binnenkort staan het schoolreisje en het kamp op de agenda. Denkt u nog even aan de betalingen.
NL82 INGB 0006728792  t.n.v. OBS Graaf Floris schoolreizen
Het gaat om het volgende:
Groep 1 en 2
Gaan maandag 19 juni per bus naar Monkeytown in IJsselstein
Kosten:  21 euro
Groep 3, 4, 5
Gaan maandag 19 juni per bus naar Dierenpark Amersfoort
Kosten:  30 euro
Groep 6, 7
Gaan op maandag 19 juni per bus naar de Efteling
Kosten:  30 euro
Groep 8
Gaat 7 t/m 9 juni op de fiets naar Austerlitz
Kosten  : 95 euro

Sportdag 

Op donderdag 11 mei sporten de groepen 1 t/m 5 en komen de groepen 6 t/m 8 gewoon naar school. Op vrijdag 12 mei sporten de groepen 6 t/m 8 en komt alleen groep 5 naar school omdat de groepen 1 t/m 4 dan vrij zijn vanwege een studiedag. Wanneer het slecht weer is wordt de sportdag verplaatst naar een week later. Verdere details krijgt u via een aparte mail van de sportdag commissie.
Maandag 8 mei heeft u van de sportdag commissie een aparte mail toegestuurd gekregen met de tijdstippen waarop uw kind wordt verwacht op het sportveld (hockey) de Heul en wanneer ze weer opgehaald kunnen worden. Mocht u op donderdag of vrijdag nog ondersteuning kunnen bieden meldt u zich dan aub aan bij de leerkracht van uw kind. Door een aantal afzeggingen is de bezetting van de begeleiding erg krap.

Ganzenbord winnaar

Voor de vakantie heeft de ganzenbord competitie plaatsgevonden. Vanaf groep 3 t/m groep 8 is er door groot en klein gestreden om de zilveren gans. Pascal Lukassen is uit de bus gekomen als beste ganzenbord speler. Gefeliciteerd Pascal.

Data 

Ma. 8 mei    Ouderraad vergadering
Do 11, en vrij 12 mei Sportdag
Vrij 12 mei   Studiedag groep 1 t/m 4
Di. 16 mei   Vrienden vd Graaf Floris
Ma 22 mei   MR vergadering
Do 25 en vrij 26 mei Hemelvaartvakantie
Ma 29 mei   Studiedag groep 1 t/m 8 vrij
Di 30 mei t/m vrij 2 juni Avond4daagse
Vrij 2 juni   Studiedag groep 1 t/m 4 vrijdag
Ma 5 juni   Pinkstervrij
Week 23 en 24   Toetsweek gr 1 t/m 7
Woe 7 t/m vrij 9 juni  Kamp groep 8
Ma 19 juni   Ouderraad vergadering
Vrij 23 juni   Rapport mee
Ma 26 en woe 28 juni Contactavonden
Do 29 juni  MR vergadering
Ma 3 juli    Musical gr 8
Do 6 juli   Zomerfeest (afwijkende schooltijden)
Vrij 7 juli   Vanaf 12.00 uur zomervakantie gr 1 t/m 8