Florissant maart 2017

Florissant
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 21 nr. 11  maart 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl

Welkom
In de groep van juf Karin en juf Madelon is Flynn begonnen en zijn Roef en Nina aan het oefenen. Bij juf Marlien en juf Ada zijn Hasse en Adin vast opgenomen in de groep.
We hopen dat zij een hele fijne, leerzame tijd op de Graaf Floris zullen hebben.

Studiedag Topondernemers
Donderdag 23 februari zijn we als team voorgelicht over de werkwijze van Topondernemers. Topondernemers is een methode die de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie/techniek geïntegreerd aanbiedt.
Omdat wij in de toekomst heel graag projectmatig willen werken, waarbij de betrokkenheid van de leerlingen wordt vergroot, gebruiken wij dit jaar om verschillende methodes uit te proberen.

Start Project “Reizen”
Op maandag 6 maart starten wij met het project “reizen”. Alle groepen gaan met het thema “reizen” aan het werk, maar iedere groep doet dat op zijn/haar eigen manier.
Het project loopt 5 weken en wordt afgerond met een open huis. Deze vindt plaats op maandag 10 april. In de Florissant van april informeren wij u over de details.

Heelys verbod
Vanaf dinsdag 07 maart zijn heelys niet meer mee toegestaan op school. Dit voor de veiligheid van de kinderen met en zonder heelys, en een duidelijk en eenzijdig beleid vanuit school. Dank u wel voor uw begrip.

Landelijke Open Dag op woensdag 15 maart
Dit jaar doen wij ook weer mee met de landelijke open dag. Op woensdag 15 maart is iedereen die geïnteresseerd is welkom om de school te bezoeken en in de klas mee te kijken. Er zal geen bijzonder programma worden gedraaid maar er wordt op deze manier gelegenheid geboden tot een kijkje in de school tijdens een “gewone” dag. Voel u vrij om hier gebruik van te maken.

Schoolvoetbal
Op woensdag 15 maart start het schoolvoetbal. Veel kinderen hebben zich opgegeven en we doen met een stuk of tien teams mee aan de eerste ronde. Natuurlijk hopen we dat een aantal teams de volgende ronde zal behalen maar in eerste instantie is het samen spelen het hoofddoel van deelname aan dit toernooi. Een sportieve instelling is waar wij met z’n allen naar streven en als het dan ook nog mooi weer is dan belooft het weer een fantastisch evenement te worden.

Trefbal groep 8 en ouders
Nu we het toch over een sportief evenement hebben: Franka uit groep 8 heeft voor haar plustaak een trefbal toernooi tussen ouders en kinderen van groep 8 georganiseerd. Dit betekende: de zaal huren, ouders uitnodigen, schema’s maken, inschrijfgeld vragen, prijzen kopen en natuurlijk de avond leiden. Een heel mooi project en een groot succes. Ouders, een paar leerkrachten,  en (oud)leerlingen hebben genoten en dit evenement zou zo maar een traditie kunnen worden.

Kangoeroewedstrijd
Donderdag 16 maart vindt de jaarlijkse Kangoeroewedstrijd plaats. Een aantal kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mag hieraan meedoen. Landelijk wordt deze rekenwedstrijd op heel veel basisscholen gehouden.  Het is altijd leuk om te kijken waar je staat op landelijk niveau ten opzichte van je leeftijdsgenootjes. We krijgen ook dit jaar weer ondersteuning van Yvette Kusters (specialist rekenonderwijs).

Vakantierooster 2017-2018
Hierbij het vakantierooster voor het volgend schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie                     16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie                       25 dec t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie               23 feb. t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag                       30 maart 2018
Pasen                                     1 en 2 april 2018
Meivakantie                          27 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren                             20 en 21 mei 2018
Zomervakantie                     16 juli t/m 24 augustus 2018

Data
Week 10 t/m 14                     project “Reizen”
6 maart                                   Ouderraad vergadering
14 maart                                  Vrienden v/d Graaf Floris vergadering
15 maart                                  Landelijke Open Dag
Schoolvoetbal
16 maart                                  Kangoeroewedstrijd gr 5 t/m 8
31 maart                                  Concert Leerorkest in de Ludgeruskerk                                                     19.00 – 20.00 uur