Feestelijke opening uitbreiding openbare basisschool Graaf Floris

Feestelijke opening uitbreiding

openbare basisschool Graaf Floris

​Woensdag 22 februari 2017 wordt de uitbreiding van het gebouw van openbare basisschool Graaf Floris, te Loenen aan de Vecht, feestelijk en officieel geopend.

De opening zal van 13.30-14.30 uur plaatsvinden door de wethouder van onderwijs,  de heer Pieter de Groene.  Er zal een muzikale begeleiding van de kinderen uit groep 6 plaatsvinden. Zij maken onderdeel uit van het Leerorkest van Loenen. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en met elkaar een toost uit te brengen op de nieuwe ruimte.

Het karakteristieke schoolgebouw is in dezelfde strakke architectuur uitgebreid met ongeveer 120 m2 om ruimte te bieden aan onze groep 6 (die tijdelijk in een lokaal van het Podium was gehuisvest), een leraren- en vergaderkamer en extra werkplekken. Daarmee is de Graaf Floris weer helemaal klaar voor de toekomst.

In deze tijd waarin het bevorderen van de 21ste centuryskills en daarbij het meer gepersonaliseerd leren in ontwikkeling is, zijn er voor de bovenbouw meer alternatieve werkplekken gerealiseerd. Er is hierdoor meer ruimte om in groepsverband of projectmatig te werken. Daarnaast zullen deze werkplekken ook als stilteplekken worden gebruikt voor individuele opdrachten.

Wij kijken uit naar uw komst en leiden u met trots rond door de nieuwe vleugel van ons gebouw.

Hartelijke groet,

Carolina van den Bouwhuijsen

Directeur OBS Graaf Floris

info@obsgraaffloris.nl

Florissant februari 2017

Florissant
Nieuwsbrief van OBS Graaf Florisschool    jrg. 21 nr. 10  februari 2017
e-mail : info@obsgraaffloris.nl       website: www.obsgraaffloris.nl
Welkom
In de groep van juf Karin en juf Madelon zijn twee nieuwe kinderen ingestroomd. Taeke en Charlotte willen wij van harte welkom heten op onze school. Ze hebben allebei al een grote broer of zus op school. We hopen dat ook jullie een fijne en leerzame tijd op de Graaf Floris zullen hebben.

Juf Janneke
Juf Janneke is weer terug van haar zwangerschapsverlof. Tot het einde van het schooljaar zal zij gebruik gaan maken van ouderschapsverlof. Op woensdag, donderdag en vrijdag is zij de leerkracht van groep 5. Op maandag en dinsdag blijft juf Alliki de kinderen in groep 5 lesgeven. Vorige week hebben ze “afscheid” van meester Martin genomen.

Vrienden van de Graaf Floris
De vrienden van de Graaf Floris is een groep van ouders die in samenwerking met twee afgevaardigden uit het team proberen activiteiten te organiseren waarmee geld kan worden ingezameld voor de school. In overleg worden deze middelen dan ingezet voor educatieve doeleinden waar alle kinderen profijt van hebben. Afgelopen weken heeft de bovenbouw verschillende Bosatlassen gekregen. En afgelopen woensdag tijdens de voorleesdagen mochten alle klassen voor 50 euro aan boeken uitzoeken tijdens de boekenmarkt in de aula. In de bovenbouw hebben de leerkrachten zich laten adviseren door leerlingen en op facebook en de website heeft u al een paar blije gezichtjes kunnen zien.
Uitbreiding
De verbouwing begint zijn einde te naderen. De schuiframen moeten nog geleverd worden maar er zit inmiddels noodglas in het lokaal. Het dakterras is zo goed als af.  De zijwanden worden van glas. De puntjes moeten nog op de i worden gezet en dan kan de verhuizing van groep 6 beginnen. De kinderen en de juf zijn er vol van. U heeft via uw kind waarschijnlijk al gehoord dat het fijn zou zijn wanneer de kinderen sloffen mee kunnen nemen die op school blijven. Op de vloer ligt speciale antiallergische vloerbedekking. Dit vanwege het feit dat de ondergrond een houten vloer is en de vloerbedekking geluidsvriendelijker is. Om te voorkomen dat er iedere dag veel zand moet worden opgezogen is het fijn wanneer de kinderen op hun sloffen of sokken lopen.
De officiële opening is gepland op woensdagmiddag 22 februari aan het einde van de middag. Ik hoop dat u dan ook een kijkje komt nemen en het glas heft met ons.
Remedial Teaching (RT) extra ondersteuning.
In het kader van Passend onderwijs hebben we middelen vanuit Passenderwijs (samenwerkingsverband Utrecht) om in te zetten voor extra ondersteuning aan kinderen. Dit zijn gelden die we tot het einde van het schooljaar kunnen inzetten. Naast juf Karolien op maandag, juf Veronique op dinsdag, gaat nu ook juf Alliki RT ondersteuning geven. Onze IB-er Gijsbert Schoenmakers heeft hierin het overzicht en zorgt ervoor dat deze collega’s zo functioneel mogelijk worden ingezet.

Godsdienst
Juf Mieke geeft al jaren godsdienstles bij ons op school. Vele kinderen in de onderbouw en in mindere mate in de bovenbouw maken van deze facultatieve mogelijkheid gebruik. De leerkrachten proberen de tijden voor godsdienst zo af te stemmen op het programma dat er geen basis- of zaakvakken worden gegeven zodat deze leerlingen van de hoofdvakken niets hoeven te missen. Ik hoop dat u als ouder zich realiseert dat uw kind dan aan een ander deel van het programma niet toe komt. Er moet dan een keuze worden gemaakt.
Leerorkest
Deze week hebben de kinderen uit groep 5 een keuze gemaakt voor het instrument waar ze de komende jaren mee gaan oefenen. Samen met groep 6 gaan zij een concert voorbereiden dat gehouden wordt op vrijdag 31 maart tussen 19.00 en 20.00 uur. Zet u deze datum vast in de agenda a.u.b? De voorstelling vindt weer plaats in de Ludgerus kerk.
Vreedzame school
Blok 3 is inmiddels afgerond en in de bijlage vindt u de nieuwsbrief.
Overblijven Kind en Co
De afgelopen maand hebben we samengewerkt met Kind en Co voor de Tussenschoolse opvang. Wij als school zijn erg tevreden over deze samenwerking. Onze vertrouwde vrijwilligers kunnen in samenwerking met de pedagogisch medewerkers een gevarieerd aanbod van activiteiten aanbieden. Naast het gezamenlijk eten kunnen kinderen knutselen in het atelier en in de aula, op het schoolplein en in de gymzaal worden sportieve activiteiten aangeboden. Al met al een ontspannen lunchmoment.
Deze afgelopen maand hebben we gezien als een overgangsmaand wat betreft de inschrijving van uw kind. Denkt u er wel aan om uw kind in te schrijven ook al blijft het incidenteel over. Ter herinnering stuur ik nogmaals de informatie van Kind en Co in de bijlage mee.
Data
Woensdag 8 februari   Rapport
Donderdag 9 februari  Contactavond groep 1 t/m 7
Maandag 13 februari   Contactavond groep 1 t/m 7
Woensdag 22 februari MR bijeenkomst
Feestelijke opening uitbreiding
Donderdag 23 februari t/m zondag 5 maart Voorjaarsvakantie