Florissant april 2017

Florissant
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 21 nr. 12  april 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl

Welkom
Ruben is vier jaar geworden en Wout wordt binnenkort vier jaar en zij mogen allebei bij juf Marlien en juf Ada meedraaien in de klas. Bij juf Madelon en juf Karin zijn Wessel en Liam voorzichtig aan het oefenen. In diezelfde groep is Axel begonnen in groep 2. Axels broer Abel is in groep 7a bij juf Tatjana begonnen, evenals Charlotte. Het is fijn om te zien dat deze kinderen alweer zo snel gewend raken bij ons op school. Wij wensen ze een hele fijne en leerzame tijd bij ons op de Graaf Floris.

Schoolfotograaf
Maandag 10 en dinsdag 11 april komt de schoolfotograaf. Vanaf 8.15 uur op maandag kunt u terecht met de broertjes en zusjes die nog niet op school zitten. Houdt u er rekening mee dat u even moet wachten aangezien veel ouders gebruik willen maken van deze mogelijkheid. De andere foto’s (portret en klassenfoto) worden later op de dag gemaakt. Mocht Richard Hooikaas, onze schoolfotograaf, het niet redden op die maandag dan komt hij dinsdag terug.

Avondvierdaagse 2017
Eind mei gaat de 61ste editie van de Loenense Avond-4-Daagse van start. Vanwege wat vrije dagen en vakanties komen de inschrijfochtenden al snel dichterbij! Dus noteer alvast in de agenda; dinsdag 18 april t/m donderdag 20 april kan je kind zich inschrijven voor dit sportieve loopfestijn (30 mei t/m 2 juni). Van 08.15 tot 08.45 uur zit de Avond-4-Daagsecommissie van de Ouderraad in de gang op school klaar om de ingevulde inschrijfformulieren en het (gepaste) inschrijfgeld aan te nemen. De school gaat hiervoor dus iets eerder open. Uitgebreide info volgt tzt per brief!

Schoolreisje/-kamp
Van woensdag 7 t/m vrijdag 9 juni is het kamp voor groep 8 gereserveerd en op maandag 19 juni is het schoolreisje voor de groepen 1 t/ m 7 gepland.
In een aparte mail krijgt u hierover alle informatie toegestuurd plus de kosten die zijn verbonden aan het kamp en het schoolreisje.

Sportdag
Omdat de sportdagen kort na de vakantie gepland staan hierbij alvast een korte vooraankondiging. Op donderdag 11 mei sporten de groepen 1 t/m 5 en komen de groepen 6 t/m 8 gewoon naar school. Op vrijdag 12 mei sporten de groepen 6 t/m 8 en komt alleen groep 5 naar school omdat de groepen 1 t/m 4 dan vrij zijn vanwege een studiedag. Wanneer het slecht weer is wordt de sportdag verplaatst naar een week later. Verdere details krijgt u via een aparte mail van de sportdagcommissie.

Project “Reizen” Open huis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Op veler verzoek hebben we het tijdstip voor het open huis (ondanks eerdere  mededelingen van leerkrachten) verplaatst naar later op de middag. U bent van harte welkom in de klas van uw kind om te komen kijken en luisteren naar wat de kinderen geleerd hebben en wat ze gedaan en gemaakt hebben rondom het thema: Reizen.
Open huis: maandag 10 april van 17.00 -18.00

Lente-ontbijt
Donderdag 13 april houden wij ons jaarlijks lente-ontbijt. Alle kinderen mogen een zelf samengesteld ontbijtje meenemen, zodat we dat op school kunnen opeten. Een chocolade eitje wordt door de ouderraad verzorgt dus dat hoeft u met het ontbijt niet mee te geven. Die dag gebruiken we ook om het ganzenbordspel te spelen waarbij de zilveren gans de wisseltrofee voor de winnaar is.

Vakantierooster 2017-2018
Hierbij het vakantierooster voor het volgend schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie   25 dec t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvak.   23 feb. t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag   30 maart 2018
Pasen                   1 en 2 april 2018
Meivakantie      27 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren         20 en 21 mei 2018
Zomervakantie 16 juli t/m 24 augustus 2018

Data
Week 10 t/m 14   project “Reizen”
Ma 10 en di 11 april  Schoolfotograaf
Di 11 april   MR vergadering

Di 18 april t/m 20 april Inschrijven avond4daagse
Vrij 14 t/m ma 17 april Paasweekend. Alle kinderen vrij.
18, 19, 20 april  CITO eindtoets
Vrij. 21 april  Koningsdag
21 april t/m 7 mei   Meivakantie
Ma  8 mei  Ouderraad vergadering
Do 11, en vrij 12 mei Sportdag